Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

Sayın Üyemiz;

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mayıs 2017 tarihli 30068 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Konu ile ilgili olarak Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon raporu aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinize,

Adana Tabip Odası
Aile Hekimi Komisyonu

Rapor:
Madde 1: Hekimin haberi olmadan ve hekim hasta ile hiç karşılaşmadan elektronik ortamda hastaların aile hekimliği kayıtlarını yapılabilecek olması, hasta-hekim ilişkisinin bozulmasına ve dolayısıyla hekimin verdiği hizmetin kalitesinin düşmesine sebep olacaktır. Hekimlerin; hastanın özlük bilgilerini öğrenmeden, öz ve soy geçmişini bilmeden, hasta ile hiç karşılaşmadan hatta öyle bir hastasının varlığından haberi bile olmadan kendisine internet ortamından kayıt olmuş kişiye, kronik hastalık takibi, koruyucu sağlık hizmetleri (gebe izlem, bebek izlem, aşı, kanser taramaları) gibi hizmetleri vermesi daha da zorlaşacaktır.

Madde 2: Nöbet ilgili maddede belirtilen “İhtiyaç hali” konusunun çerçevesinin iyi bir şekilde çizilmesi gerekmektedir. “İhtiyaç hali”nin ne demek olduğu, hangi durumları kapsadığı net olarak belirtilmelidir. Aksi takdirde keyfi uygulamalara neden olacaktır.

Madde 3: Boş aile hekimliği birimlerine yerleştirmelerin, il dışı yerleştirmeler ve devlet hizmet yükümlülüğü (mecburi hizmet) gibi zorlama yöntemlerle doldurulması yerine aile hekimliğinin çalışma koşullarının düzeltilerek daha özendirici hale getirilmesi yoluyla yapılması daha uygun olacaktır. Böylelikle boş birimlerin, aile hekimleri tarafından tercih edilmesi olasılığı artacaktır.

Madde 4: Aile hekimi başına düşen nüfusun 4000’den 2000’e düşürülmesi genel olarak olumlu karşılanmaktadır. Fakat Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışanları için ödeme sözleşme yönetmeliğinde yer alan ücretlendirme kriterleri düzeltilmeden nüfusların azaltılması ASM çalışanlarının ücretlerinde ciddi düşüşlere neden olacaktır. Bir süredir uygulamaya konan yeni açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri o coğrafyada bulunan ASM’ler arasında nüfus hareketlerine neden olarak hekimler arası iş barışını bozmuştur. Örneğin 10000 nüfus ve 3 hekim bulunan bir bölgeye 2 yeni aile hekimliği birimi daha oluşturulması durumunda hekim başına ortalama nüfus 2000’e düşecektir. Böylelikle kendisine kayıtlı hasta nüfusu üzerinden ücretlerini alan ASM çalışanları ücret kayıplarına uğrayacaktır.  Oysaki THSK ve Sağlık Bakanlığı her fırsatta nüfusların düşmesi durumunda ücretlerde düşüş yaşanmayacağını beyan etmiştir. Yeni çıkan bu yönetmelik ile yeni açılan aile hekimliği birimlerinde nüfuslar 2000 göre hesaplanacak ve nüfus kaybı yaşanacaktır. İdarenin nüfus planlamasında 2000 nüfusu baz almasının amacının ASM çalışanlarından gelecek “yeni açılan AHB nedeni ile nüfusum ve dolayısıyla ücretim azaldı” şikayetlerini bertaraf amaçlı olduğu düşünülmektedir. Ödeme sözleşme yönetmeliği yeniden düzenlenerek nüfusların azaltıldığı ASM çalışanlarının hak kaybının önüne geçilmelidir.

Madde 5: ASM’de bulundurulması zorunlu olan alet, edevat ve cihazlar uzman bir ekip tarafından daha bilimsel bir şekilde belirlenmelidir. Daha önce bulundurulması zorunlu olan pulse oksimetre, stepler gibi aletler daha sonradan kaldırılmıştır. Bu  ülkede bulunan 6902 ASM için 6902 adet pulse oksimetrenin,  6902adet steplerın çöpe atılması demektir ki bunların hepsi hem ülke hemde aile hekimlerinin bütçesine zarar yazmıştır.

Kronik hasta takibi planlamaları bilimsel çalışmalar ışığında toplumun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre planlanarak yapılmalıdır.

Madde 6: Kamu hizmeti olan aile hekimliği hizmeti, kamu binalarında verilmelidir bu kamu hizmeti için aile hekimlerinden kira alınmamalıdır. Bu güne kadar birçok hekim kira sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Yeni yönetmelikte belirsizlikler mevcuttur. Müdürlüğün kiralayacağı yerlerin nereler olacağı, kime ait olacağı ve bu kiranın aile hekiminden istenip istenmeyeceği belirsizliğini korumaya devam etmektedir.