ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI YÖNETİM KURULU HAFTALIK DEĞERLENDİRME RAPORU

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI YÖNETİM KURULU HAFTALIK DEĞERLENDİRME RAPORU

Sevgili Arkadaşlar,

Daha önce duyurduğumuz gibi sizlere her hafta sonu Cuma günleri hafta boyunca yaptığımız çalışmaların-etkinliklerin bir raporunu sunacağız.
Bu konuyla ilgili bilgilendirmeleri aşağıda okuyabilirsiniz.
Genel olarak bu hafta  gerek eylemlilik gerekse oda komisyon çalışmaları açısından yoğun bir haftaydı.
Başkent ve Çukurova Üniversitesi haricinde hastane ziyaretlerimizi tamamladık. Önümüzdeki hafta ilçe hastaneleri ziyaretlerimizi yapmayı planlıyoruz.
ATO Tıp Öğrenci Kolunun  Tuzla bölgesinde yapacağı çalışma Jandarmanın yasal olmayan bir şekilde izin vermemesi nedeniyle yapılamadı.

Komisyon çalışmaları bizim için çok önemli olmasına rağmen ve her gün mail ve mesaj ile bilgi vermemize rağmen komisyonlara katılım istediğimiz düzeyde olmadı. Hekim arkadaşlarımın bu konuda olabildiği kadar komisyonlara katılmalarını ve katkı sunmalarını istiyorum. Çünkü sadece yönetim kurulu üyeleri ile bu kadar iş yoğunluğunu yapamayacağımız ortada. “Oda benim için ne yapıyor?” mantığını “Ben oda için ne yapıyorum?” mantığına dönüştüremediğimiz sürece bu tarz serzenişlerimiz olacaktır. Oda yönetimi olarak her hafta ne yaptığımızı anlatırken aslında oda sizin ne yapıyoruz anlatmaya çalışıyorum. Komisyonlarda sadece rutin toplantılar yapılmasını değil bize yol gösterecek, önümüzü açacak, sorunlarımızın çözümüne yönelik farklı düşünce ve farklı çalışmalar  bekliyorum.

*22  Mayıs – Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı anmak, toplumun tüm kesimlerinde  ve sağlık alanında ardı arkası kesilmeden süren şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla 3.oturma eylemimizi  TOKİ Numune Hastanesinde hekimler ve  diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte basın açıklaması ve 15 dakikalık oturma eylemi yaparak protesto ettik.

h.d_4

*22 Mayıs – Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’ı Ziyaret ettik. Başkan tarafından odamıza bir sosyal tesis kazandırma istediğimiz olumlu karşılandı ve bize her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

h.d

 *22 Mayıs – Adana Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Mahmut Çolak’ı ziyaret. Genel Sekreter tarafından odamıza bir sosyal tesis kazandırma istediğimiz olumlu karşılandı ve bize her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

h.d_3

*22 Mayıs – Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantısı

*22 Mayıs – Hekime Şiddet Komisyonu Toplantısı

* 23  Mayıs – İşimiz,Canımız,Emekliliğe Yansıyan Gelir Güvencesi ve Mesleki Bağımsızlığımız İçin,Ayrıca Dayatılan SEFALET ZAMMINA Karşı İş Bırakma Eylemi-Yürüyüş

h.d_2

*23 Mayıs – Kadın Hekimlik Komisyonu Toplantısı

*23 Mayıs – Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı

*23 Mayıs – İletişim-Sosyal Kültür-Sanat Komisyonu Toplantısı

*24 Mayıs-TEDAŞ işçilerinin 84 günden beri devam eden eylemlerine çözüm bulmak amacıyla diğer DKÖ ile beraber TEDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret.

*24 Mayıs – İnsan Hakları ve Tıbbi Etik Komisyonu Toplantısı

*24 Mayıs- Asistan Hekim Komisyonu Toplantısı

*24 Mayıs- Oda sosyal tesisleri arsası için Büyük Şehir Belediyesi İmar Müdürlüğünü ziyaret.

*25 Mayıs – İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı

*25 Mayıs – Bilim Eğitim Komisyonu Toplantısı

Tüm Hekim Arkadaşlarımıza Sevgi ve Saygılarımla,

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
        
Başkan