ADANA VE OSMANİYE’NİN TÜM HEKİMLERİNİ 21 KASIM’DA BÜYÜK BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ!

ADANA VE OSMANİYE’NİN TÜM HEKİMLERİNİ BÜYÜK BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini hiçe sayarak, ülkeyi Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi şekilde yönetmeyi alışkanlık haline getiren AKP Hükümeti’ni bir kez daha  UYARIYORUZ!

Hekimlere, halkın sağlık hakkına karşı çıkarttığınız 663 Sayılı Kararname bizler için YOK HÜKMÜNDEDİR!…


Bizler;

Hekimliği “kamu ve kişi yararına uygulayıp geliştirilmesini sağlamak için” çalışmaya kararlıyız.
Hekimlik onuruna, meslek ilkelerine, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya kararlıyız.

Bizler;

Mesleğimizi, emeğimizi değersizleştiren Keyfi, Hukuksuz, Kanunsuz kararnameyi engelleyebiliriz!

Diyoruz ki;

Devlet hastanelerinin kâr-zarar hesabına göre çalışan birer ticarethaneye dönüştürülmesine HAYIR!

Kamu sağlık kurumlarının her şeye muktedir (Genel Sekreter) CEO’lar eliyle yönetilmesine HAYIR!

Sağlık alanının ticarileştirilmesinin tepe noktası olan Serbest Sağlık Bölgeleri’ne, “yabancı hasta ithalatına” HAYIR!

Sağlık alanında güvencesiz, sözleşmeli çalışmanın dayatılmasına HAYIR!

Kamu hastanelerinin geleceğini, uzmanlık eğitimini siyasi otoritenin tasarrufuna terk eden düzenlemelere HAYIR!

Devlet hizmetlerinde IMF, Dünya Bankası referanslı yabancı uzman çalıştırılmasına HAYIR!

İthal hekim uygulamasına HAYIR!

Kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılıp ticarileştirilmesine HAYIR!

Sağlık ve hekimlik ortamında olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bugünlerde toplanacak olan Adana ve  Osmaniye illerini içine alan “Adana-Osmaniye Hekim Meclisi”  21 Kasım 2011 Pazartesi Saat 18.00’da Adana Tabip Odası’nda toplanacaktır. 

“Adana-Osmaniye Hekim Meclisi”ne, Tüm aile hekimleri, toplum sağlığı hekimleri, pratisyen hekimler, uzman hekimler, Üniversite öğretim görevlileri, Şef ve Şef Yardımcısı öğretim görevlileri, asistan hekimler, işyeri hekimleri, kurum hekimleri, 112 Hekimleri, Acil Hekimleri, özelde çalışan hekimler, emekli hekimler,  tıp öğrencileri  yani ÇOKSES-TEK YÜREK olarak tüm hekimlerin katılması çok önemlidir.  

Katılımınız konusunda herkese saygı ve sevgilerimizle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

      Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
                Başkanı