Aile Hekimlerinden “Baskılara Karşı” Konulu Basın Açıklaması

Aile Hekimlerinden “Baskılara Karşı” Konulu Basın Açıklaması

Dr. Ulutaş, “Ağır iş yükü, dönüşümün yansımasıdır”

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, “Sağlık’ta dönüşüm” sağlık çalışanlarına güvencesiz iş, güvensiz gelecek, ağır iş yükü olarak yansımaktadır dedi.

Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, SES Adana Şube Başkanı Dr. Tekin Müjde, Dev Sağlık İş Çukurova Bölge Şube Başkanı Hüseyin Türkmen ile hekimlerin katıldığı toplantıda basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, “Sağlıkta Dönüşüm Programıyla 2005 yılında başlayan Aile Hekimliği uygulaması ile Türkiye sağlık ortamında yapılan değişiklikler, sağlık çalışanları için olumsuz çalışma ve yaşama koşullarını dayatmış durumdadır. Bu “dönüşüm” sağlık çalışanlarına güvencesiz iş, güvensiz gelecek, ağır iş yükü olarak yansımıştır. Sağlık alanının piyasaya açılması hesapları yapılırken sağlık hizmetinin niteliği değişmekte, performans puanları havada uçuşmakta, ceza puanları Demokles’in kılıcı gibi Aile Hekimlerinin tepesinde sallanmaktadır. Sağlık çalışanları artan iş yükünün altında ezilmektedir. Aile Hekimlerine getirilen 6 yıllık eğitim dayatması ve torba yasa ile getirilen nöbetler kabul edilebilir nitelikte değildir. Bizim en önemli kaygımız mesleğimizi, etik ve iyi hekimlik çerçevesinde icra edememektir. Geçmişte olsun günümüzde olsun, birçok kurumun otoriter bir tarzda yönetildiğine şahit olmaktayız. Günümüzün daha gelişmiş yasal çerçevesini hesaba katmazsak bu kurumlarda insanların uzun mesai saatlerinde, zor şartlar altında çalıştıkları, angaryalara maruz kaldıkları ve buna karşın herhangi bir taleplerine olumlu yanıt bulamadıkları gibi yönetime hiçbir şekilde katılmalarının söz konusu olmadığı görülmektedir”

KARARLARINIZI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ

Dr. Ulutaş, “Bugün yaşadığımız ve gelecekte de yaşayacağımız yönetici-çalışan çatışması yıkıcı sonuçlar doğurabilen bir olgudur. Ve çıkar çatışmalarının tek çözüm yolu, toplu görüşmeler yoluyla elde edilebilir. Artık çalışanlarında yönetime katılması ve Çatışmanın etkin ve adil çözümü için, istihdam ilişkilerinin tüm boyutlarıyla incelenmesi; sosyal aktörler arasında eşitlik, adalet ve demokrasinin tesisi; sağlık, sosyal, güvenlik, refah artışı, emeklilik, katılım gibi konularda çalışanların temsilci örgütlerinin sürece katılımı kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yöneticiler popülizm peşinde koşarken çalışanı göz ardı etmektedir. Bilinmelidir ki; . Kendi normlarını topluma dayatan bir yönetim karşısında örgütlerimiz, sağlık çalışanlarının yegâne gücüdür ve Sağlık Çalışanları, çıkarlarını korumak adına ortaklaşarak güçlerini en üst noktaya çıkaracaktır. Yöneticilerin, bu ve benzer olaylarla sağlık çalışanını baskı altına almayı, ASM çalışanlarını zayıflatmayı, korku salmayı, yıldırmayı amaçlayan soruşturmalarının, sağlık çalışanlarının örgütlü mücadelesi karşısında geçmişte olduğu gibi şimdi de işe yaramayacağı açıktır. Değerli Yöneticiler, Bu noktada sizleri kararlarınızı bir daha gözden geçirmeye davet ediyor Dr. Mehmet Zeki Türe’nin tekrar görevine dönebilmesi ve yapılan hukuksuz işlemlerin iptal edilebilmesi için her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi istiyoruz” diye konuştu.

DrYasarUlutas1

BASIN METNİ

Sayın Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar,

Hepimizin bildiği gibi meslektaşımız Dr. Mehmet Zeki TÜRE’nin aile hekimliği sözleşmesi çeşitli bahanelerle fesih edilmiştir. Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan arkadaşımız, nöbetçi olduğu gün her an acil bir vakanın gelebileceği düşüncesi ile Entegre İlçe Hastanesindeki görevini bırakmayıp, Şırnak Güçlükonak İlçe Kaymakamının rahatsızlanan eşine bakmak üzere gönderilen kaymakam şoförüyle kaymakamın evine gitmeyi red etmesi üzerine çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Şırnak Valiliği tarafından yapılan soruşturma sonucu 45 ihtar puanı verilmiş ve aynı olayı takiben Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü 10 kişilik bir denetim ekibiyle, Dr. Mehmet Zeki TÜRE’nin birimine, mobbing uygulayarak yaptıkları baskın denetim sonucu, 95 ihtar puanı verilmiş, toplamda 140 ihtar puanıyla aile hekimliği sözleşmesi kanunlara aykırı olarak fesih edilmiştir. Dr. Mehmet Zeki Türeye yapılan baskıları ve sözleşmesinin keyfi olarak fesih edilmesini kınıyoruz. Hepimiz aynı koşullarda çalışıyoruz. Meslektaşımız görevinin sorumluluğunda olarak nöbet yerini terk etmemiş ve doğrusunu yapmıştır.

Kaymakam Bey Dr. Mehmet Zeki Türe’nin Acil servisi terk ederek Eşinizi muayeneye gelmesi sırasında hastaneye gelen hastanın ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bir hastanın bile sağlığının riske atılması, ya da hayatını kaybetmesinin vebalini taşıyabilecek miydiniz?

– Vali Bey siz yanlış olsa dahi kendi çalışanınızı korumak adına toplumun adalet ve eşitliğe olan inançlarını yok ettiğinizi biliyor musunuz?

– Halk Sağlığı Müdürü Muhsin Hayyam Elçi Bey Ya siz? İlgili mevzuatları en iyi bilmesi gereken kişi olarak meslektaşınızı hukuksuz işlere nasıl zorlarsınız? Kanunsuz emirleri, angaryaları yerine getirmeyen meslektaşınızı linç etmek için neden bu kadar heveslisiniz?

-Sağlıkta Dönüşüm Programıyla 2005 yılında başlayan Aile Hekimliği uygulaması ile Türkiye sağlık ortamında yapılan değişiklikler, sağlık çalışanları için olumsuz çalışma ve yaşama koşullarını dayatmış durumdadır. Bu “dönüşüm” sağlık çalışanlarına güvencesiz iş, güvensiz gelecek, ağır iş yükü olarak yansımıştır. Sağlık alanının piyasaya açılması hesapları yapılırken sağlık hizmetinin niteliği değişmekte, performans puanları havada uçuşmakta, ceza puanları Demokles’in kılıcı gibi Aile Hekimlerinin tepesinde sallanmaktadır. Sağlık çalışanları artan iş yükünün altında ezilmektedir. Aile Hekimlerine getirilen 6 yıllık eğitim dayatması ve torba yasa ile getirilen nöbetler kabul edilebilir nitelikte değildir. Bizim en önemli kaygımız mesleğimizi, etik ve iyi hekimlik çerçevesinde icra edememektir.

– Geçmişte olsun günümüzde olsun, birçok kurumun otoriter bir tarzda yönetildiğine şahit olmaktayız. Günümüzün daha gelişmiş yasal çerçevesini hesaba katmazsak bu kurumlarda insanların uzun mesai saatlerinde, zor şartlar altında çalıştıkları, angaryalara maruz kaldıkları ve buna karşın herhangi bir taleplerine olumlu yanıt bulamadıkları gibi yönetime hiçbir şekilde katılmalarının söz konusu olmadığı görülmektedir. Bugün yaşadığımız ve gelecekte de yaşayacağımız yönetici-çalışan çatışması yıkıcı sonuçlar doğurabilen bir olgudur. Ve çıkar çatışmalarının tek çözüm yolu, toplu görüşmeler yoluyla elde edilebilir. Artık çalışanlarında yönetime katılması ve Çatışmanın etkin ve adil çözümü için, istihdam ilişkilerinin tüm boyutlarıyla incelenmesi; sosyal aktörler arasında eşitlik, adalet ve demokrasinin tesisi; sağlık, sosyal, güvenlik, refah artışı, emeklilik, katılım gibi konularda çalışanların temsilci örgütlerinin sürece katılımı kaçınılmaz bir zorunluluktur.

– Yöneticiler popülizm peşinde koşarken çalışanı göz ardı etmektedir. Bilinmelidir ki; . Kendi normlarını topluma dayatan bir yönetim karşısında örgütlerimiz, sağlık çalışanlarının yegâne gücüdür ve Sağlık Çalışanları, çıkarlarını korumak adına ortaklaşarak güçlerini en üst noktaya çıkaracaktır.

– Yöneticilerin, bu ve benzer olaylarla sağlık çalışanını baskı altına almayı, ASM çalışanlarını zayıflatmayı, korku salmayı, yıldırmayı amaçlayan soruşturmalarının, sağlık çalışanlarının örgütlü mücadelesi karşısında geçmişte olduğu gibi şimdi de işe yaramayacağı açıktır.

– Değerli Yöneticiler, Bu noktada sizleri kararlarınızı bir daha gözden geçirmeye davet ediyor Dr. Mehmet Zeki TÜRE’nin tekrar görevine dönebilmesi ve yapılan hukuksuz işlemlerin iptal edilebilmesi için her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi istiyoruz.

ADANA TABİP ODASI
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEV-SAĞLIK İŞ