Adana Tabip Odası’ndan TTB Duruşmasına Çağrı

Adana Tabip Odası’ndan TTB Duruşmasına Çağrı

Adana Tabip Odası, TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması üzerine Ankara’da açılan davanın 27 Aralık’ta görüşüleceği duruşmaya katılmaya tüm hekimleri davet etti.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte açıklama yaparak hekimleri Ankara’daki duruşmaya davet eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, şunları söyledi;

“Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamanın ardından, Merkez Konseyinin 11 üyesi haksız bir şekilde gözaltına alınmış ve 7 gün süreyle gözaltında tutulmuştu.

Bu açıklama nedeniyle dönemin Merkez Konseyi üyeleri hakkında yürütülen soruşturma sonucunda açılan dava 27 Aralık 2018 tarihinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacaktır.

Hekimlik meslek etiği; insan yaşamını en yüce değer olarak kabul etmektedir. Bu mesleğin icrasının asıl amacı ise insanı yaşatmak ve hayatın sağlıklı devam etmesini sağlamaktır. Bu nedenle Dünya Tabip Birlikleri, TTB MK’nin yaptığı bu basın açıklamasının hekimlik görev ve sorumluluğu gereği olduğunu belirterek desteklemiştir.

Bütün çatışmalı durumlar ve savaşlar insanların yaşam alanlarını  ve yaşamı yok etmek ve ciddi anlamda çevre, su, hava kirliliğine neden olmaktadır. Tüm doğa, çevre ve canlılar bundan zarar görmektedir. Bu koşullarda ölümler, açlık ve salgın hastalıklar artmaktadır. Bunların hepsi de gösteriyor ki savaş ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açmaktadır.

Adana Tabip Odası olarak Evrensel hekimlik değerlerini savunduğu için suçlanan, hiçbir demokratik kurala uymayan,  düşünce ifadesini suç sayan bu süreçte TTB Merkez Konseyin yanında olduğumuzu belirtiyor ve tüm meslektaşlarımızı 27 Aralık 2018 Perşembe günü Ankara adliyesine TTB M.K ile dayanışmaya bekliyoruz.”