Adana Sağlık Platformu’ndan Grev ve “Beyaz Yürüyüş”

Adana Sağlık Platformu’ndan Grev ve “Beyaz Yürüyüş”

Adana Sağlık Platformu bileşenleri özlük haklarını içeren taleplerinin yerine getirilmesi için Grev ve “Beyaz Yürüyüş” yaptı.

 

Adana Tabip Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Eczacı Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş, Adana Aile Hekimleri Derneği, Dev Sağlık İş, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nden oluşan Adana Sağlık Platformu’nun Grev ve ‘Beyaz Yürüyüş’üne başta akademisyenler olmak üzere çeşitli partiler, siyasetçiler ve dernekler destek verdi.

 

Adana Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan Adana Sağlık Platformu üyeleri Uğur Mumcu Meydanına kadar birlikte yürüdü. Adana Sağlık Platformu adına Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş burada basın açıklaması yaparak taleplerinin yerine gelmesini yineledi.

TALEPLER

Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Yeni başlayan pratisyen hekim, diş hekimi ve asistan maaşları yoksulluk sınırının iki katı uzman hekim maaşı iki buçuk katı olmalıdır.

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri tavandan ve çalışılan kurumlar tarafından ödenmelidir. En düşük ücret yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

Tüm hekimler için 7200 ek gösterge, sağlık emekçileri için en az 3600 ek gösterge ve tüm sağlık emekçileri için göreve başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma payı verilmelidir.

Aile Hekimleri en az yoksulluk sınırının iki katı maaş almalı ve ASM’ ler Kamu tarafından yapılmalı ve donanımı sağlanmalıdır.  Aile hekimliğindeki ceza yönetmeliği derhal kaldırılmalıdır.

Asistan hekimlerin nöbet ertesi izinlerinin ücretli olarak kullanılması sağlanmalıdır.

Güvenli, sağlıklı çalışma alanları sağlanmalı ve uygulanabilir etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır.

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ayırmaksızın tüm hekimlerin emekli maaşları en az yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.

En düşük sağlık emekçisi maaşı yoksulluk sınırının en az bir buçuk katı olmalıdır

Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir.

Tüm işyerlerinde Ücretsiz kreş hakkı sağlanmalıdır.

Liyakatli ve sınavla; mülakatsız yönetici ataması yapılmalıdır. Servis sorumlularının çalışanlar tarafından seçilmesi sağlanmalıdır.

Sağlıkta personel eksikliğini gidermek için derhal güvenceli atamalar yapılmalıdır.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından halaylar çekildi.