Adana Tabip Odasi Şiddet Bildirim Hattı “0 530 569 17 17 Hizmete Girmiştir

Adana Tabip Odasi Şiddet Bildirim Hattı “0 530 569 17 17 Hizmete Girmiştir

 

s

Değerli Meslektaşlarım,

Çalışma ortamımız giderek daha güvensiz bir hal alıyor. Hekim ve sağlık çalışanları giderek daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. Mesleğimizi uygularken fiziksel veya sözlü saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sağlık ortamının sorunları çözümsüzlektikçe şiddet ve saldırganlıkla daha sık karşılaşıyoruz (http://www.google.com.tr/search?q=%22HEK%C4%B0ME+%C5%9E%C4%B0DDET% ).

Adana Tabip Odası, hekimlere ve aynı ekibin üyesi olarak aynı ortamda yan yana çalıştığımız bütün sağlık çalışanlarına dönük şiddetin önlenmesi için çalışırken, maruz kaldığımız bu kabul edilemez durumun daha görünür olması için de bir çalışma yürütmektedir (Adana Tabip Odası Şiddete karşı sıfır tolerans çalışma grubu).

Sağlık kuruluşlarında her türlü (sözlü, fiziksel ya da cinsel) şiddete uğradığınızda ÇEKİNMEDEN bizi aramanızı bekliyoruz. Adana Tabip Odası nın kurumsal meslek örgütü kimliğiyle gerektiğinde ve istenildiğinde hukuksal destek sağlamak da dahil olmak üzere yanınızda olacağınızdan emin olabilirsiniz.

Bu nedenle  1 Ekim 2010 tarihinden itibaren  “Adana Tabip Odası Şiddet Bildirim Hattı” 0 530 569 17 17 numaralı telefon hattı hizmete girmiştir. Bu telefon yönetim kurulu üyelerimiz tarafından her ay sırayla taşınacaktır. (Ekim ayı için Dr.Nuh Demirpas) “Adana Tabip Odası Şiddet Bildirim Hattı” ibareli kendiliğinden yapışkanlı görsel malzemeler her hekimin görev yaptığı odada, ayrıca “SAĞLIK SORUNUNUZ ŞİDDETLE ÇÖZÜLMEZ”  uyarısını içeren kendiliğinden yapışkanlı görsel malzemeler ise hastaların bekleme salonlarına yapıştırılacaktır.

Adana Tabip Odasına şahsen gelip bildirim yapabileceğiniz gibi TTB-Şiddet Başvuru formunu
(http://www.ttb.org.tr/siddet/index.php?option=com_rsform&Itemid=134 ) doldurarak da iletebilirsiniz.
Adana Tabip Odasının yeni web sitesi hizmete girdiği zaman Adana Tabip Odası şiddet başvuru formu linki sizlere iletilecektir.(Yeni web sitemiz bitme aşamasındadır.)
 
Şiddetle karşılaştığınızda yapmanız gerekenler

Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın, saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durun.

Hukuksal algoritma

– Olay yerinde ve anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın.
– Hastane polisine/güvenlik birimine bilgi verin.
– Kurum/çalıştığınız işyeri yetkilisine bilgi verin.
– Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın.
– Adana Tabip odası şiddet başvuru hattını  (0 530 569 17 17) arayın / Tabip odanıza bilgi verin, isteğinize bağlı olarak kurumsal ve hukuki destek isteyin.
– İnternet üzerinden Adana Tabip odası şiddet başvuru formu (en kısa zamanda yeni web sitemizde yayınlanacaktır) / TTB şiddet başvuru formunu
(http://www.ttb.org.tr/siddet/index.php?option=com_rsform&Itemid=134 ) doldurun. Hukuki işlem için şikayetçi olmasanız dahi (olmanız gerekmez) yine de süreci izleyin.
– Açılan kamu davasına istediğiniz takdirde müdahil olma hakkınız olduğunu unutmayın.
– Saldırgandan ya da çalışılan kurum yönetiminden tazminat talep etme hakkınız olduğundan mevcut durumu bu yönüyle de değerlendirin.
– Şiddet sonrası bedensel/ruhsal tıbbi destek alın.

Tutanak içeriği

Tutanakta şiddete dair olayın gelişimini/öyküsünü konuşma diliyle anlatabilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki içeriği/çerçeveyi kullanınız.
1. Saldırının olduğu tarih
2. Saldırı saati
3. Saldırıya uğradığınız yer
4. Saldırı anında yaptığınız iş
5. Saldırının başlama nedeni
6. Detaylı olarak saldırının oluş şekli, türü, kullanılan araçlar
7. Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan olumsuzluklar
8. Saldırgan/saldırganların yaş ve cinsiyetleri, biliniyorsa isimleri
9. Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları, imzaları varsa iletişim bilgileri
 
Yapılan bu  çalışmalarla belki şiddeti durduramayabiliriz ama şiddete karşı sistematik, sürekli ve örgütlü toplu olarak karşı durabilirsek en aza indirme şansımız vardır. Bu nedenle hekimlerin örgütlü tek gücü Adana Tabip Odamıza ve sermayeden, hükümetlerden bağımsız Birliğimiz olan Türk Tabipleri Birliği’ne sahip çıkalım.
 
Maruz kaldığınız şiddetin bildiriminin saldırganlığın/şiddetin azaltılması için çok önemli olduğu düşüncemizi paylaşacağınızı umut ediyoruz.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri