Adana-Osmaniye Tabip Odası, Adana Diş Hekimleri Odası ve Adana Eczacılar Odası HEP BİRLİKTE- HEP BERABER mücadele kararı almışlardır.

Adana-Osmaniye Tabip Odası, Adana Diş Hekimleri Odası ve Adana Eczacılar Odası HEP BİRLİKTE- HEP BERABER mücadele kararı almışlardır.

d.e

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı yapılacak mücadelede HEP BERABER-HEP BİRLİKTE mücadele edileceğini Adana-Osmaniye Tabip Odası, Adana Diş Hekimleri Odası ve Adana Eczacılar Odası olarak kamuoyuna bildirmek için 16 Aralık 2011 Cuma günü saat 14.00’da ortak basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasını Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya okumuştur. 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Değerli Basın Emekçileri,
Hükümetin 9 yıldır uyguladığı  adı da Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen proje her ne kadar Sağlık Bakanı “Türkiye modeli yarattık dese de” bu düzenlemenin IMF ve Dünya Bankasının projesi olduğunu bilen bizler, Sağlığın tamamen piyasalaştırılması ve özelleştirilmesi olduğunu söyledik ve söylüyoruz..
Son gece yarısı yangından mal kaçırırcasına Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştiren ve sağlığı piyasa şartlarına göre düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hekimler, diş hekimleri, eczacılar ve sağlık çalışanlarının tümünü kapsayan ve emeklerimizin ucuz işgücü olmasına yol açacak düzenlemeler olduğunu biliyoruz.
Bizler yani hekimler, diş hekimleri, eczacılar ve diğer tüm sağlık çalışanları olarak hükümeti bu yanlış yoldan dönmesi için sürekli olarak uyardık gözleri görmeyen kulakları duymayanlara sesimizi duyurmaya çalıştık.
Gelinen son durumda, Sağlıkta cicim aylarının bittiğini ve artık Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen düzenlemenin toplumun her kesimini etkilemeye başladığını görmeye başlıyoruz. Ocak 2012’de herkesin Sağlık Primi adı altında para ödemeye başlayacak olması, yeşil kartların iptal edilmesi, sağlık ocaklarında dahi muayene ücretinin alınacak olması ve hatta yazılan reçetede kutu başına ücret alınacak olması bizlere AKP’nin sağlık politikalarının gerçek yüzünü göstermeye başladığını ve halkı kandırdığını gösteren ipuçları olarak görmekteyiz. Yani parası olan sağlık hakkına ulaşabilecek, parası olmayan ise kendi başının çaresine bakacak.
Oy kaybetmemek için çıkarmış olduğu yasaları uygulamak için dahi yani Genel Sağlık Sigortasını 4 yıl erteleyen hükümet gerçekten sıkışmış ve zor durumdadır. Çünkü hükümet sağlık hizmetlerini özelleştirmek için küresel şirketlere verdiği sürenin sonuna gelmiştir ve bir an önce özelleştirmeyi ve sağlık ortamını piyasalaştırma aşamasını tamamlamak istemektedirler.
Bu zorlukların aşılmasını da halkın cebinden para çıkararak ve tüm çalışanları da ucuz işgücü ve emek gücü olarak görerek, daha güvencesiz ve daha çok çalıştırmanın peşindedir. Hastayı müşteri, hastaneleri de işletme olarak gören bu zihniyet sermayenin ve küresel sağlık şirketlerinin bir dediğini iki etmemektedir.
Artık öyle bir aşamaya geldik ki, hekimler, diş hekimleri, eczacılar ve tüm sağlık çalışanları olarak hepimiz mesleki onurumuzu, iş güvencemizi kaybedeceğiz, ya özelleştirilmiş sağlık sektörünün düşük ücretli sözleşmeli köleleri olacağız ya da birleşip mücadele ederek bu saldırılara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.
Bizler; İnsana ve insan sağlığına adanmış mesleğin mensupları olarak Mesleğimizi, Meslek onurumuzu ve halkın sağlık hakkını savunmak için Adana-Osmaniye Tabip Odası, Adana Eczacı Odası ve Adana Diş Hekimleri Odası olarak hep birlikte mücadele etme kararını almış bulunmaktayız.
Bizler kurtuluşun tek başına olmadığını biliyoruz ve bizlere yazılan tarihi okumayacağımızı ve kendi tarihimizi yazacağımızı ilan ediyoruz.

Saygılarımızla,
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Adana Diş Hekimleri Odası
Adana Eczacı Odası

 

d.e_2

 

d.e_3