Adana Hekim Meclisi 2. Toplantısı Yapıldı

Adana Hekim Meclisi 2. Toplantısı Yapıldı

Adana Tabip Odası Yönetimi sağlık çalışanı ve hekimlere yönelik şiddet ve karşılaşılan mesleki sorunlarına karşı çözüm aramak için kurulan Hekim Meclisi’nin 2.’si Adana Eczacı Odasında gerçekleştirildi.

SORUNLARIMIZ CİDDİ VE GİDEREK ARTIYOR
Dr. Ali Kemal Azder, Dr. Adem Gündoğan ve Dr. Esra Salman’dan oluşan divan ile 2. Hekim Meclisinin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Her geçen gün sorunlarımız artıyor. Tıp eğitiminden başlayıp, aile hekimleri, acil hekimleri, 2. Basamak ve 3. Basamakta ki arkadaşlarımızdan akademisyenlere kadar çok ciddi sorunlarımız var. Elimizden geldiğince bu sorunları saptayıp çözüm bulmak için yetkili birimlerle çözmeye çalışıyoruz ama ilk hekim meclisi zamanındaki sorunlarımız hala devam ediyor. Özellikle Sağlıkta Dönüşüm projesinden beri başımızdaki en büyük sorun maalesef şiddet. Hem fiziksel hem psikolojik hem de sözel anlamda içimizi yakıyor”

HASTALARA YETERLİ SÜRE AYIRMAK VE İYİ HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ
Hastalara ayrılan zaman azlığının sorun olduğunu ve iyi hekimlik yapmayı zorlaştırdığını dile getiren Doç. Dr. Ökten, “Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Ve bunu önemsiyoruz. Ayrıca Şehir Hastaneleri sağlık çalışanlarına ne getirecek, hala bilmece olarak duruyor. Hukuksuzluğun başını alıp gittiği bir dönemden geçiyoruz. Herhangi bir gerekçe göstermeden işten uzaklaştırılan veya ihraç edilmeler sonucu geçen hafta İzmir’de bir asistan arkadaşımız, önceki günde Ç.Ü. İktisat Fakültesinden bir araştırma görevlisi arkadaşımız intihar etti. Hekim olarak gelecek kaygısı yaşadığımız gibi ülke anlamında da gelecek kaygısı yaşıyoruz. Bizi tek adamlığa doğru götüren sürece giriyoruz.” Diye konuşan Doç. Dr. Ökten, 1. hekim meclisinde alınan kararlar doğrultusunda hekimlere ve 1. derece yakınlarına özel hastaneler de öncelenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları sonuçlandırmak üzre olduklarını, sıfır nüfuslu ASM’ler için Halk Sağlığı Müdürlüğü, yoğun çalışma, şiddet, geçici görevlendirmeler gibi sorunlarla ilgili olarak KHK Genel Sekreterliği ile görüştüklerini, muayenehanelerde SGK’lı hastalara bakma konusunda provizyon verilmediği için olamayacağının bilgisini vererek bu yıl yapılacak 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerine tüm hekimleri davet etti.

SORUNLAR BİRAN ÖNCE GİDERİLMELİ
10 Gündem Maddesinden oluşan 2. Hekim Meclisinde tek tek söz alan hekimler, yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dile getirerek çözüm önerilerinde bulunulmasının ardından söz alan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası olarak, uygulanan sağlık politikalarına, sağlıkta performansa, polikliniklerde her gün 100-150 hasta bakmaya, sağlık çalışanlarına şiddete, geçici görevlendirmelere, şehir hastanelerinde çalışanlar açısından oluşabilecek belirsizliklere, KHK ile işten uzaklaştırma ve ihraçlara, sağlıkta taşeronlaştırmaya, tıp ve asistan eğitimindeki yetersizliklere ‘hayır’ diyerek bu sorunların biran önce giderilmesi için ilgilileri göreve davet etti.

HEKİM MECLİSİ DİVAN TUTANAĞI
Türkiye’ de bir ilk olan hekimevinin yeniden açılması ve sağlık çalışanlarına hizmet vermesi için konunun gündemde tutulmasına ve yeniden açılması için bakanlıktan talepte bulunulmasına, hastanelerde uygulanan performans sisteminin sağlıklı olmadığı, performans yerine mutlaka emekliliğe yansıyacak şekilde maaşa yansıyacak düzenlemeler yapılması gerektiğine, öğretim üyelerinin tek kaygılarının daha iyi bir eğitim olması asla ekonomik kaygılar olmaması gerektiğini, her ile bir tıp fakültesi açılmasının eğitimde kaliteyi düşürdüğü, tıp fakültelerinin belirli standartlara sahip olması gerektiği, sağlıkta şiddet konusunda önlemler almanın yöneticilerin sorumluluğu dahilinde olduğunu, bu konuda yöneticilerden talepte bulunmak gerektiği, gerekirse önlem almadığı için idareden şikayetçi olmalarını, şiddete uğrayanların davalarında ısrarcı olmaları, sağlık çalışanları açısından beyaz kodun daha sık kullanılmasını, şehir hastaneleri konusunda kamuoyunun ve hekimlerin bilgisinin sınırlı olduğu, mutlaka bilgilendirmenin yapılması gerektiğine, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamak üzere olduğu ücret yönetmeliği ile ilgili olarak, konuyla ilgili tüm sağlık örgütlerinin (TTB, sendikalar, Tahef) görüşlerini alması gerektiğine, hasta memnuniyeti nin performansta değerlendirilmesinin yanlış olduğuna, önceki sağlık bakanı tarafından verilen emekli maaşlarında iyileştirme sözü bir an önce tutulmalıdır, yaşanabilir ve kabul edilebilir emekli maaşları için talepte bulunmaya ısrar edilmesine , Hekimevinin yeniden açılması ve emekli maaşları konusunda sosyal medyanın aktif olarak kullanılması gerektiğine karar verildi.