Adana Tabip Odası 2016-2017 Ara Genel Kurulu Yapıldı

Adana Tabip Odası 2016-2017 Ara Genel Kurulu Yapıldı

Adana Tabip Odası 2016-2017 Ara Genel Kurulunda konuşan Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sağlıkta Dönüşüm Sistemi ile kışkırtılmış sağlık politikalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

İYİ HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ

Divan Başkanlığını Dr. Salim Canoğullarının yaptığı, saygı duruşu ile başlayan Adana Tabip Odası 2016-2017 Ara Genel Kurulunda konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten,  amaçlarının tüm hekimlere ve odalarına sahip çıkarak iyi hekimlik yapmak olduğunu söyledi.
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ KORUMALIYIZ
Sağlıkta dönüşüm sürecinde birinci basamağın özelleştiğinin altını çizen Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Projesinin birinci aşamasını bitirdiklerini belirttiklerini, şimdi de ikinci aşama dedikleri kamuyu özele çevirme hareketi olan Şehir Hastaneleri projesine geçildiğini ifade ederek “Birinci aşamada Sağlık Ocakları kapatılarak Aile Hekimliği sistemine geçildi. İşyeri Hekimleri, taşeron şirketler üzerinden iş güvencesiz ve düşük ücretle çalışmaya başladı. Acil Servislerde iş yükü artan hekimlere yönelik şikayet ve şiddet arttı. SSK, kurumsal yapısı ve hastaneleriyle birlikte gasp edilerek devlet hastanelerine dönüştürüldü. Performans sistemi ve kışkırtılmış sağlık sistemi hasta ve ameliyat patlamasına yol açtı. Tıp Fakültelerinde bu sebepten bilimsel araştırma ve eğitim ikinci plana itildi. Asistan Hekimler, eğitim ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Özel hastanede çalışan hekimlerin özlük ve ekonomik hakları yasal güvence altında değil. Emekli hekimler maaş azlığı yüzünden daha çok çalışmak zorunda bırakıldı. Sağlık sisteminin daha iyi olduğunu savunanlara karşılık, bu sağlık hizmetini veren hekimler her geçen gün şikayet ve şiddete daha fazla maruz kalmaktadır. Devlet Hastaneleri ‘Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliği’ adı altında toplanıp, başlarına CEO’ları oturtulmuş, vatandaş GSS primine bağlanmış, sağlık çalışanları kitlesel halde kurumlarına ‘gelir’ kazandıracak sözleşmeli – taşeron hizmetlilere çevrilince sırayı şimdilik kamu-özel ortaklığı almıştır. Bundan sonra da bizleri daha fazla çalışma, daha fazla şiddet, daha fazla sorun, daha fazla baskı, daha az özlük hakları, daha az ücret ve işçi statüsünde çalışma beklemektedir. Böylesine zorlu ve sıkıntılı dönemde örgütlülüğümüzü, birlikteliğimizi, demokratik kitle örgütü olmamızın verdiği  gücümüzü, diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliğimizi devam ettirmemiz,  her türlü baskıya ve  sindirmeye karşı önemlidir. Bu sebeple odalarımıza daha çok sahip çıkarak örgütlülüğümüzü korumalıyız.” dedi.
BİLANÇO OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Oda Genel Sekreteri Dr. Erhan Özeren’in sunduğu yıllık çalışma raporu, yıllık bilançosu ve denetleme raporunun oy birliği ile kabul edilmesinin ardından dilek ve temennilere geçildi.