Acı Kaybımız Dr. Sitai ÇIĞ

Acı Kaybımız Dr. Sitai ÇIĞ

1940 Dörtyol doğumlu , 1967 Ankara Ünv. Tıp Fakültesi’nden mezun olan Çığ, 1972 yılında Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesinde Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hast. Uzmanlığı’nı tamamladı.

1990-1994 Yılları arası Adana Tabip Odası Başkanlığı yaptı.