BİRİNCİ BASAMAK EĞİTİM GÜNLERİ-2011 PROĞRAMI

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI
BİRİNCİ BASAMAK EĞİTİM GÜNLERİ-2011 PROĞRAMI

2 Kasım 2011 Çarşamba 
Birinci Basamakta Hepatitlerin Yönetimi-Uzmanına Danış (interaktif)
Doç.Dr.Yüksel Gümürdülü  (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı )

16 Kasım 2011 Çarşamba
Yanık Hastalarına Güncel Yaklaşımlar
Prof.Dr.Cemil Dalay (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Anabilim Dalı)

30 Kasım 2011 Çarşamba
Altını Islatan Çocuğa Birinci Basamakta Yaklaşım
Prof. Dr. Aysun Beyazıt (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Anabilim dalı)

14 Aralık 2011 Çarşamba
Uyku Bozukluklarına Birinci Basamakta Yaklaşım
 Doç.Dr.Şükrü Uğuz  (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)

28 Aralık 2011 Çarşamba
Birinci Basamakta Ağrı Yönetimi
Prof.Dr.Hayri Özbek (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı-Algoloji)