Aile Hekimlerine Nöbet

Aile Hekimlerine Nöbet

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı, ASM sağlık çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarda nöbet dayatmalarına arkasından ASM ve TSM binalarında da acil nöbetlerinin tutulmasını içeren yasa tasarısını TBMM’ye getirmiş, şu esnada meclis komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.

Aylardır acil nöbetlere karşı verdiğimiz mücadeleyi boşa çıkarmayı hedefleyen, acil nöbet kapsamını daha da genişleten anlayışa karşı daha güçlü durmamız gerektiği ortadadır.

Halen meclis komisyonunda görüşülen yasa tasarısına, birinci basamak sağlık hizmeti sunan, toplumun çocuk felci tehditti altında, koruyucu sağlık hizmetlerine en fazla ihtiyacın olduğu bu dönemde, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda çalıştırılmak istenmesini, sağlık çalışanlarının hak kaybına yol açacak uygulamaları doğru bulmuyoruz.

Komisyon üyesi milletvekillerinin (iletişim bilgileri ektedir) bilgilendirilmesi, yasanın geri çekilmesi, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına destek olmasını isteyen mesajların (her türü iletişim kanalı kullanılarak) ivedilikle milletvekillerine iletilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Meslektaşlarımızın duyarlılık göstereceği inancıyla saygılarımızı sunarız.

Adana Tabip Odası
Aile Hekimliği Komisyonu

Not: Aşağıda iletişim adreslerini ve örnek metni görebilirsiniz.

Değerli Milletvekilleri,

Sizlere sunulan tasarıda Aile Hekimlerinin Mesai saatleri dışında da çalışması istenmektedir. Aile Hekimliği ve Acil Tıp Hekimliği Tıpta ayrı birer disiplin koludur.Biz, Aile Hekimleri birinci basamakta çalışan ve koruyucu hekimliği önceleyen hekimler olarak hastalarımızı poliklinik saatlerinde bakmak istiyoruz.Acil Hekimliği yapabilmek için 4 ayrı eğitimi (Çilyad, İlyad, TRK, Temel Modül) tamamlayıp bunun üzerine 6 ayda bir CPR Eğitimi alarak Acil Servislerde nöbet tutabilmemiz ve Acil hizmeti sunabilmemiz söz konusu olabilir.Hastane ya da başka bir yerde gece çalışmasının görevimizin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Zorla yüklenecek bu iş Anayasamızın 18. Maddesine de aykırıdır. Avrupa Birliği Parlamentosunun üye ülkeler açısından bağlayıcı ve zorunlu 1993 tarih ve 104/ EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayılı direktiflerinde, hekimlerin günlük çalışma süresi 8 saat olup bu süre haftalık 40 saati aşmayacaktır. Zorunla hallerde günlük çalışma süresi10 saati aşmamak üzere uzatılabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalıştırma halinde dahi, çalışanlar yönünden bir yılda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalışmayı güvence altına alacak şekilde çalışma düzeninin belirlenmesi zorunludur.

Acil hastalar için zaten Acil Servisler 24 saat açıktır. Acillerin kadroları güçlendirilerek hasta yığılması önlenmelidir.

Adana Tabip Odası
Aile Hekimliği Komisyonu

 

 

Komisyon Üyeleri İletişim adresleri:

recaiberber@tbmm.gov.tr <recaiberber@tbmm.gov.tr>; sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr <sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr>; vedat.demiroz@tbmm.gov.tr <vedat.demiroz@tbmm.gov.tr>; ilknur.denizli@tbmm.gov.tr <ilknur.denizli@tbmm.gov.tr>; mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr <mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr>; ekrem.celebi@tbmm.gov.tr <ekrem.celebi@tbmm.gov.tr>; badak@tbmm.gov.tr <badak@tbmm.gov.tr>; onder.matli@tbmm.gov.tr <onder.matli@tbmm.gov.tr>; huseyin.sahin@tbmm.gov.tr <huseyin.sahin@tbmm.gov.tr>; cahit.bagci@tbmm.gov.tr <cahit.bagci@tbmm.gov.tr>; mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr <mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr>; cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr <cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr>; salih.koca@tbmm.gov.tr <salih.koca@tbmm.gov.tr>; anejatkocer@tbmm.gov.tr <anejatkocer@tbmm.gov.tr>; feramuz.ustun@tbmm.gov.tr <feramuz.ustun@tbmm.gov.tr>; mehmet.mus@tbmm.gov.tr <mehmet.mus@tbmm.gov.tr>; ahmet.arslan@tbmm.gov.tr <ahmet.arslan@tbmm.gov.tr>; muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr <muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr>; mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr <mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr>; mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr <mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr>; abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr <abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr>; ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr <ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr>; ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr <ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr>; izzet.cetin@tbmm.gov.tr <izzet.cetin@tbmm.gov.tr>; bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr <bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr>; adnan.keskin@tbmm.gov.tr <adnan.keskin@tbmm.gov.tr>; aydinayaydin@tbmm.gov.tr <aydinayaydin@tbmm.gov.tr>; muslim.sari@tbmm.gov.tr <muslim.sari@tbmm.gov.tr>; bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr <bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr>; rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr <rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr>; musa.cam@tbmm.gov.tr <musa.cam@tbmm.gov.tr>; vahap.secer@tbmm.gov.tr <vahap.secer@tbmm.gov.tr>; mehmet.gunal@tbmm.gov.tr <mehmet.gunal@tbmm.gov.tr>; sumer.oral@tbmm.gov.tr <sumer.oral@tbmm.gov.tr>; erkan.akcay@tbmm.gov.tr <erkan.akcay@tbmm.gov.tr>; adil.zozani@gmail.com <adil.zozani@gmail.com>; ihsan.barutcu@tbmm.gov.tr <ihsan.barutcu@tbmm.gov.tr>; hasip.kaplan@tbmm.gov.tr <hasip.kaplan@tbmm.gov.tr>;