ADAMOB, “Ülke genelinde 14 gün ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ uygulanmalı”

ADAMOB, “Ülke genelinde 14 gün ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ uygulanmalı”

Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) bileşenleri Covid-19 salgın hastalığının yaygınlığı ile artışların devam etmesi ve artan ölümlerden çok endişeli olduklarını ifade ederek “Ülke genelinde 14 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır.” dediler.

 

Adana Tabip Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimleri Odası, Adana Barosu, TMMOB İKK ve Adana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’ndan oluşan Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) yaptıkları basın açıklamasıyla Kovid-19 pandemisinin önemine dikkat çekerek alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çektiler.

 

ENDİŞELİYİZ

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, ADAMOB bileşenleri adına yaptığı açıklamada; tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’ninde çok zor günlerden geçmeye devam ettiğini belirterek “Covid-19 salgın hastalığının yaygınlığı ile artışların devam etmesi ve artan ölümler bizleri endişeye sevk etmektedir.” dedi.

 

Uzm. Dr. Menteş, “Ülkemizde ve Adana’da açıklanan son rakamlar hastalığın vahim boyutlarını göstermektedir. Adana’mız hastalık artışlarında en ön sıralarda yer almaktadır.

İlimizde pandemiye ayrılan tüm yatak ve yoğun bakımlar dolmuş durumdadır. Acil servislerinde sedye bulan hastalar kendini şanslı hissetmektedir. Pozitif çıkan hastaların büyük çoğunluğu evlerinde ve uygunsuz koşullarda takip edilmektedirler. Yatak doluluğu ve acillerin kalabalıklığı maalesef hastaneye yatması gereken hastaları evlerde kalmaya itmektedir.

 

Bugüne gelinilmesinin sorumluları gerekli önlemleri almayanlar ve halktan bilgi saklayanlardır.

Gelinen noktada maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere tüm önlemler önemli olmakla birlikte yetersiz ve çözümden uzaktır.

 

Acilen ülke genelinde uygun koşullar hazırlanılarak 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmelidir. Bunun sağlanamaması durumunda hastalığın artış gösterdiği büyük illerde mutlaka 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalıdır.

Tüm toplantı ve kalabalığa neden olan etkinlikler yasaklanmalı, halk hareketliliği olabildiğince kısıtlanmalıdır. Sağlık, güvenlik, temizlik ve gıda satış hizmetleri dışında kalan tüm faaliyetler durdurulmalıdır. Bu durumdan zarar gören tüm kesimlerin, esnafın ve çalışanların uğrayacakları kayıplar karşılanmalıdır.

Tarımsal üretimde devamlılık ve sağlıklı gıdaya erişimde ileride yaşanacak sorunların tespiti ve çözümü sağlanmalıdır.

Tüm kamu yöneticileri ve sivil kuruluşlar birlik içinde çözüm yollarını halka anlatmalı ve güven ortamı sağlanmalıdır.

Adana’mızda halk tarafından algılanan verilerin güvenirliliğinin önemi, halkın pandemiye duyarlılığını, covid-19 ile mücadeleye inandırıcılığı sağlamak ve gerçek verilerle  pandemi takip komisyonunun oluşturulmasının önemi daha ciddi şekilde ortaya çıkmıştır.

Ayrıca kış şartlarında şehrimizde hava kirliliğinden doğabilecek covid-19 açısından yaşanacak artışlara dikkat çekilip hazırlık sağlanmalıdır.

Filyasyon ekipleri acilen güçlendirilmelidir. Hasta vatandaşların ihtiyaç söz konusu olduğunda hastanelerde ve evde uygun şartlarda tedavi ve bakım hizmetleri sağlanmalıdır.

Filyasyon kurallarına uyamayacak veya uygun koşulları olmayanlar otel ve yurtlara alınmalıdır.

İlimizde atıl durumda olan Eski Göğüs Hastalıkları, eski Çukurova Devlet ve Askeri Hastanesi vaka artışlarından kaynaklanabilecek ihtiyaç için tam kapasite ile çalışmaya bir an önce hazırlanmalıdır. Bunun yanında özel hastaneler de yeniden pandemi hastanesi olarak çalışmaya başlamalı ve yatan hasta takip ve tedavisini gerçekleştirmelidir.

Ayrıca Tekrar hizmete açılabilecek  hastanelerin veya kurulabilecek sahra hastanelerlnin acil olarak hizmete.hazırlık aşamasında Mühendislik hizmeti sağlama konusunda  talep halinde TMMOB olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu da bildirmek isteriz

Test yoğunluğunu azaltmak adına aile sağlığı merkezleri ve hatta evde test yapma imkanı sağlanmak için çalışmalar yapılmalıdır.

Bulunamayan ilaçların tedariği sağlanmalı ve hastaların ilaca ulaşımı hasta ve hasta yakınlarının bulaş riski ve mağduriyetini önlemek adına mümkün olduğunca kolaylaştırılmalıdır.

Enfekte sağlıkçı artışını da düşünerek yeni sağlıkçı atamaları acilen yapılmalıdır.

Pandemide bugüne kadar 70 üzeri hekim, diş hekimi, 23 eczacı ve 190 civarı sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir.

Sağlıkçıların çalışma koşulları ve kişisel koruyucu ekipmanları eksiksiz sağlanarak 6 saatlik vardiya çalışmasına geçilmelidir.

Covid-19 sağlık çalışanları için mutlak surette meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

Bizler tüm ADAMOB bileşenleri olarak dün olduğu gibi bugün de üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Sesimize ve uyarılarımıza kulak verilmesini ve daha kötü şartlar oluşmadan köklü önlemler alınmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.”