9.10.2010’da Yapılan GİTO (Güney İlleri Tabip Odaları) Toplantısı Hakkında Bilgilendirme

9.10.2010’da Yapılan GİTO (Güney İlleri Tabip Odaları) Toplantısı Hakkında Bilgilendirme

 g
Değerli Meslektaşlarım,
9.10.2010 Cumartesi günü,  Kahramanmaraş Tabip Odası’nın düzenlemiş olduğu Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmiştir. Adana Tabip Odası’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Hatay, Adıyaman tabip odalarının da katılmış olduğu toplantıya en fazla katılımın Adana Tabip Odası’ndan olması dikkat çekici idi.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, Genel Sekreter Dr.Nuh Demirpas, Dr. Ömer Eşki, Dr. Şehriban Aydın, Dr. Sinan Zöhre, Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Dilay Küçükosmanoğlu, Dr.İsmail Bulca, Dr.Ahmet Suntur, Dr.Nüket İnsel, Dr. Ergün Vijdan ve Dr.Erhan Özeren katılmışlardır.
Ayrıca TTB Merkez Konseyi 2.Başkanı Dr.Özdemir Aktan’da toplantıya katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını, GİTO sekreteryasını üstlenen Hatay Tabip Odası Başkanı Dr.Selim Matkap’ın yapmasından sonra Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr.İrfan Karadutlu’nun yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş’ın yaklaşık 50 gün sonra aile hekimliği ne geçeceğini ancak birçok sorunun birlikte geldiğini, sürekli olarak hekimlerin hizmet puanlarının değiştiğini, hizmet puanlarının değiştirilmesi üzerine Gaziantep’te yürütmeyi durdurma davası açtıklarını bildirmiştir.Ayrıca Sağlık müdür yardımcısının kendi özel mülkü olan bir yerin aile hekimliği merkezi olması için kiraya verileceğini, Aile Hekimliği ile ilgilenen bir sağlık müdür yardımcısının apar topar İstanbula atandığını, Sağlık müdürünün özel hastane sahiplerini arayarak işyeri hekimliği yapan ve olmak isteyenlere engel olmasını ve engel olunmaması halinde ellerinden geleni ardına koymayacaklarını belirterek tehditler savurduğunu belirtmiştir. Aile hekimliği sistemine geçince acillerin ne olacağının ve buraların boşalması halinde acil deneyimi olmayan hekimlerle takviye yapılacağını ve bunların hastanelerin vitrini olan acillerin hizmet vermekte zorlanacağını belirtmiştir.

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr.Özdemir Aktan’da yaptığı konuşmada; Kahramanmaraş a 1970 yılından sonra 2. gelişi olduğunu ve GİTO toplantısında alınacak ve önerilecek kararların merkez konseyi için önemli olduğunu, 16 Ekim 2010 da Şiddete karşı sıfır tolerans kurultayının toplanacağını, üniversitelerin gelecekteki durumunun ne olacağının  merak edildiğini ve aile hekimlerinin değişen ve bozulan durumlarının kendileri için önemli olduğunu ve neler yapılacağını planladıklarını söylemiştir. Hekimlerin yüzünün bu değişen ve bozulan şartlarda Tabip Odalarına doğru gün geçtikçe döndüğünü belirtmiştir.

Toplantıya katılan Adana Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu Başkanı Dr.Ömer Eşki, Aile Hekimliğine yeni girecek olan Kahramanmaraş ve Hatay Tabip Odalarının daha önce özellikle istedikleri Aile Hekimliği hakkında bilgilendirme konulu konuşma yapmıştır.
 
Dr.Ömer Eşki’nin yaptığı konuşmada, toplantıya katılan hekimlere seçin veya seçmeyin demeyeceğini kararın kendilerinin vereceğini söylemiştir. Yeni çıkarılan yönetmelikle Aile Hekimliği sisteminin ve hekimlerinin durumlarının daha da kötüleşeceğini söyleyen Dr.Eşki, günü kurtarma adına aile hekimliği derneği kurulamayacağını, Genel Pratisyen Hekimlik komisyonunun varlığını devam ettireceğini, istek olunca alt çalışma grupları kurulabileceğini (acil hekimleri alt çalışma grubu, kurum hekimleri alt çalışma grubu, aile hekimleri alt çalışma grubu gibi…) belirttiği konuşmasında, kendisinin ve pratisyen hekim komisyonunda çalışan arkadaşların  da Pratisyen hekim olduklarını ama şu anda Sağlıkta Dönüşüm Programı  zorlaması karşısında aile hekimliğini seçtiklerini ama pratisyenliğin de ayrı bir uzmanlık dalı olduğunu iddia ettiklerini ve aile hekimliği derneğinin üyesi olan arkadaşlarla kavgalı olmadıklarını, onların da  Adana Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliğinin  mesleksel ve deneyimli örgütsel çatısı altında her zaman pratisyen hekim olduklarını unutmamalarının gerektiğini  ve örgütlenme konusunda kendilerine her zaman destek olacaklarını belirtmiştir. Kendisinin ve pratisyen hekim komisyonunda çalışan aile hekimi arkadaşlarının, kendileri aile hekimi olduğu için hiç bir zaman Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası tarafından dışlanmadıklarını aksine her türlü hukuki, mesleki ve etik konularda destek aldıklarını ve bu desteği alırken de hiç bir zorlukla karşılaşmadıklarını söylemiştir.

İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr.İsmail Bulca yaptığı konuşmada, işyeri hekimliği hakkında son gelişmelerle ilgili bilgi verdiği konuşmasında torba yasa olarak bilinen yasanın CHP tarafından Anayasa Mahkemes’ne götürüldüğünü ve bu yasanın daha önce de olduğu gibi iptal edileceğini umduğunu belirtmiştir.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete, şu anda uygulamada olan SUT’un yerine uygulanması planlanan TİG (tanıyla ilgili gruplar) hakkında kısa bir sunum yapmıştır.
 
Toplantı, daha sonra açıklanacak kararların düzenlenmesinin ardından, yeni yapılacak GİTO toplantısının Ocak 2011 de Adana’da yapılacağının belirlenmesinden sonra topluca yemek yenilmiştir.Toplantıya katılan katılımcılar böyle bir toplantıyı düzenleyen Kahramanmaraş Tabip Odasına teşekkür etmelerinin ardından herkes illerine dağılmıştır.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

g1

g2

 

g3