Aile Hekimlerinin Eylemi Büyüyor

Aile Hekimlerinin Eylemi Büyüyor

16 nisanda ödeme-sözleşme yönetmeliği ile cezalar yağdıran sağlık bakanlığına karşı 28 nisanda bir araya gelen ,Türk Tabipleri Birliği , Birinci Basamak Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 20-21-22 Mayıs ‘ta 3 günlük iş bırakma kararı almıştır.
Ödeme-sözleşme yönetmeliğinin derhal geri çekilmesi talebi ile yapılacak olan 3 günlük iş bırakma eylemine katılan her sendika ,her dernek gücümüze güç katmıştır.

Çalışmak isteyen gönüllü arkadaşların Adana Tabip Odasını aramaları rica olunur

ATO Aile Hekimliği Komisyonu


20, 21, 22 MAYISTA EYLEME YAPACAK ÖRGÜTLER

ADANA TABİP ODASI
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI
GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ
AKTİF SAĞLIK-SEN SENDİKASI


EYLEMİ DESTEKLEYEN ÖRGÜTLER

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

1 2 3