ADANA-OSMANİYE HEKİM MECLİSİ KHK İLE KARARINI “YOK” HÜKMÜNDE VERMİŞTİR.

ADANA-OSMANİYE HEKİM MECLİSİ KHK İLE KARARINI “YOK” HÜKMÜNDE VERMİŞTİR.

h.m

ADANA-OSMANİYE  HEKİM MECLİSİ KARARINI VERDİ.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME “YOK” HÜKMÜNDEDİR! 

Kasım 2011 gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin  (KHK) görüşüldüğü  ADANA-OSMANİYE  HEKİM MECLİSİ 21 Kasım 2011  Saat 18.00’da Adana Tabip odası toplantı salonunda toplanmıştır.

Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın çağrısıyla toplanan meclise  çok sayıda hekim meslektaşımız, asistan hekimlerimiz, tıp öğrencilerimiz katılmıştır.

Toplantı, Adana-Osmaniye Tabip odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya’nın konuyla ilgili kısa bir açış konuşmasından sonra Meclis Başkanlığına Dr. Selman Vefa Yıldırım  ve yardımcılığına da Dr. Dilay Küçükosmanoğlu oy birliği ile kabul edilip ardından toplantıya geçilmiştir.

Adana-Osmaniye Hekim Meclisi Başkanı Dr. Selman Vefa Yıldırım, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile ilgili  tüm hekimlerin ve sağlık emekçilerinin nasıl etkileneceğini belirten kısa bir konuşmasından sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında Dr. Nuh Demirpas bir sunu yapmıştır. .

Sunu bitiminden sonra KHK hakkında lehte 1 kişinin söz hakkı istediği ve söz alan diğer tüm konuşmacıların KHK hakkında aleyhte görüşler sunduğu gözlenmiştir..

Lehte konuşan meslektaşımız; Sağlık Bakanlığının hem uygulayıcı hem de denetleyici rolünün  kötü olduğunu, Hastaneler arasında sınıflamanın olmasının kötü bir şey olmadığını, yönetim kadrolarına gelecek kişilerin zaten siyasi yönleri ile geldiklerini, bu KHK’nın hakkıyla uygulanması halinde başarılı olabileceğini ama yine siyaseten güçlü yanları olanların bu yönetimlerde yer alacağından şüpheleri olduğunu ve bu kanunun da OHSAD ile birlikte hazırlandığını bildiğini belirtmiştir. Daha sonra konuşma için söz alan meslektaşlarımızın KHK hakkında aleyhte görüşlerini bildirmişlerdir. 

KHK ile ilgili  sağlıkçıların dışındaki tüm toplum kesimiyle paylaşılması gerektiği,
KHK hiç bir şekilde milli iradeyi yansıtmamaktadır,
Hekim meclisinin toplantılarının daha sık yapılması gerektiği,
– Sağlıkta özelleştirmenin son adımı olan 663 sayılı KHK’nın hekimler ve sağlık çalışanları tarafından hiçbir biçimde kabul edilemeyeceği,
– Hastanelerde daha önce yapılan grevler gibi değil daha etkili iş bırakma eylemlerinin yapılması gerektiği ve hastanelerde çadırlar kurulmasının etkili olacağı,
– KHK ile tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılanların artık dayanılmaz ve vahşice olduğu ve çalışanların bunları hak etmediği bunun içinde Yunanistan’daki gibi tümüyle iş bırakma eylemlerinin yapılması gerektiği,
– Daha radikal eylemler için kararlar almalı, üretimden gelen gücümüzü kullanıp iş bırakıp ve bunu da gelen hastalarımıza gerekçelerini anlatabilmeliyiz,
Yapacağımız eylemleri tüm sivil toplum örgütleri emek ve meslek örgütlerini katarak yapmalıyız,
Bizlere dayatılan KHK karşısında “Bağırmak istiyorum”  eylemlerimizi broşür, afiş bilboardlarda ne istediğimizi ve neden eylem yaptığımızı anlatabilmeliyiz,
Bizlere dayatılan KHK ile halka da nelerin yansıyacağını anlatmalıyız,
– Tüm hekimler olarak tüm enerjimizi ortak mücadele için hekimlerimizin birlikteliğini ve mücadele için ortak zeminlerin yaratılması için harcamamız gerektiği, bunlar için de çalışmalarımız arasında tüm siyasi partilerin il başkanlıklarının ziyaret edilmesi gerektiği,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği altında eylemlerimizi başlatmalı ve sürdürmeliyiz., hatta yerelde bu meclisin oda yönetimine yetki vermesini, hastanelerde alt birimler oluşturulması için çalışmalara başlanmasının gerektiği,
Tıp öğrencileri için duyuruların yapılması, tıp eğitiminin bu KHK’dan dolayı nasıl etkileneceğini bilgilendirilmesi ve KHK’yi anlatacak ekip halinde insanlar yetiştirilmesi gerektiği,  
Bize dayatılan bu saldırılara karşı iyi bir direnç göstermeliyiz,

şeklinde olan konuşmalar tutanak altına alınmıştır.

Yapılan oylamada, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ADANA-OSMANİYE HEKİM MECLİSİ’nde oybirliğiyle reddedilerek HEKİMLER için “YOK HÜKMÜNDE” olduğuna karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.

ADANA-OSMANİYE HEKİM MECLİSİ

h.m.1

h.m.2

h.m.3

h.m.4