8 TERMİK SANTRALİN LİSANS İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR

8 TERMİK SANTRALİN LİSANS İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR

t

Değerli Meslektaşlarım,
Doğu Akdeniz’de lisans almış 9 termik santralden Tufanbeyli dışındaki 8’i için lisans iptal davası açılacaktır. İptal davası Doğu Akdeniz Çevre Koruma Dernekleri, Adana-Osmaniye Tabip odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası olarak iptal davası açılmıştır.
İptal davası açılması 10.6.2011 Cuma günü saat 11.30’da Adana İdare Mahkemesi önünde (Eski Adliye Girişi) basın açıklaması ile  kamuoyuna duyurulmuştur.Basın açıklamasını Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal okumuştur.(Basın açıklaması metni aşağıdadır.) 
Ayrıca Adana Tabip Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya’da “Çevre sağlığı iyi olan toplumlarda  insan sağlığının da iyi olacağını ve bu bölgede kurulacak termik santrallerin insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirterek Çukurova bölgesinin yeni bir Dilovası olmaması için gerekli yasal işlemlerin yapılmasını destekliyoruz ve bunu da insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. 
Basın açıklamasına katılan kurum temsilcileri 8 Termik santralin lisans iptali için İdari mahkemesine dava açtılar.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 
      Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     Genel Sekreteri

t_2

 

Sayın Basın Mensupları ,

Bugün burada Doğu Akdeniz Çevre Koruma Dernekleri ( Adana , Mersin , Hatay , İskenderun , Tarsus , Erzin,Yumurtalık  ),  Adana Ziraat Mühendisleri Odası  ,Adana Tabip Odası ,  Adana İl Genel Meclisi CHP”li  üyesi Ahmet Baştagül ve Erzin Üretici Birlikleri olarak Doğu Akdeniz”de Mersin”den Hatay”a kadar lisans almış olan 8 adet termik santralin lisans iptal davasını açacağız.

Doğu Akdeniz”de Adana”da 9 , Mersin”de 4 , Hatay”da 4 adet olmak üzere  toplam 17 adet termik santral yan yana sıralanmak istenilmektedir. Biraz sonra davalarını açacağımız 8 tanesi ise lisans almıştır  .  Lisans alan santrallerden Tufanbeyli termik santraliyle ilgili davamızı daha önce EPDK”ya karşı kazanmıştık.

Termik santrallerde , kömür yakılarak elektrik enerjisi elde edilmekte , bacadaki elektrostatik filtreler sadece kömür tozlarını tutabilmekte , zehirli  SO2 ( kükürtdioksit ) ve NO3 ( azotoksit ) gazlarını  tutabilecek bir sistem ise dünyada bulunmamakta  ve bu zehirli gazlar asit yağmuru olarak toprağa düşmektedir. Bugün Sugözü termik santralinin yanıbaşındaki  Sugözü köyünde  kuzular ve buzağılar  ya sakat ya da ölü doğmaktadır.  Sadece Sugözü  termik santralinde yılda 3,5 milyon ton kömür yakıldığı düşünülecek olursa 17 adet termik santral kurulduğunda yılda yaklaşık 30 milyon ton kömür yakılacak , Çukurova”da tarım ve hayvancılık bitecek , 100.000”lerce insan kanser olacaktır .  Yoksullaştırılan, ürünü para etmeyen  çiftçimiz –köylümüz ise   tarlasını  satmakta  kurulacak olan termik santrallere ve rafinerilere acaba iş umuduyla bakmakta , şirketler  de “size iş vereceğiz “diyerek  yalan söylemektedirler.

EPDK , Enerji Bakanlığı ve  Çevre-Orman Bakanlığı”nın ortak politikası  sonucu  kömürlü termik santrallere   lisans verilmekte, yenilenebilir enerji olan  rüzgar –güneş enerjisi yatırımlarına ise geçit verilmemektedir. Toplam kurulu gücü  49.000 MW olan Türkiye”de EPDK 2007 yılından bu yana  80.000 MGW  RES ( rüzgar enerji santrali )başvurusuna  lisans vermemiştir.( Not:  3 yıldır dondurulan rüzgar enerjisi başvurularından 2007 yılındakilere  yeni  lisans verilmeye başlanmıştır )  Bunun yerine AB ülkelerinde ve ABD”de kurulması artık yasak olan   termik santrallere lisans verilmektedir.

2007 yılında hükümetin çıkarttığı “Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Kanunun” ek 2. maddesiyle termik santrallere 15 yıl elektriği satın alma garantisi verilmiştir. Çukurova bölgesinde 17 adet termik santralin yan yana kurulması halinde bırakınız bu bölgede tarım yapılmasını , insanların yaşaması dahi mümkün olmayacaktır. Bu durumda tanesi 1,5 milyar dolardan ithal edilecek termik santraller , kapatılmak zorunda kaldıklarında şirketler  tahkim yasasından da faydalanarak 15 yıllık elektrik parasını , hiçbir işletim maliyeti olmadan peşin olarak alacaklar, Türkiye Yunanistan gibi iflas pozisyonuna düşecektir. .

EPDK”nın tüm Türkiye”de lisans verdiği termik santral sayısı ise 200 civarındadır . Bu termik santraller kurulacak olursa Türk halkı  5-10 yıl sonra yiyecek ekmek –içecek su –nefes alacak hava bulamayacaktır.10.06.2011

Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu  Bşk.
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı
Av. İsmail Hakkı Atal