Adana Tabip Odası Deprem Bölgesi Destek Faaliyetleri

Adana Tabip Odası Deprem Bölgesi Destek Faaliyetleri

1. Adana Tabip Odası tarafından depremin ilk gününden itibaren oluşturulan Deprem Bölgesi Gönüllü Hekim Ağı oluşturulmuş, İlimizde ihtiyaç duyulan hastane ve toplanma bölgelerine sevkleri sağlanmıştır.
2. İlimizde bulunan oda başkanları ile toplantı gerçekleştirilerek bir kriz masası oluşturulmuştur.
3. Depremin ikinci günü bölgede görev yapan meslektaşlarla dayanışma amacıyla Tıbbi malzeme ve erzak bağış kabulüne başlanmıştır. Bağış kampanyası kapsamında medikal malzeme ve ilaçlar son kullanım tarihleri kontrol edilerek tasniflenmiş ve sağlıklı koşullarda paketlenmiştir. Gıda, bebek maması, hasta maması ve kamp malzemesi türü bağışlar da ayrıştırılarak bir kısmı bölgeye gidecek araçlara yüklenmiş ve sevkleri sağlanmıştır.
4. Meslektaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için odamız tüm hekim ve sivil halka açılmıştır.
5. İlimizde oluşturulan TTB Kriz Masası üzerinden tıbbi malzemeler Deprem illerine dağıtımları bekletilmeden gerçekleştirilmektedir.