Adana Tabip Odasi Aile Hekimliği Komisyonu Sağlıkta Şiddeti Kınıyor

Adana Tabip Odasi Aile Hekimliği Komisyonu Sağlıkta Şiddeti Kınıyor

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu 12.06 2018 tarihinde Adana Tabip Odası binasında  toplandı. Daha önce  Dr. Recep Ersin, Dr. Yakup Şahin, Dr. D. Yaşar Ulutaş, Dr. Selim Eryürek, Dr. Ümit Selman Payaslı, Dr. Zübeyir Kantaroğlu, Dr. Hisar Altunol, Dr. Mürşit Enis Akyüz, Dr. Mithat Turan Teper, Dr. Ahmet Tohumcu, Dr. A. Erhan Özeren ve Dr. Seçkin Şimşek  tarafından oluşturulmuş olan komisyon da 2018-2020 dönemi  görev dağılımı da yapıldı. Önümüzdeki dönem için komisyon başkanlığını Dr. A. Erhan Özeren’in komisyon sekreterliğini Dr. Ahmet Tohumcu’nun yürütmesi kararlaştırıldı. Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu toplantılarının Salı günleri yapılması, bir sonraki toplantının 03.07.2018 (Salı) günü 17: 30 da ATO’da yapılması planlandı.

Toplantının ana başlığı olarak Sağlıkta şiddet konusu ele alındı. Günümüzde giderek artan ve en can yakıcı sorunumuz olan sağlıkta şiddet nedeniyle geçen hafta Antalya’da bir Aile Hekimi meslektaşımızın yaşadığı olay ayrıca gündeme alındı ve sağlıkta şiddet kınandı.

Toplantıda Aile hekimliğinin güncel sorunları, saha pratiği ve hekimlerle buluşmanın yolları tartışıldı.

1- Aile hekimlerinin günümüzde öne çıkan iş yükünün artışı,
2-Aile Sağlığı Çalışanı olmayan aile hekimliği birimlerinin durumu,
3-Özlük haklarımız,
4-Aşı reddi,
5-MRS de yer alan Check-Up butonu,
6-Beyana dönük aşı girişi ile ilgili çıkan yönetmenlik,
7- Bebekdostu Asm’lerce yapılması planlanan beyana yönelik denetlemeler,

Özellikle aşı reddi ile ilgili tutulan ilk tutanağın diğer aşılar için de geçerli olması, her aşı için ayrı ayrı aşı red tutanağı istenmemesi hususunda Sağlık Müdürlüğüne bir yazı yazılmasına; yaz dönemi ile beraber ilimizde giderek artan belediye tarafından düzenlenen spor/yaz okullarına için aile hekimlerinden Sağlık Rapor istenmesine gerek olmadığı konusuna vurgu yapıldı ve konu ile ilgili olarak yönetmenliklere uyulması hususunda odamız tarafından belediyelere yazı yollanmasına karar verildi.