Aile Hekimlerine Yalancı Pozitif Ücretlendirmeye HAYIR

Aile Hekimlerine Yalancı Pozitif Ücretlendirmeye HAYIR

Aile Hekimlerine Yalancı Pozitif Ücretlendirmeye HAYIR

Adana Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu olarak, Sağlık Bakanlığı’nın yapmayı planladığı Yönetmelik değişikliği konusunda 28/02/2017 tarihinde toplanmış bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığı’nın gerek bazı kuruluşlarla yaptığı görüşmelerden paylaşılan, gerekse müdürlüklere gönderilen yazılar göz önünde bulundurulduğunda, yeni bir yönetmelik değişikliği ile karşı karşıya olduğumuz ortadadır.
Öncelikle, Aile Hekimliği Komisyonu olarak, Aile Hekimliği sisteminin yap-boz yönetmelik değişiklikleri ile her an yeni angarya işler yüklenerek, en önemlisi sahanın fikri alınmadan sürdürülmesine karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği yönetmeliklerinde, aile hekimlerinin temel çalışma haklarında kısıtlamalara, ücretlerinde azalmalara, özlük haklarında gerilemelere yol açacak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Bizler Aile Hekimleri olarak, “bir kısmı” saha ile paylaşılarak tepki ölçme samimiyetsizliğine, hayır diyoruz!

Aile hekimi başına düşen nüfus 4000’lerin üzerindeyken, 3500 nüfus üzerinden ödeme yapılmasına fakat katsayılarda herhangi bir düzenleme yapılmamasına hayır diyoruz!

Hiç bir yerde örneği olmayan bu saçma ceza puanı sisteminin kaldırılacağına ağırlaştırılmasına, katlanan cezalarla katmerli hale getirilmesine hayır diyoruz!

Bir yandan Aile Hekimlerinin Gereksiz antibiyotik yazdığını iddia edip bu konuda uyarılar gönderirken, Sağlık raporlarının çoğunu birinci basamakta halletmeye çalışırken bir yandan da performans kriterlerine ‘halkın memnuniyet ’i eklenmesine, Hekimlerin meslek onuru ayaklar altına alınmasına hayır diyoruz.

“Yalancı Pozitif” Performans yoluyla, Aile hekimlerine düşen nüfus bu kadar fazlayken kronik hasta takipleri, kanser taramaları performansa tabi hale getirilerek, hekimlerin çalışma koşulları önemsenmeden iş yükünün artırılmasına hayır diyoruz.

Yanlış politikalarda ısrar, toplum sağlığına zarar veriyor.
Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, koruyucu sağlık hizmeti öncelenmelidir.

Biz hekimler, sağlık politikalarında çalışma koşullarımızın ve ücretlerimizin kötüleştirilmesine hayır demekten çekinmeyeceğimizi, yapılacak yönetmelik değişikliklerinin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

Adana Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu