Adana Tabip Odası’nın Suriyeli Sığınmacılar’a Ziyareti

Adana Tabip Odası’nın Suriyeli Sığınmacılar’a Ziyareti

DR. ÖKTEN, KAMP DIŞI SURİYELİ SIĞINMACILAR SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞIYOR.
Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, sığınmacılara yönelik hizmetler daha çok kamplarda yoğunlaştırılmış ancak kamplara başvurmayan veya kamplara kabul edilmeyen sığınmacıların oldukça sağlıksız koşullarda yaşadıklarından bulaşıcı ve salgın hastalık riski taşıdıklarını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) YK üyesi Dr. İsmail Bulca, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Oda Sekreteri Dr. Ahmet Suntur ve ATO Ali Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, Suriyeli Sığınmacıların kaldıkları çadırları gezerek incelemede bulunup, sağlık sorunlarıyla ilgili notlar aldılar.

SURİYELİ SIĞINMACILAR SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞIYOR.
Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi civarında çamurların içerisine kurulmuş çadırlarda yaşamaya çalışan Suriyeli sığınmacılarla tercüman aracılığı ile konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, ”Suriyeli sığınmacıların en çok dile getirdikleri sorun, sağlık sorunu. Değişik nedenlerle kayıt yaptırmayan sığınmacı sayısının oldukça yüksek olduğu, savaşa bağlı çöken sağlık hizmeti nedeniyle uzun süredir sağlık hizmetinden yararlanamayan sığınmacı nüfusun sınır illeri başta olmak üzere tüm ülkede çok boyutlu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalma tehdidinin önemsenmediği izlenimi edinilmiştir. Dil sorunu nedeniyle sığınmacıların başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerine erişimleri, beslenme, barınma, eğitimin sürdürülmesi, iş bulma, sosyal yaşam vb. ile ilgili ciddi sıkıntılar çektiği tespit edilmiştir. Barınma koşullarının oldukça sağlıksız olduğu, çadırlarda birkaç ailenin bir arada kaldığı, çadırlara düşen kişi sayısının oldukça yüksek olduğu, susuzluk, hijyen ve olanaklar açısından yoksunlukların yaygın olduğu gözlenmiştir. Elektrik olmadığı için hiçbir elektrikli cihazın kullanılmadığı, ısınmanın sobalarla sağlanmaya çalışıldığı ancak odun gibi yakacak sıkıntısının çekildiği gözlenmiştir. Beslenme önemli bir sorun olarak tespit edilmiştir. Mutfak araç ve gereçlerdeki sıkıntı bir yana pişirilecek besin maddesine erişimle ilgili ciddi sorun tespit edilmiştir”

KAMP DIŞI SIĞINMACILARA HİZMET YETERSİZ.
Dr. Ökten, “Sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda genellikle bilgiye sahip olmadığı, mevcut mevzuatı ve sağlık kurumlarını bilmedikleri, hastalandıklarında bir kısmının acile başvurdukları, muayene ücreti alınmadığını ancak ilaçları paralarıyla aldıklarını söylemektedirler. Koruyucu hizmetlerle ilgili sorunun çok ciddi boyutta olduğu, gebe, bebek ve çocuk izlemleri hiç yapılmayan ya da kesintiye uğrayan, aşıları yapılmayan ya da eksik olan çok sayıda sığınmacı bulunmaktadır. Sığınmacıların yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunları bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklar açısından büyük risk taşımaktadır. Başta kızamık olmak üzere, şark çıbanı, ASYE, gastroenteritler, sıtma olmak üzere çocuk felci gibi eradike edilen hastalıkların görülme tehdidi vardır. Geçen yıl görülen kızamık salgını, sıtma ve şark çıbanı olguları haberci niteliğindedir. Hizmetlerin daha çok kamplarda kalan sığınmacılara odaklandığı, kamp dışında kalan sığınmacılara ise ilginin yetersiz kaldığı saptanmıştır. Sağlık yönetiminden sorumlu kurumların (Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezli) konu hakkında kapsamlı, koordineli bir çalışmasının olması gerekmektedir” diye konuştu.

!cid_A220997A7E8B415AB9771950701D3813@ogz !cid_52AB82447FE547BC816D69A81D6B1A61@ogz !cid_16AD1120882C496BB6B55E0E917FF8F5@ogz