ADANA’DA 21 ARALIK 2011 GREV YÜRÜYÜŞÜ NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILMASINI KINAMAK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

ADANA’DA 21 ARALIK 2011 GREV YÜRÜYÜŞÜ NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILMASINI KINAMAK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

bsn

Değerli Meslektaşlarım,

663 sayılı khk’nin geri çekilmesi, eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz  sağlık hakkı için, grevli toplu sözleşme, güvenceli iş, insanca yaşayacak temel ücret, ek ödemelerin emekli aylıklarına dahil edilmesi, baskı, ceza ve sürgünlerin durdurulması, istemleriyle; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay kararları örnek alınarak 21 Aralık 2011 tarihinde bir günlük uyarı grevi yapılmış ve grev günü ülkenin her yanında olduğu gibi Adana’da da basın açıklaması yapılacak alana yürüyüş yapılarak gidilmişti,  

Adana Valiliği bu biçimde yapılan eylemi suç olarak değerlendirmiş ve buna istinaden 20 emek, meslek örgütü temsilci ve üyesi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet etmekten dava açmış olması nedeniyle konu ile ilgili olarak 8 Şubat 2012 Çarşamba günü  Adana-Osmaniye Tabip Odası, DİSK ve KESK olarak ortak basın açıklaması düzenlenmiştir.

Basın açıklamasını Adana-Osmaniye Tabip Odası Dr. Resmiye Kaya yapmıştır. Basın açıklaması metni aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

bsn_2

 

bsn_3

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE MÜDAHALE DEMOKRASİ MÜCADELESİNE MÜDAHALEDİR

Baskılar, Adli ve İdari Soruşturmalar Son Bulmalıdır!

Emek ve meslek örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik baskılar, soruşturmalar durmaksızın devam ediyor.

Adana artık Türkiye’nin hak ihlallerinin yaşandığı ve anti demokratik uygulamaların sık sık yaşandığı bir il haline gelmiş durumdadır.

İlimizde DİSK, KESK ve Adana Tabip Odasının öncülüğünde 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen grevle ilgili yaklaşık üç bin emekçinin katıldığı sorunsuz ve olaysız, coşkulu bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

663 Sayılı KHK’nin geri çekilmesi için, eşit,  Ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz olarak halkın ve bizlerin  sağlık hakkı için, grevli toplu sözleşme, güvenceli iş, insanca yaşayacak temel ücret, ek ödemelerin emekli aylıklarına dahil edilmesi, baskı-ceza ve sürgünlerin durdurulması istemleriyle;

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay kararları örnek alınarak 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen bir günlük uyarı grevi ile ilgili yürüyüş Adana’da yeni bir dava konusu yapılmıştır.

Adana Valiliği bu biçimde yapılan eylemi suç olarak değerlendirmiş ve buna istinaden 20 emek, meslek örgütü temsilci ve üyesi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet etmekten dava açmıştır.

Kamu görevlilerinin, sendikaların ve meslek örgütlerinin aldığı karar doğrultusunda toplu eylem hakkı, insan hakları sözleşmelerinde,  Anayasa’da ve birçok mahkeme kararlarıyla kesin biçimde tanınmış olmasına karşın ilimizde bu kararlar bilinçli olarak görmezden gelinmektedir.

21 Aralık 2011 Grev günü konuşmalar, müzikler ve halaylarla sorun yaşanmadan son bulmuş olan eylemle ilgili olarak 20 emek ve meslek örgütü temsilcileri hakkında yeni bir  dava açılmış olması düşündürücüdür. 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” kanununa muhalefet edildiği iddiası ile dava açılması ve aynı eylemle ilgili olarak bir işyerine “Bu İş yerinde Grev vardır” pankartı asan beş eğitim emekçisine kabahatler kanunu çerçevesinde iki kişiye 500 TL, üç kişiye 154 TL para cezası verilmiştir. Bu davalarla ilgili Adana Valiliğinin talimatı doğrultusunda davalar açılması ve para cezaları  verilmesi keyfiyetten başka bir durumu ifade etmemektedir.

Değerli basın, anayasa ve kanunlar hatta benzer konularla ilgili açılan davalar yapılan bu tür eylemlerin bir suç teşkil etmediğini belirtmesine rağmen, en temel insan hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemenin bugünün Türkiye’sinde özellikle Adana’da yargılama konuları arasında birinci sıraya geldiğini görmekteyiz.

Bugüne kadar Demokrasi mücadelemiz kimi zaman hukuk kullanılarak, kimi zaman da fiili olarak engellenmeye çalışılmıştır. Yıllardır yürüttüğümüz kararlı mücadelemizden rahatsız olanlar, bizleri ve mücadelemizi, ne amaçla yapıldığı açıkça belli olan eylemlerimizi, mücadelemizi, bu tür yöntemlerle sindiremeyeceklerdir.
Saygılarımızla. 08.02.2012

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI
DİSK ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU

21 ARALIK YÜRÜYÜŞÜ İLE İLGİLİ 2911’E GÖRE HAKLARINDA DAVA AÇILANLAR

1-     RESMİYE KAYA (ADANA TABİP ODASI BAŞKANI)

2-     NUH DEMİRPAS (ADANA TABİP ODASI GENEL SEKRETERİ)

3-     UTKU ERSÖZLÜ (ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

4-     OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU (ADANA TABİP ODASI ESKİ BAŞKANI)

5-     İSMAİL BULCA( İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYON BAŞKANI)

6-     MUZAFFER YÜKSEL (KESK DÖNEM SÖZCÜSÜ-SES ADANA ŞUBE BAŞKANI)

7-     FARUK ONUK (SES YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

8-     SİNAN TUNÇ (BES ADANA ŞUBE BAŞKANI)

9-     YUSUF KÖSE (HABER SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI)

10- KAMURAN KARACA (EĞİTİM SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI)

11- YALÇIN ALÇİÇEK( EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

12- ABDULLAH YALÇIN (EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

13- AHMET KARAGÖZ (EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

14- HALİL KARA (EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

15- ORHAN ALICI(EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

16- GÜVEN BOĞA (EĞİTİM SEN ESKİ ŞUBE BAŞKANI)

17- MEHMET AKARSUBAŞI (EĞİTİM SEN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

18- MUSTAFA HOTLAR (DİSK DEV SAĞLIK-İŞ G.MERKEZ ÖRG. DAİRE BAŞKANI)

19- BÜLENT KARA (DİSK DEV SAĞLIK-İŞ ŞUBE BAŞKANI)

20- CUMALİ BOLAT (DİSK DEV SAĞLIK- İŞ ŞUBE YÖNETİCİSİ)

21 ARALIK GREVİ NEDENİYLE İŞYERİNE “BU İŞYERİNDE GREV VARDIR” PANKARTI ASARAK PARA CEZASI ALANLAR

 1-     GÜVEN BOĞA ( AYNI FİİLİ İKİNCİ KEZ İŞLEDİĞİ İÇİN 500 TL PARA CEZASI)

2-     MEHMET AKARSUBAŞI (AYNI FİİLİ İKİNCİ KEZ İŞLEDİĞİ İÇİN 500 TL PARA CEZASI

3-     ORHAN ALICI ( 154 TL PARA CEZASI)

4-     AHMET KARAGÖZ (154 TL PARA CEZASI)

5-     YALÇIN ALÇİÇEK (154 TL PARA CEZASI)