Ağaç Eken Sağlık Biçer

Dr. Ali İhsan Ökten

Son günlerde Çukurova Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesine yapılacak 200 yataklı ek bina yapılması

ile ilgili olarak hastane bahçesi içerisinde bulunan yaklaşık 120 ağacın kesilmesi ile ilgili

olarak kamuoyunda yaratılan ADANA AĞAÇLARINA SAHİP ÇIKIYOR kampanyası ve duyarlılığı

arttırılan kampanya ne yazık ki AşkınTüfekçi Hastanesindeki ağaçların kıyımını önleyemedi.

Ağaçlar daha önce de bir çok kez yaşandığı gibi bir gece yarısı operasyonuyla köklerinden

kesilerek müteahhitlere ve yandaşlara rant kapısına dönüştürüldü. Ağaçların kesilmesi

ile birlikte Çukurova Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi çevresinde hiç ağaç kalmadı. En azından

olası bir depremde çadır hastane kurulması için olması gereken alanlara da binalar yapılarak

çadır hastaneler ancak caddeler üzerine kurulabilecek. Her taraf binalardan, kalabalıktan ve

trafikten oluşan, ancak ağacı ve yeşili olmayan hastane ortamı olacak. Bu arada Entegre Sağlık

Kampüsleri adı altında yeni yapılacak olan Şehir hastanesinin yapılacağı alanda da bir sürü ağaç

kesilmeye başlandı.Hastane Değil, Yardımcı Personel Yok Sorunun ağaç kısmını bir tarafa bırakırsak 200 yataklı ek bina yapılması nasıl bir sağlık sorununu çözecektir. Hastanelere ihtiyaç olması artan nüfus ve hastanelere başvuru oranında artış olması nedeniyle olasıdır. Ancak bir tarafta yeni açılmış 600 yataklı yeni Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi varken, diğer tarafa 1500 yataklı sağlık kampüsü planlanırken ve Devlet Hastanesi yerine yeni hastane yapılması planlanırken 200 yataklı ek bina yapılması neye göre planlanmakta ve yapılmaktadır. Bu arada Ceyhan, Kozan, İmamoğlu gibi çevre ilçelere de yeni hastaneler

yapılmaktadır. Hastanelerde ciddi şekilde hemşire ve yardımcı personel açığı varken bu kadar hastane yapılmasıylahekim-hemşire-yardımcı personel açığı nasıl kapatılacak veya hastanelere işlerlik nasıl kazandırılacaktır. Adana ili içindeki kamu hastanelerinin toplam yatak sayısı 2500- 3000 civarında iken yeni yapılacak 1500 yataklı hastaneye hekim-hemşire-yardımcı personel nasıl sağlanacaktır. Yoksa yeni yapılacak kampüs hastane yapıldıktan sonra gerekli personel ihtiyacını karşılamak için diğer hastaneler kapatılacak mıdır? Bu hastaneler kapatılacaksa yeni hastaneler yapmanın amacı nedir? Yoksa bildiğimiz şeyler midir?. Biz Yeni Hastane Yapılmasına Karşı Değiliz Sorun yeni bir hastane yapılmasına karşı çıkmak

veya gerekliyse ek hizmet yapılmasına karşı çıkmak değildir. Sorun bunların nasıl ve ne için yapılacağıdır. 1500 yataklı hastane yapılacakken 200 yataklı ek hizmet binası yapmak ne için gereklidir. Eski bir hastanenin yeniden yapılması demek şu olmalıdır. Hastaneyi teknolojik olarak yenilemektir. Yoksa yeni yapılan TOKİ Numune Hastanesi gibi yeni olup eski teknolojilerin kullanılması demek değil veya birinci sınıf yerine beşinci sınıf malzemeler kullanılarak kısa zamanda yıpranması demek değildir. Yeni olup ta polikliniklerin 2-3m2 olması ve sedyede gelen hastaların koridorda muayene edilmesi hiç değildir. Asansörlerinin sürekli bozuk olması değildir. Sistemin sürekli kilitlenmemesidir. En küçük bir malzeme isteminin aylarca sürmemesidir. Personel yokluğundan servislerin yeterince temiz ve düzenli olmaması değildir. Karşı çıkılan nokta budur. 5 Ocak Stadyumu Yeşil Alan Olsun Aynı durum şehir içindeki stadyumların şehir dışına alınarak yerine AVM’ler ve çok katlı binaların dikilecek olmasıdır. Oysaki oralar şehir merkezlerinde çok kısıtlı olan yeşil alanların arttırılması için bir fırsatken, bu durum rant uğruna başka bir fırsatçılıkla değiştirilmek istenmektedir. Burada da yeni stadyum yapılmasına karşı değiliz, sorun eski stadyumların bir rant çerçevesinde düşünülerek yeni yapılacak yerden daha fazla gelir getirecek olan

AVM ve çok katlı binaların yapılmasına karşıyız. Aslında bu yazıda ağaçları yazacaktım ama ağaçlar beni bu noktaya götürdü. Adana kamuoyu ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle bu kıyım maalesef engellememiştir. Ama en son Adana Devlet Hastanesinde yaşanılan bir hekim arkadaşımızın kolunun hasta yakınlarınca kırılması gibi sağlıkta şiddet, çok fazla hasta bakmak, sürekli geçici görelendirmeler gibi birçok sorunumuz varken ve bunlar çözülmüyorken sorunu sadece yeni hastane yapmakta bulanlar arasında sağlıkta görüş ve anlayış farkımız da olacaktır.