ADAMOB, “OHAL ve KHK’lar Gölgesinde Anayasa Değişikliği” Paneli Düzenledi

ADAMOB, “OHAL ve KHK’lar Gölgesinde Anayasa Değişikliği” Paneli Düzenledi

Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) Dönem Sözcüsü ve Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Kayıtsız şartsız millete ait olması gereken egemenliğin tek kişiye bırakılması kabul edilemez olduğunu söyledi.

Moderatörlüğünü Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’un yaptığı, Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB)’nce düzenlenen “OHAL ve KHK’lar Gölgesinde Anayasa Değişikliği” konulu panele konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selin Esen katıldı.

YOĞUN KATILIM
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen panele Seyhan Belediye Zeydan Karalar’ın yanı sıra ADAMOB Bileşenleri Adana Baro’su, Adana Tabip Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Diş Hekimleri Odası başkan ve yöneticileri, TMMOB İKK Sekreteri, TMMOB’a bağlı Şube Başkanları ve üyeleri, Önce Demokrasi Girişimi üyeleri, Anayasa Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BU ANAYASANIN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR
Toplumsal huzur ve barışın sağlanması düşünülmesi gerekirken, tek adam yönetimini oluşturmaya çalışmak akla ve mantığa, vicdan ve evrensel hukuk kurallarına uygun değildir diyerek panelin açılış konuşmasını yapan Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) Dönem Sözcüsü ve Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “1982 Anayasası elbette değişmek zorundadır. Bu değişiklik ise toplumun tüm kesimini kucaklayıcı olmalı ve hukuk fakülteleri, barolar, hakim ve savcılar, sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak Cumhuriyet kazanımlarını koruyan laik, liyakat ilkesinin korunduğu bir anayasa olması gerekirken tek adam sistemine geçişi amaçlayan bu anayasanın kabulü mümkün değildir. Anayasalar toplumsal uzlaşıya demokratik meşruiyete dayanmalıdır. Bu anlamda OHAL de anayasa değişikliği tartışılamaz, anayasa değişikliği yapılamaz!”

HAYIR DİYENLER, TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÖZDEŞ TUTULAMAZ
Ayrıca Başbakan dahil siyasi iktidarın Anayasa değişikliğine hayır diyenleri terör örgütüleri PKK, FETÖ, vs. İle özdeş tutmalarının da kabul edilemeyeceğinin altını çizen Av. Küçük, “Toplumu ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya dönük bu tavırdan vazgeçilmelidir. Başbakan mevcut sıfatıyla bütün yurttaşları temsil etmektedir. Bunu hatırlatırım. Atatürk ilke ve devrimleri, laik , evrensel insan hakları, özgürlük, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü adil yargılanma hakkı, savunma dokunulmazlığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, Cumhuriyetin kazanımları ve demokrasi, yaşama hakkı adına, halk iradesine dayalı meclisi ön plana çıkartan kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasi son sözümüzdür.” dedi.

PANELİSTLER BİLGİLENDİRDİ
Konuşmanın ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selin Esen, anayasa değişikliği konusunda yaptıkları sunumla katılımcıları bilgilendirerek, merak edilen sorulara cevap verdiler.

PLAKET İLE TEŞEKKÜR
ADAMOB Bileşenlerinden Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, Adana Eczacı Odası Saymanı Ecz. Sühendan Toksöz ve TMMOB İKK Sekreteri Ali Kuzu, panelistlere teşekkür ederek plaket verdiler.