Aile Hekimleri “Nöbet” – Basın Açıklaması

Aile Hekimleri “Nöbet” – Basın Açıklaması

DR. ÖKTEN, “GEÇİCİ NÖBET HALKIN DERDİNE DERMAN OLMAZ”

Doğankent Kışla Mahallesinde Adana Devlet Hastanesi Karataş Ek Hizmet Birimine bağlı olarak açılacak olan ek hizmet binasında Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına nöbet konulmasına Aile Hekimlerinden tepki geldi.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kadircan Tuncel, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şube Başkanı Başkanı Dr. Tekin Müjde ve üyeleri ile hekimler Doğankent’te bulunan Adana Devlet Hastanesi Karataş Ek Hizmet binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

DÖKME SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. ALİ İhsan Ökten, “Öncelikle belirtmeliyiz ki; sağlıkta ihtiyaçlar geçici çözümlerle giderilemez yani dökme suyla değirmen dönmez. Eğer Doğankent’te sağlığa erişimde sorun varsa; orada geçici olarak doktorlara ve hemşirelere nöbet koyarak, aceleyle derme çatma bir bina hazırlayarak bu sorun çözülemez. Bu sorun, İhtiyacı olan yerlere ihtiyacı karşılayacak eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık hizmeti sunacak tesisler kurarak ve buralara gerektiği kadar kadro tahsis edilerek çözülebilir. Bu arada, 18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 52. Maddesinde ile Aile hekimlerine nöbet getirilmesine rağmen henüz belirtilen yasanın yönetmeliğinin çıkmadığını da hatırlatırız” dedi.

GEÇİCİ NÖBET KÜLFET VE ANGARYADIR

Adana Devlet Hastanesi Karataş Ek Hizmet Birimine bağlı olarak açılacak olan Doğankent Ek Hizmet binasının (özellikle son günlerde hız kazanan hekime şiddet anlamında) güvenliğinin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda ciddi endişeleri olduğunu da ifade eden Dr. Ökten, “Gönül ister ki hiçbir sağlık personeline hatta hiçbir canlıya şiddet uygulanmasın. Fakat güvenliğin iyi derecede sağlanamadığı yerlerde nöbet tutturulmasının ciddi sonuçlar doğuracağı herkes tarafından bilinmektedir. Bu meyanda Doğankent de meydana gelecek olaylarda büyük sorumluluklarınız olacağını hatırlatmak isteriz. Yine aceleyle hazırlanan eski Jandarma Komutanlığı binasının fiziki şartları, tıbbi donanımı ve alet-edevatı konusunda mevzuata uygun olmadığı konusunda ciddi kaygılarımız vardır. Aynı zamanda mevcut yazınızda hangi hasta grubuna, hangi hizmetlerin verileceği konusunda görev tanımının yapılmadığı görülmektedir. Ayrıca 20 km uzaklıktaki binaya ulaşımın kimler tarafından sağlanacağı ve masraflarının nasıl karşılanacağı, 17: 00 de mesaisi biten hekimlerin yine 17: 00 de başlayan görevlerine nasıl yetişecekleri konusunda açıklık yoktur. Bazı hekimlerin ve hemşirelerin esnek mesai usulüne göre çalıştığı unutulmamalıdır. Yine ilgili yasanın 6. Maddesinde “ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 55 – (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir.” denilmesine rağmen henüz bu konuda da Bakanlık tarafından bir düzenleme yapılmadığından ulaşım konusunun nasıl çözüleceği bilinmemektedir. Bütün bunlara ilaveten, Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerimiz nöbet sırasında meydana gelebilecek olaylardan dolayı ortaya çıkacak Tazminatları kapsamayacaktır ya da kapsasa dahi Milyon liraları bulan tazminatların tamamını karşılayamayacaktır. Bu konuda yaşanacak problemlerin birincil sorumlusu bu nöbetlere imza atan yöneticiler olacaktır. Burada Doğankent’te Yöneticilerimiz bir sefer daha düşünmeye davet ediyoruz. Eğer gerçekten amacınız buradaki halkımıza hizmet vermekse Doğankent’e kalıcı, modern, tıbbi donanımı ve kadrolarıyla yani her şeyiyle eksiksiz bir sağlık tesisi inşaa edin. Geçici olarak konan nöbetler buradaki halkımızın derdine derman olmadığı gibi Aile Hekimleri ve Sağlık Emekçileri açısından ek bir külfet ve angaryadır” dedi.

DR. TUNCEL, “YAPILAN KANUNA UYGUN DEĞİLDİR”

Doğankent beldesin deki sağlık biriminde Kamu Hastaneler Birliğine ait herhangi bir oluşumun bulunmadığını söyleyen Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kadircan Tuncel, “Burada dört duvarı kiralayarak, sağlık merkezi açtığını söyleyenler yalan söylemektedirler. Bu yapılan kanuna uygun değildir. Hukuku yanıltmaya çalışanlar hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu şekilde hizmet vermeyi reddediyoruz. Hiçbir donanımın olmadığını hep birlikte görüyoruz. Bu uygunsuzluklar içerisinde görev yapacak hekim arkadaşlarımın başına gelebilecek saldırı ve şiddet olayları için idarecileri sorumlu tutacağımızı şimdiden belirtelim. Neresinden baksan tutarsızca ve saçma bir uygulamadır” şeklinde konuştu.

DR. MÜJDE, ÇÖZÜM YERİNE ÇÖZÜMSÜZLÜK GETİRİR

“112 Acil Yardım Ambulansları aldıkları vakaları bulundukları alandaki en yakın sağlık istasyonuna ilk olarak götürme zorunluluğu olduğunu hatırlatan SES Adana Şube Başkanı Dr. Tekin Müjde, “Doğankent Sağlık Birimi böyle vakalara cevap verecek ne fiziki yapıya, donanıma, ne de eğitimli personele sahip değildir. Ülkemiz de uygulanan popülist sağlık sonucu ciddi sağlık sorunları yaşanmaktadır. Doğankent’te uygulanan buna bir örnektir. Burada da büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Burası çözüm yerine çözümsüzlük getirir” dedi.

 Adana Tabip Odası

Dr. Ali İhsan Ökten (1) Dr. Ali İhsan Ökten

Dr. genel Dr. kapısı olmayan tuvalet