ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU HAFTALIK DEĞERLENDİRME RAPORU

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU HAFTALIK DEĞERLENDİRME RAPORU

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU HAFTALIK  DEĞERLENDİRME RAPORU

SEVGİLİ HEKİM ARKADAŞLAR, 

1-Yönetime geldiğimiz gün Gaziantep’te meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi sonucunda  hekimliğe yönelik olarak şiddet ulaşabileceği son noktaya varmıştı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da hekime yönelik şiddeti çok büyük katılımla protesto ettik.  Bu konuda hekim arkadaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa çok teşekkür ediyoruz.  Bundan sonrada her salı günü saat 12.45’de bir hastanede toplanıp 15’er dakika oturma eylemi yapacağız. Bu hafta Çukurova Devlet Hastanesi önünde yaptığımız eylemimiz gelecek hafta Balcalı Hastanesinde yapılacaktır. Bu eyleme yine tüm hekim arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Dr. Ersin Arslan’ı UNUTMAYACAĞIZ ve UNUTTURMAYACAĞIZ.

2-Geçen hafta yine bir çok ilde yaşanılan  süt dağıtımı ile yaşanan zehirlenme olayı Adana’da da yaşanmıştır. Adana Tabip Odası olarak bir çok  hastane acil servislerini ziyaret ederek durum saptaması yaptık. Adana genelinde yaklaşık olarak 5.000 çocuk acil servislere başvurmuştu. Süt dağıtımının gerekli incelemeler yapılıncaya kadar  hemen durdurulması veya aileler tarafından içirilmemesi konusunda gerek yerel, gerekse ulusal yazılı ve görsel basında gerekli açıklamaları aynı gün yaptık. Sayının fazla olması nedeniyle bir çok  yerden konu ile ilgili haber yapmak için arandık.

3-Yönetim Kurulu olarak 3 yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantılarda tüm kamu ve özel kurumlara gidilmesi, öncelikle yöneticilerle hem bir tanışma hem de hekim sorunlarını dile getirme ve bu kurumların odamızdan beklentilerini dinlemek istedik. Bu konuda yaptığımız kurumlarla ilgili görüşmeleri aşağıda okuyacaksınız. Yaptığımız  görüşmelerde ana konu başlıklarımız şunlardı:

*Hekimlere yönelik şiddet: Bu konuda özellikle kurumlarında şikayetçi olmasını, güvenlik önlemlerinin daha da arttırılmasını, oda olarak her zaman hukuksal veya kurumsal olarak şiddet veya şikayete uğrayan hekimlerin yanında olduğumuzu belirttik.

*Her hastanede hekimlerin birlikte oturabileceği, sorunlarını paylaşabileceği bir hekim dinlenme odası ve ATO panosu istedik. Bu isteğimiz tüm hastane yöneticileri tarafından olumlu olarak karşılandı.

*Hastanelere göre hekim arkadaşlardan bizlere iletilen, lokal sorunları başhekimliklere ilettik. Değerlendireceklerini belirttiler.

*Görüşmelerimiz ana konusunu hekim-oda işbirliğini nasıl sağlarız konusu oluşturuyordu. Bu amaçla TTB veya odalar nedir? Ne iş yaparlar? Hekimlerimiz odalardan neden uzak? Hekim-oda organik bağlantısını nasıl sağlarız? üzerine bir sunum hazırladığımızı, bu sunumu önümüzdeki günlerde yine tüm hastanelerde hekim arkadaşlarla paylaşmak istediğimizi, her hastaneden seçimle temsilci  seçmek istediğimizi bunun için bizlere yer, zaman ve iletişim konusunda yardımcı olmalarını istedik. Bu görüşlerimiz büyük bir ilgi ve destek gördü. Önümüzdeki günlerde ilçeler dahil olmak üzere her hastaneden çalışan hekim sayısına göre temsilci seçip, bu temsilcilerin gerçek anlamda odanın yönetim kurulunun bir uzantısı gibi çalışmalarını böylece oda-hastane-hekimler arasında gerçek bir iletişime geçerek TTB ve odanın istek ve eylemlerini hastanelere ve hekim arkadaşlara, hekim arkadaşların sorunlarını odaya iletmelerinin imkanını sağlamış olacağız.

4- Önümüzdeki günlerde komisyonların yeniden oluşturulması için tüm hekim arkadaşlara çağrı yapacağız. Komisyonlar bizim için çok önemli çalışma alanları. Burada bir çok fikir, üreterek sorunlarımıza çözüm yolları üretebiliriz. Böylece bu sorunlarımızın  nedenleri ve çözüm yollarını bir döküman haline getirerek diğer illerdeki odalara, TTB’ye, Sağlık Müdürlüğü’ne ve Bakanlığa ileterek tabandan tavana giden bir çözüm önerileri oluşturabiliriz. Bu amaçla önümüzdeki en önemli konu şiddet olarak görülüyor. Bu konuda gelecek aylarda bir sağlıkta şiddet çalıştayı yapmayı düşünüyoruz.

BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ EYLEMLER, İŞLER, ZİYARETLER:

*17-NİSAN MESLEKTAŞIMIZ Dr.ERSİN ARSLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ
*18-NİSAN-ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDE MESLEKTAŞIMIZ Dr.ERSİN ARSLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI,

18_NSAN_2012-DR.ERSN_ARSLANIN_LDRLMESN_PROTESTO-BASIN_AIKLAMASI-002

*18-NİSAN-GAZİANTEP’E GİDİLEREK GAZİANTEP TABİP ODASI VE Dr.ERSİN ARSLAN’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

*19-NİSAN
-TÜM ADANA’DA İŞ BIRAKMA VE KİTLESEL OLARAK ÇOK BÜYÜK KATILIMLA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİNDEN ATATÜRK ANITINA YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI
19_NSAN_2012_DR.ERSN_ARSLANIN_LDRLMES_PROTESTO_AMALI__BIRAKMA_EYLEM-002

*1 MAYIS-1 MAYIS BAYRAMINA KATILIM
1_MAYIS_2012-003

*2-3-MAYIS -SÜT DAĞITIMINA BAĞLI GIDA ZEHİRLENMESİ. HASTANE ACİLLERİNİ ZİYERET, KONU İLE İLGİLİ YEREL VE ULUSAL YAZILI VE GÖRSEL BASINA ADANA’DA Kİ DURUM VE SÜT DAĞITIMININ ACİLEN DURDURULMASI İÇİN BASIN AÇIKLAMALARI

2_MAYIS_2012-ST_DAITIMINA_BALI_ZEHRLENEN_RENCLER_ZYARET-002

*7 MAYIS– ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCISI SÜLEYMAN BAĞRIYANIK’A ZİYARET

*7 MAYIS– ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ VERME TÖRENİ

7_MAYIS_2012-ESK_YNETM_KURULU_YELERNE_TEEKKR_PLAKET-002

*8 MAYIS-MESLEKTAŞIMIZ Dr.ERSİN ARSLAN’I UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK İÇİN ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDE 15 DAKİKALIK OTURMA EYLEMİ VE BASIN AÇIKLAMASI

DSC_0023-001

*8 MAYIS-ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ Dr.MUSA İNAL’I ZİYARET

*8 MAYIS-ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ Dr.CEM URALDI’YI ZİYARET

8_MAYIS_2012-HALK_SALII_MDR_DR.CEM_URALDI-002

*9 MAYIS-ÖZEL ADANA HASTANESİ BAŞHEKİMİ Dr.ALİ UÇURUCU’YU ZİYARET

9_MAYIS_2012-ZEL_ADANA_HASTANES_BAHEKM-DR.AL_UURUCU-002

*9 MAYIS-ÖZEL DÜNYA GÖZ  HASTANESİ BAŞHEKİMİ Prof.Dr.İLTER VARİNLİ’Yİ ZİYARET

9_MAYIS_2012-ZEL_DNYA_GZ_HASTANES_BAHEKM_PROF.DR.LTER_VARNL-002

*9 MAYIS-ÖZEL GÜNEY ADANA HASTANESİ BAŞHEKİMİ Dr.SALİM CANOĞULLARI’NI ZİYARET

9_MAYIS_2012-GNEY_ADANA_HASTANES_BAHEKM_DR.SALM_CANOULLARI-002

*9 MAYIS– ADANA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ Dr.MEHMET YAĞCI’YI ZİYARET

9_MAYIS_2012-DEVLET_HASTANES_BAHEKM_DR.MEHMET_YACI-002

*10 MAYIS-ADANA NUMUNE HASTANESİNDE HEMŞİRELİK HAFTASINA KATILIM. ATO BAŞKANI Dr. ALİ İHSAN ÖKTEN’İN “SAĞLIĞIN GÖRÜNMEZ ELLERİ: HEMŞİRELER” BAŞILIKLI FOTOĞRAF SUNUMU VE HEMŞİRELER GÜNÜ NEDENİYLE ATO ADINA KONUŞMASI

10_MAYIS_2012-HEMRELER_GN_KUTLAMASI-002

*10 MAYIS-NUMUNE HASTANESİ BAŞHEKİMİ Dr.MUHAMMED HAMZA MÜSLÜMANOĞLU’NU ZİYARET

10_MAYIS_2012-NUMUNE_HASTANES_BAHEKM_DR.MUHAMMED_HAMZA_MSLMANOLU-002

*11 MAYIS– ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Prof.Dr.EMRE TOĞRUL’U ZİYARET

11_MAYIS_2012-ORTOPEDA_HASTANES_YNETM_KURULU_YES_PRF.DR.EMRE_TORUL-002

*11 MAYIS -ÖZEL ACIBADEM HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI Dr.FİLİZ ARABACI’YI ZİYARET

11_MAYIS_2012-ZEL_ACIBADEM_HASTANES_BAHEKM_YARDIMCISI_DR.FLZ_ARABACI-002

*11-MAYIS-SES SENDİKASININ GELENEKSEL HEMŞİRELİK KUTLAMASINA KATILIM.

TÜM HEKİM ARKADAŞLARIMIZA SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA

Dr. Ali İhsan ÖKTEN
Yönetim Kurulu Başkanı