ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI 2010-2011 ARA GENEL KURUL TOPLANTISI

ADANA-OSMANİYE  TABİP ODASI
2010-2011 ARA GENEL KURULU

Adana-Osmaniye Tabip Odası 2010-2011 Ara Genel Kurul Toplantısı;  23 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 10:00’da Adana Tabip Odası’nda  çoğunluk sağlanamadığı için   30 Nisan 2011 Cumartesi günü saat: 10:00’da Adana Tabip Odası’nda (Reşatbey mh. 6 sk. No:8  Büyükşehir Belediyesi Yeni binası sokağı – ADANA)  yapılacaktır. 

      Dr.Cem Kaan Parsak
Adana-Osmaniye Tabip Odası
 
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
Yoklama,Tabip Odası Başkanı’nın açılış konuşması ve saygı duruşu

 1)- Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve sekreterlerin (2 kişi) seçimi.

2)- Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve Murakıp raporunun okunması.

3)- Yönetim Kurulu yıllık bilançosunun okunması ve ibrası.

4)- Yeni dönem (2011-2012) bütçe taslağının okunması.

5)- Dilekler.

6)- Kapanış.