ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Sevgili Meslektaşlarım,

Daha önce duyurduğumuz gibi sizlere hafta boyunca yaptığımız çalışmaların-etkinliklerin bir raporunu sunacağız. Son 3-4 haftalık çalışma raporumuz ve bu konuyla ilgili bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Tüm hekim arkadaşlarımıza sevgi ve saygılarımla,

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

BASIN AÇIKLAMASI

8 Ocak 2013              “Şiddet Sağlığa Zararlıdır”

BASINA VE KAMUOYUNA
Bir zamanlar televizyonlarda “Adana Adliyesinde Yine Arbede” olarak gösterilen şiddet olaylarının görüntüleri son günlerde Adana hastanelerinden sağlık çalışanlarına  şiddet görüntülerine dönüşmüştür. 28  Aralık 2012 tarihinde Özel Adana Hastanesinde Gastroenteroloji uzmanı olarak çalışan arkadaşımız  Burhan Özdil ve hemşire Melek  Göktepe,  hasta ve yakınlarının sözlü ve fiziki saldırısına uğramışlardır. Hemşire Melek Göktepe aldığı darbenin etkisiyle uzun süre kendine gelememiş, meslektaşımız Dr. Özdil’in sol omuzu çıkmış ve acilen ameliyata alınmıştır.  30 Aralık 2012 tarihinde diş hekimi meslektaşımız Şenol Yapıcı muayenehanesinde saldırıya uğramış yanında çalışan sekreteri darp edilmiştir. 3 Ocak 2012 tarihinde ise Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil servisinde  çalışan tüm sağlık çalışanları ve personeller 200 kişinin saldırısına uğramıştır. Son bir yıl içerisinde odamız hukuk bürosu tarafından Dr. Perihan Yasemin Canöz, Dr. Fatma Sincar, Dr. Kaan Badakal, Dr. Barış Fakılar, Dr. Fulya Kaya, Dr. Sezai Parlak, Dr. Müge Gülen, Dr. Filiz Ökten, Dr. Haluk Uygur  ve Dr. Burhan Özdil’e uygulanan sözel veya fiziki şiddet davaları tarafımızdan da takip edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi’ne gelen bildirimlere göre, Türkiye’de sağlık alanında günde en az 21 şiddet vakası yaşanmaktadır. Beyaz Kod Birimi’ne göre 7 ayda 5 bine yakın şiddet bildirilirken şiddet olayların en fazla  acil serviste görüldüğü bildirilmiştir. Bir zamanlar münferit olarak değerlendirilen bu şiddet olayları artık her alanda günlük sıradan olaylar haline gelmiştir. Sağlıkçılara şiddet uygulayanlar kendilerinden sonra sağlık bekleyen hastaların da sağlık hakkını ellerinden almaktadırlar.

2002 yılından itibaren uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin faturası artık her geçen gün hekimlere ve sağlık çalışanlarına çıkmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak şiddete asla tolerans göstermeyeceğim ve bu konuyu bizzat takip etmeye devam edeceğim. Şiddete karşı mücadeleyi bizzat himayem altına alıyorum” diyen Sayın Sağlık Bakanı bizleri himaye altına aldıktan sonra meslektaşımız Dr. Ersin Arslan,  bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Yaşadığımız bir çok olay ve hekimlere karşı kullanılan dil bir gün böyle bir sonuçla karşılaşacağımızın habercisiydi. Türk Tabipleri Birliğinin “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetle” ilgili ısrarla istediği mecliste araştırma komisyonu kurulması önerisi ne yazık ki bir arkadaşımızın ölümü sonucunda işlerlik kazanacaktı. Ancak komisyonun toplanması ve bir sonuca varması kararlarını açıklaması aylar geçtiği halde yine bitmeyecekti. Bugün Ersin Arslan arkadaşımızın Gaziantep’te duruşması yapılmaktadır. Çıkacak ceza hekim arkadaşımızı eşine, çocuğuna, sevdiklerine ve bize geri getirmeyecektir. Yine bizleri himayesi altına alan Sağlık Bakanının kurduğu ALO 184 SABİM JURNAL hattına gelen bir şikayet sonucu asistan doktor Melike Erdem 6. Kattan elinde yazdığı savunma yazısı ile birlikte atlayarak intihar etmiştir.  Ve her geçen gün  hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet daha da artmıştır. Tahmin ediyoruz ki 2012 yılı Sağlık Bakanlığı açısından hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve ölümler nedeniyle bir utanç yılı olarak tarihe geçecektir.

2012 yılı tarihe sağlığa ve her türlü sağlıkçıya yönelik şiddetin en fazla olduğu yıl olarak tarihe geçmiştir.  Bunu sağlayanlar ise sağlıkta en büyük başarıyı elde ettiklerini söyleyenlerdir. 2013 yılının tüm sağlık çalışanlarının sağlığını bozmayacak bir yıl olarak geçmesini diliyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddette meslektaşlarınızın ve sağlık çalışanlarının yanında olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız.

1.o-001

ZİYARETLER

Daha önceden yaptığımız özel hastanede çalışan hekimlerle ve sorunları ile yaptığımız toplantı sonucunda Özel  Hastanede çalışan hekim sorunları ile ilgili olarak bazı özel hastanelerin sahiplerini ziyaret ettik. Toplantılarda 4 konu üzerinde yoğunlaştık. Hekim arkadaşlarımızın özel hastanelerden alacakları, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, hastane sahiplerinin kendi aralarında yaptıkları bir hastaneden ayrılan bir hekimin başka bir hastanede çalıştırılmaması gibi sorunlar görüşüldü. Daha sonradan yaptığımız görüşmeler ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONUNA iletildi. Daha sonradan özel hastanede çalışan hekimlerle geniş katılımlı toplantı yapılması ve görüşmelerin aktarılması planlandı.  

12 Aralık 2012           “Özel Ortadoğu Hastanesi sahibi Dr.Halis Bayrak ile görüşme”

13 Aralık 2012           “BSK Metropark Hastanesi sahibi Mehmet Kalo ile görüşme”

24 Aralık 2012           “Adana Hast. Sahibi Bülent Özülkü ile görüşme”

2.o-001

8 Ocak 2013              “Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Servis’ine yapılan saldırı için Başhekimliğe ve Acil Servis çalışanlarına geçmiş olsun ziyareti”

Geçtiğimiz gün 200 kişinin saldırısına uğrayan Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli hekim ve sağlık çalışanlarına Adana-Osmaniye Tabip Odası yönetimini geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu.

Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Dr. Halit Atik ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Suntur Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları ve hekimleri tek tek gezerek geçmiş olsun dileğinde bulunup çiçek verdi.

2002 yılından itibaren uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin faturasının hekimlere ve sağlık çalışanlarına çıktığını söyleyen Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten,”Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak şiddete asla tolerans göstermeyeceğim ve bu konuyu bizzat takip edeceğim. Şiddete karşı mücadeleyi bizzat himayem altına alıyorum” diyen Sayın Sağlık Bakanı, bizleri himayesi altına aldıktan sonra hekim arkadaşlarımız öldürülmeye, hekimlere ve sağlık çalışanlarına kullanılan dil sertleşmeye, şiddet artmaya başlamıştır. Sağlık kurumlarındaki düzensizliklerin, sağlıktaki kötü yönetimlerin sorumlusu hekimler veya sağlık emekçileri değildir. Bizler asıl sorumluların, sağlık sistemindeki düzensizliklerin sorumlusu olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren yöneticilerin yönetim anlayışlarının ve sağlık politikalarının olduğunu biliyoruz. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilen cezaların arttırılması gerekmektedir. Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak şiddete maruz kalan meslektaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı, yargıya intikal eden davaların yakından takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

3.o-001

14 Ocak 2013            “Seyhan Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Dr.Ferit Cerep’e saldırı için geçmiş olsun ziyareti”
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Servisi Asistan Doktor Ferit Cerep bir hasta yakını tarafından arkadan darp edilmesine tepki gösteren Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten hekim ve sağlık çalışanlarına saldırıların son bulmasını istedi.

HEKİMLER HEDEF OLMAMAK İÇİN ÖNLÜK GİYEMEZ OLDU
Beraberinde yönetim kurulu üyesi Dr. Nuh Demirpas ile birlikte Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Servisi Şefi Doç. Dr. İbrahim Özsöyler ve şiddete maruz kalan hekim ve hemşirelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten,”Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyoruz. Son on yılda giderek artan bir şiddet ortamı var. Özellikle fiziki şiddet Adana’da çok arttı. Yüreğir Devlet hastanesinin acil servisinde sürekli vukuat var. Hekim arkadaşlarım hedef olmamak için önlük giyemez duruma geldi. İzlenen politikalar sayesinde Başbakan ve Sağlık Bakanının söylemlerinden kaynaklı sağlıkta yaşanan olumsuzluklardan hekim ve sağlık çalışanı sorumluymuş gibi bir algı yaratıldı. Bakanlık bu saldırıları hasta psikolojisi olarak normal kabul ediyordu. Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinden ondan sonra bu saldırılar kamu davası oldu. Hastane idarecileri hekimlere ve bulundukları yere sahiplenmeleri gerekir. Biz Tabip Odası olarak her zaman hekim arkadaşlarımızın yanınızdayız. Hukuk büromuz 24 saat sizlere yardımcı olur. Geçen yıldan bu zamana takip ettiğimiz 11-12 davamız var. Hekime ve sağlık çalışanlarına şiddet ve şikayetlerin son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

ŞİKÂYETLERİN %90’I İFTİRA
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Servisi Şefi Doç. Dr. İbrahim Özsöyler,”Tabip Odasının bu hassasiyetinden, olayı sahiplenmesinden ve bizi ziyaret etmelerinden dolayı müteşekkiriz. Servisimizde yaşanan bu olayı tasvip etmiyoruz. Bizim işimiz ölümle yaşam çizgisinde. Her hasta ve yakınına bilgi veriyoruz. Bir hastanın yakınına ameliyatının ertelendiği bilgisini veren Asistan Doktor Ferit Cerep arkadaşımın arkadan darp edilmesi hiç hoş değil. Bir ay içerisinde yaşadığımız ikinci olay. Fiziki şiddet var bir de psikolojik şiddet var. Bir ay içerisinde yaşadığımız ikinci olay bu. Her gelen rutin şikayet ediyor. Bu şikayetlerin yüzde doksanı iftira şeklinde oluyor. Bu durum bizler de iş güç kaybına neden oluyor. Karşı dava açabilmek için gerekli bilgileri sizlerden edinebilirsek mutlu oluruz. Biz işimizi mi yapacağız, kendimizi mi koruyacağız?” dedi.

4.o-001

EĞİTİM TOPLANTILARI

12 Aralık 2012           “Romatizmal Hastalıklara Güncel Yaklaşım” – Prof. Dr. Süleyman ÖZBEK

5.o-001

26 Aralık 2012           “Çocukluk Çağı Döküntülü Hastalıklarına Yaklaşım” – Doç.Dr.Derya Alabaz 

6.o-001

TOPLANTI

19 Aralık 2012           “2.Aşama Aile Hekimliği Eğitimlerinin tartışıldığı toplantı”

 7.o-001

12 Ocak 2013            “Hekim Meclisi Toplantısı”

HEKİM MECLİSİNİN GÜNDEMİ “ŞİDDET”
Özellikle Sağlıkta Dönüşüm Sisteminin getirdiği olumsuzluklar, hekim ve sağlık çalışanlarına karşı artan saldırılar nedeniyle ikincisi düzenlenen Hekim Meclisi toplantısının konusu “Sağlık Çalışanlarına Şiddet” oldu. Adana Hekimevinde gerçekleştirilen Hekim Meclisi-2 toplantısına Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve yönetim kurulu üyeleri ile hekimler katıldı. 

Divan Başkanlığını Dr. Mehmet Adam’ın yaptığı  Hekim Meclisinde “Hekimlik ve Hekime Yönelik Şiddetin Tarihsel Evrimini” konusuyla Dr. Selim Kadıoğlu, “Tıp ve Şiddet İlişkisi Bağlamında Hekime Şiddete Analitik Bakış” konusuyla Dr. Zahide Olgun Henzel, “Şiddetin Hukuki Boyutu” konusuyla Av. Mustafa Çinkılıç konuşmacı olarak katıldı.

Hekimden ve Tip’tan Beklentiler Makul Hale Getirilmelidir.

Hekim Meclisi divanı önderliğinde “Hekime Yönelik Şiddet” konusu ile ilgili tespitler ve çözüm önerileri tartışılarak bir takım saptamalar yapılarak önerilerde bulunuldu. Konunun altyapısal, eğitimsel ve hukuksal olmak üzere birçok yönü bulunduğuna dikkat çekildi. Sonuç Bildirgesi olarak; Sağlık kuruluşlarının altyapısal sorunları bulunmakta, bu durum hastaların mağdur olmasını sağlamakta ve hastalar bu eksikliklerden de hekimi sorumlu tutmaktadır. Sağlık kuruluşlarının altyapısı, çatışmaya meydan vermeyecek şekilde düzenlenmeli ve hekimlerin iş yükü azaltılmalıdır. Özellikle Hasta hekim ilişkisini zedeleyen sağlık bakanlığı şikayet telefon hattı hemen kapatılmalı, sağlık kurumlarının duvarlarında bulunan hasta hakları tabelaları yanında hekim haklarını da açıklayan tabelalar asılmalıdır. Bu konuda hasta ve yakınlarının eğitilmesi şarttır. Özellikle eğitimle sağlık bilincinin geliştirilmesi hastaların hekimden ve tıptan beklentilerini makul bir hale getirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda hekimlerin stresli ilişki yönetme becerileri geliştirilmelidir. Yeni hukuksal düzenlemeler getirilmelidir. Halen Türk Tabipler Birliği yeni hukuksal düzenlemeler için Sağlık Bakanlığı ile temas halindedir. Yeni cezai yaptırımlar ve caydırıcı önlemler alınmalı, sağlık davalarına bakan hakim ve savcıların bu konuda özel olarak eğitim almaları sağlanmalıdır. Adana Tabip Odasının da 24 saat açık olan şiddet hattı bulunmaktadır ve gerektiğinde oda avukatı hemen olaya müdahil olabilmektedir. Bu hattın ve odanın bu faaliyetinin daha çok kullanılmasını teşvik etmek gerekmektedir. Hekime yönelik şiddet konusunda yapılan saptamalar ve çözüm önerileri ilgili kurum ve kuruluşların yönetim birimlerine ve sağlık bakanlığına bilgi vermek ve katkı sağlamak bağlamında gönderilmiştir. Konuyla ilgili daha geniş alan çalışması yapılmasına ve konunun tekrar 14 Mart Tıp Bayramında tartışılmasına karar verilmiştir.

8.o-001

KURS

12-13 Ocak 2013       “EKG Kursu”

Aile Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen ve 2 gün süren ve 36 kişinin katıldığı TTB tarafından kredilendirilen EKG KURSU yapıldı.

 

9.o-001

16 Ocak 2013            “Acil İlkyardım Yenileme Kursu”

 

TIP ÖĞRENCİLERİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

16. OCAK 2013         “Ç.Ü.Tıp Fakültesi 6.Sınıf Yıllık Komitesinin Odamızı Ziyaret”

Bu yıl  14 Mart Etkinliklerinin Tabip Odası ve Tıp öğrencileri ile birlikte yapılması kararlaştırıldı. Bu8 konuda odamızın hazırladığı programa tıp öğrencilerinin, asistanların  ve hocaların katılımı, öğrencilerin hazırlayacağı tıp balosu ve diğer etkinliklere odanı n aktif olarak katılması ve destek vermesi konusunda karşılıklı görüşüldü ve program oluşturuldu.

18 OCAK 2013          “Ç.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Stajı Yapan İntörnlerin Odamızı Tanıma Ziyareti”

Ç.Ü Rektörlüğü ve HALK Sağlığı ABD ile yaptığımız görüşmeler sonucunda artık her halk sağlığı stajı yapan grubuın bir gününü odamıza gelerek odanmızın faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesine karar verildi. 18 ocak günü ilk grup öğrenciler geldi. Öğrencilere Adana Tabip Odası Başkamnı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından Tabip odası nedir? Ne yapar? Nasıl çaşılır? TTB nedir, Ne yapar, Örgütlenme yapısı nasıldır?, nasıl çalışır konularaında ayrıntılı sunum yapıldı. Genel öğrenci, eğitim sorunları gçöörüşüldü. Şu ank ııuygulanmakta olan sağlık politikaları hakkında bilgilendirildi. Oda yönetim kurulu toplantıları, bürokratik işleyiş konusunda öğrencilere ayrıntılı bilgi verildi. Burada kısa b,ir süre sonra sahaya çıkacak hekim olarak çalışancak meslektaşlarımızın gittikleri yerde oa ile daha sıcak bağ kurmaları konusunda bilinçlendirme yapılması aömaçlandı.

10.o-001