ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Sevgili Meslektaşlarım,

Daha önce duyurduğumuz gibi sizlere her hafta sonu Cuma günleri hafta boyunca yaptığımız çalışmaların-etkinliklerin bir raporunu sunacağız. Bu konuyla ilgili bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Tüm hekim arkadaşlarımıza sevgi ve saygılarımla,

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

BASIN AÇIKLAMALAR
31 Ekim 2012             : “Açlık Grevleri 50.Gününde”- Demokratik kitle örgütleriyle Kitlesel Basın Açıklaması,

kasm


ZİYARETLER

01 Kasım 2012           :
Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Aile Hekimliği Komisyonu’nun Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ı ziyaretinde Aile Hekimlerinin sorunlarından olan defin ruhsatı ve evsel katı atık toplama bedelinin yüksekliği ile ilgili görüşme yapıldı.
Evsel Katı Atık bedellerinin yüksek olduğunu belirterek adaletsizliğinin düzeltilmesi talebinde bulunmuştur.Ayrıca Defin Ruhsatlarının düzenlenmesinde birincil görevin Belediyelere ait olduğu Konusundaki Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik maddelerini hatırlatarak bir fotokopisini takdim etmiştir.Bu konuda Belediye Başkanı yönlendirmesiyle konuştuğumuz Başkan yardımcısı Ertuğrul Bozkurt ASM isimleri ve ASKİ abone numaralarını içeren listenin kendilerine verilmesi durumunda gerekli düzenlemelerin yapılacağı sözünü vermiştir. Tahminen 10-15 TL civarında olacağı söylendi.

kasm_2

 

TOPLANTILAR
31 Ekim 2012             :
“Adana Sağlık Hakkı Meclisi”
Dünya Sağlık Örgütüne göre; “Sağlık, insanların sosyal, psikolojik  ve fiziksel olarak tam iyi olma halidir”. Ancak ülkemizde her gün yaşadığımız sosyal, ekonomik ve psikolojik olaylar sağlığımızı giderek bozmaktadır. Sağlık, sadece sağlık çalışanlarının ilgileneceği bir hak değildir. Sağlık herkesin en temel  hakkı olan insani bir  haktır. Ancak sistem “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” ise  en temel insani hakkımız olan sağlık hakkımızı yavaş yavaş elimizden almaktadır. Ancak sağlığımızı ve hakkımızı ortak mücadele ederek koruyabiliriz.

Sağlık sisteminin ticari işletme  sistemine dönüştürüldüğünü, sağlık hakkımızın her geçen gün paralı hale geleceğini, işlerin iyileşeceğine daha da kötüleştiğini bilen bizler Adana Sağlık Hakkı Meclisi’nin Sekreteryası olarak;  Adana  Sağlık Hakkı Meclisi’nin 14 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 17:30’da Adana Tabip Odası Toplantı salonunda toplanacağını, katılımınızın önemli olduğunu bildirir ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

kasm_3


01 Kasım 2012
           : “
Adli Rapor Düzenlemede Karşılaşılan Sorunlar” Prof.Dr.Necmi Çekin

kasm_4

 

01 Kasım 2012           : Adana Büyükşehir Belediyesinde 14.ONÜÇ KARE SANAT FESTİVALİ toplantısına katılım. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Altınkoza işbirliği ile yapılan ve birçok sanat kurumunun katıldığı 14.ONÜÇ KARE SANAT FESTİVALİ’ne katılarak destek verilecek.