Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti?

Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti?

AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK BAKANLIĞINA SORUYOR:
SALGINLA MÜCADELE SONA MI ERDİ?
BÜTÜN EMEKLERİMİZİ VE ÇABALARIMIZ BOŞA MI GİTTİ?

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) 6 Ağustos Perşembe akşamı elektronik ortamda gerçekleştirdiği genişletilmiş toplantıda, birinci basamak sağlık hizmetlerinde pandemiyle mücadelede güncel durum, sorunlar, bundan sonra yapılacaklar görüşülüp, öneri ve talepler oluşturuldu.

Salgın Tüm Ülkeye Yayıldı Hastanelerde Yer Kalmadı

Salgın başlangıçta başta İstanbul olmak üzere bazı büyük kentlerle sınırlıyken, özellikle 1 Haziran sonrasında koruyucu tedbirlerin bir anda ortadan kaldırılması, pandemiyle mücadele sorumluluğunun tek başına vatandaşlara  bırakılması, filyasyon ekiplerinin dağıtılması, sağlık hizmetlerinde normal duruma geçişi gibi birçok nedenden dolayı salgın ülke sathına yayılmış oldu.

Başta Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Konya, Ankara, İstanbul olmak üzere birçok ilde vaka artışları ve buna bağlı olarak hastanelere başvuru ile yatan hasta sayılarında ciddi artışlar olduğunu biliyoruz. Salgına karşı ciddi önlemler alınmazsa sonbahara doğru durumun daha da kötüleşebileceğinden endişeliyiz.

Salgın Yönetimi Ve Ekipleri Deneyimsiz

Çoğunlukla ülke genelinde salgın yönetimi işin ehli olmayan, halk sağlığı bakışı olmayan, sadece bakanlığın direktiflerini uygulayan yöneticililerle yürütülüyor.

Salgının yoğun yaşandığı zorunlu hizmet bölgelerinde deneyimsiz sağlık personelleri çalışıyor; bu durum başta filyasyon olmak üzere birçok koruyucu hizmetlerin yeterli iyi bir şekilde yapılması zorlaşıyor.

SAĞLIK BİRİMLERİ ARASINDA İLETİŞİM YOK…

Salgınla Mücadele Algoritmalara Kaldı…

İl pandemi kurullarında sadece birim yöneticileri yer alıyor, sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini söyleyeceği, salgın kontrolünde müdahil olacağı bir mekanizma yok.

Salgın yönetmede başta aile hekimleri olmak üzere birinci basmak sağlık çalışanlarıyla yönetim ve diğer sağlık birimleri arasında yeterli bir iletişim olmadığı gibi, hekimin bilgi birikimini kanaatini hiçe sayarak sadece algoritmalarda yer alan talimatlar esas alınmakta.

Aile hekimlerinin filyasyon ekipleriyle hiçbir ilişkisi olmamakta , neler yaptıkları konusunda bilgi aktarılmamaktadır; salgın mücadelesinde ekip hizmetiyle bütünlüklü yaklaşımın ne kadar değerli olduğunu yaşayarak görüyoruz.

İdareciler Aile Hekimini Kontrol Edip Güvensizlik Oluşturmak da Mahir…

Aile hekimleri her gün listelerine düşen Covid-19 hastaları ve temaslıları arayarak izlemlerini yaparken, ilçe sağlık müdürlükleri de aynı hastaları bir kez daha arayıp aile hekiminiz sizi aradı mı diye sorarak, pandemi döneminde bile insan gücünü hor kullanmaktan, hasta üzerinde güvensizlik yaratmaktan çekinmediklerini üzülerek görüyoruz.

HASTA VE TEMASLILARIN EKONOMİK SOSYAL İHTİYAÇLARI GİDERİLMELİ…

Aile hekimlerinin Covid-19 hastalarını ve temaslı kişilerin telefonla aramalarında il dışına çıkan 65 yaş üstü kişileri, askerden dönenlerin, mahkûmların ya da yurtdışından gelenlerin dâhil edilmesinin doğru olmadığını, esas yapılması gereken izlemleri değersiz kıldığı sağlık çalışanlarını yorarak çalışma isteklerini azalttığını belirten uyarılarımızın tam olmasa da dikkate alınmış olması sevindiricidir. Korona tanısı alan ve temaslılarının Aile Hekimlerine bildirilmesi önemlidir. Ancak telefonla aramaların hekimin planladığı şekilde hastanın  sağlık durumu  ve kurum işleyişinin göre planlanması gereklidir. Her gün aranmanın istenmesi ve bunun ayrı bir formla ilçe sağlık müdürlüklerine yollanması isteği anlamsızdır. Online sisteme girilen verilere ilçe sağlık müdürlükleri sistem üzerinden ulaşabilmelidir.

Aile hekimleri, başta temaslı kişilerin evde izlemlerini yapmak için aradığında, ya iş aramak için zorunlu olarak dışarı çıktığı, ya da dükkânını açmak zorunda kaldığı evde olmadığı yanıtlarını almaktalar. Bu kişilerin yeni  temaslarının engellenmesi pandeminin kontrolü için kritiktir. Ekonomik ve sosyal zorluk yaşayan hasta ve temaslı vakaların evde kalmasını kolaylaştırmak amacıyla tüm ihtiyaçlarının hükümet tarafından eksiksiz giderilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Sağlık Çalışanlarına Maske ve Diğer Koruyucu Ekipman Sorunu Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen materyal ihtiyacını yeterli düzeyde karışılmadığı, sağlık çalışanları arasında Covid-19 olanların giderek arttığı, sağlık çalışanlarına PCR testi yapılmasından kaçınıldığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.  Aile Sağlığı Merkezi(ASM) ve diğer sağlık birimlerinde çalışan sağlık çalışanlarında  PCR  testi pozitif çıkan çalışan olduğunda  sağlık kuruluşu dezenfekte edilmeli, hasta olan çalışanın yeri  başka personelle ikame edilmelidir.

Kronik Hasta İlaç Rapor Uygulaması Uzatılmalı

Mevcut haliyle artış gösteren vaka sayıları ve önümüzdeki sonbaharda daha da artacağı endişesiyle kronik hastaların ilaç rapor sürelerinin uzatılarak, ilaçların tüm yaş gruplarında eczaneler tarafından verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

BİRİNCİ BASAMAK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİN YETERLİ VE GÜÇLÜ OLMASI SALGINLA MÜCADELEDE ÇOK DEĞERLİDİR

Salgınla mücadelede, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, filyasyon ve sürveyans hizmetlerinin mesleki eğitim ve deneyimi olan ekipler tarafından etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlık çalışanlarının kamuya ait yeterli uygun mekânlarda, yeterli insan gücüyle hizmet vermesi sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarına gereksiz iş gücü ve angarya sayılabilecek ek görevler yüklememesi, başta hastalık durumlarında ücret kesintilerinden kaçınılması, PCR testi taleplerinin karşılanması taleplerimizi yineliyoruz.

Halkın ve sağlık çalışanlarının sorumluluğu üzerinden yürütülen salgınla mücadele politikalarından vazgeçilmesini; hükümetin, TTB ve toplumun diğer kesimiyle yapıcı iş birliği yaparak, tüm verileri eksiksiz kamuoyu ile paylaşarak, bilimsel veri ve değerlere bağlı kalarak salgına karşı mücadele etmesini talep ediyoruz.

Halkın sağlık ve yaşam hakkı, sağlık çalışanlarının temel hakları için mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU