ACILARIMIZA YENİ ACILAR EKLENMESİN! KAÇIRILDIĞI BİLDİRİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE ASKERLER SERBEST BIRAKILSIN.

Değerli  Meslektaşlarım,

Meslek örgütümüzTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Bingöl’ün Genç ilçesinde görevli bir sağlık çalışanı ile Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevli bir astsubay ve bir uzman çavuşun kaçırılması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

        Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
              
Başkanı

Acılarımıza yeni acılar eklenmesin! 
12 Temmuz 2011

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Bingöl’ün Genç ilçesinde görevli bir sağlık çalışanı ile Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevli bir astsubay ve bir uzman çavuşun kaçırılması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI

Acılarımıza yeni acılar eklenmesin
KAÇIRILDIĞI BİLDİRİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI VE ASKERLER
SERBEST BIRAKILSIN

 
Diyarbakır Valiliği Bingöl’ün Genç ilçesinde görevli bir sağlık çalışanı ile Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevli bir astsubay ve bir uzman çavuşun 09.07.2011 tarihinde kaçırıldığını açıkladı.
Öncelikle üç yurttaşımızın can güvenliklerinden duyduğumuz endişeyi paylaşıyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ve bir an önce yakınlarına kavuşmaları temennilerimizi iletiyoruz.
Basında yer alan haberlere göre kaçırıldığı bildirilen yurttaşlarımızın arasında bir sağlık çalışanı da yer almaktadır. Oysa sağlık çalışanları ve kurumlarının, insan yaşamına gösterilen saygının bir gereği olarak, savaş koşullarında bile ayrı bir statü ve dokunulmazlığa sahip olduğuna dikkat çekeriz.
Bu durum kabul edilemez.
Biliyoruz ki;
Kim tarafından uygulanırsa uygulansın şiddet şiddeti doğuruyor, akan her damla kan dökülen her damla gözyaşı bir yandan insanlarımızı acılara boğarak büyük yıkımlara yol açıyor, öte yandan sorunu daha da büyüterek içinden çıkılmaz hale getiriyor.
İnsan yaşamına anne karnına düştüğü andan ölümüne kadar saygı duymayı ilke edinmiş bir mesleğin örgütü olarak dileriz ki; acılarımıza yeni acılar eklenmesin, kaçırıldığı bildirilen sağlık çalışanı ve askerler bir an önce serbest bırakılsın.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ