Akp Tıp Fakültesi Hastanelerine El Koymak İstiyor

Değerli Meslektaşlarım,

Bilimsel araştırma ve öğrenci eğitimi sürdüren Tıp Fakülteleri’nin hastaneleri “sadece hasta tedavi eden, hastalıklardan para kazanan işletmelere”  dönüştürmeye çalışan AKP, göreceli olarak özerk sayılan üniversitelerin Tıp fakültelerini ve öğretim üyelerini, hastane karını artırmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaya zorlayacak bir takım düzenlemeler yapmıştır.

Torba Kanun olarak tabir edilen kanunlardan birisi olan 6009 sayılı“Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” milletvekilleri tatile çıkmadan hemen önce meclisten geçirilmiş ve kanun içinde bulunması hiç beklenmeyecek Tip Fakülteleri Hastaneleri maddesi son madde olarak eklenmiş ve 1 Ağustos Pazar günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6009 sayılı kanunun geçici 9.maddesi, “mali durumunun zayıf olduğu kararlaştırılanlara, belirlenecek tedbirleri uygulamayı kabul etmesi ve fiilen uygulaması şartıyla,” para yardımı yapılacağını belirtmektedir. Üniversitelerin kabul etmek zorunda kalacağı tedbirlerin neleri kapsayabileceği bilinmemektedir.

Yerel IMF yi yaratma sevdasında olan AKP,  şimdi de Tıp Fakültelerini Sağlık Bakanlığı bünyesine almayı planlayarak, sağlığın piyasalaşmasını “tekelleşme” şeklinde sürdürme niyetindedir.

Türk Tabipleri Birliği ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği nin bu konuda yaptıkları basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

Türk Tabipleri Birliği ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul’da düzenlenen ortak basın toplantısında, sağlıkta piyasalaşmanın son hızla devam ettiğini belirterek, “karlı olmadıkları” gerekçesiyle tıp fakültesi hastanelerine el konmak istendiğini dile getirdiler. 31.08.2010

BASIN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE KARLI OLMADIKLARI GEREKÇESİYLE EL KONUYOR

Bilimsel araştırma ve öğrenci eğitimi sürdüren Tıp Fakülteleri’nin hastaneleri “sadece hasta tedavi eden, hastalıklardan para kazanan işletmelere”  dönüştürülmek isteniyor. “Görece” özerk üniversitelerin öğretim üyeleri, hastane karını arttırmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışmaya zorlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile çıkmadan  beş gün  önce  “mali sıkıntıda olan üniversite hastanelerini” çok yakından ilgilendiren bir madde  “Gelir Vergisi” kanunun içinde geçirilmiş ve 1 Ağustos 2010’da resmi gazetede yayınlanmıştır.

Torba Kanun olarak tabir edilen kanunlardan birisi olan 6009 sayılı“Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” milletvekilleri tatile çıkmadan hemen önce meclisten geçirilmiş ve kanun içinde bulunması hiç beklenmeyecek Tip Fakülteleri Hastaneleri maddesi son madde olarak eklenmiş ve 1 Ağustos Pazar günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6009 sayılı kanunun geçici 9.maddesi, “mali durumunun zayıf olduğu kararlaştırılanlara, belirlenecek tedbirleri uygulamayı kabul etmesi ve fiilen uygulaması şartıyla,” para yardımı yapılacağını belirtmektedir. Üniversitelerin kabul etmek zorunda kalacağı tedbirlerin neleri kapsayabileceği bilinmemektedir.

Tıp Fakültesi Hastaneleri’nin görev ve sorumlulukları nedir?

Tıp Fakültesi Hastaneleri, Tıp Öğrencileri’nin hekim olmak üzere eğitim gördüğü, hastalıklar ile tedavi yöntemleri konusunda bilimsel çalışmalar  ve buluşlar yapılan, üçüncü basamak hasta hizmetleri verilen kurumlardır. Kurumların eğitim-araştırma-hasta hizmeti görevleri denge içinde yürütülür. Bu görev üçlüsünden herhangi birinin eksilmesi sistemi felç edebilir. Tıp Fakültesi Hastaneleri doğrudan hasta bakım hizmetlerini yürütmek için değil, bu hizmeti yürütecek hekim adaylarını eğitmek, çok nadir ve tedavisi zor hastalıkları tedavi etmek üzere kurulmuş mükemmeliyet merkezleridir.

Tıp Fakültesi Hastaneleri’ni sadece hasta hizmeti birimleri haline dönüştürmek;

· Tıp eğitimini aksatır, kalitesini düşürür
  Gelecek nesil hekimler daha az donanımlı yetişir.
· Bilimsel araştırmaların hızını keser, bilimsel üretkenliği yavaşlatır
  Ülkemizde yeni yeni artan bilimsel yayınlar sayıca ve kalite olarak  yetersiz hale gelir.
· Buluşlar yapılamaz, yeni tedavi yöntemleri geliştirilemez
  Sadece yabancı bilim üretiminin izlendiği ve uygulandığı merkezler olur.
· Üniversite Hastaneleri’nin asıl görevi olan üçüncü basamak hasta hizmetini engeller.
  Doğrudan birinci ve ikinci basamak hizmeti veren hastanelerdeki üçüncü basamak tedavi hizmetleri aksar. Bu merkezler artık özelliği olan hasta tedavisi için zaman ayıramaz hale gelir.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri’ni Sağlık Bakanlığı memuru olarak görevlendirmek;

· Ülkemiz tarihinde ilk kez, sivil yönetim sırasında, özerk üniversitelerin, siyasi irade tarafından kontrolünü getirir. Siyasi görüşü, bilimsel kanıttan daha güçlü kılar. Eleştirel, sorgulayıcı, tarafsız ve bağımsız vermesi beklenen, düşünce ve bulgularını, hakim anlayışla bağdaşıp bağdaşmadığına bakmadan cesurca ifade edebilen Tıp bilim adamı kimliğini yok eder.
· Vatandaşın eğitim, sağlık gibi temel haklarını karşılamakla görevli “Sosyal Devlet”in, bu hakları sağlayan kurumları kazanç getiren yapılanmalara çevirdiği izlenimini pekiştirir.

Tıp Fakültesi Hastaneleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlanacağını gösteren kanıtlar nelerdir?
Yerel IMF heyeti Tıp Fakültesi Hastaneleri’ni kurtaracaktır (!)

· 6009 sayılı kanunun geçici 9.maddesi, “mali durumunun zayıf olduğu kararlaştırılanlara, belirlenecek tedbirleri uygulamayı kabul etmesi ve fiilen uygulaması şartıyla,” para yardımı yapılacağını belirtmektedir. Üniversitelerin kabul etmek zorunda kalacağı tedbirlerin neleri kapsayabileceği bilinmemektedir.
· Halen 4 Tıp Fakültesi Hastanesi bina yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı yönetimine geçirilmek için anlaşmaya zorlanmaktadır. Bir üniversite rektörü de böyle bir anlaşma isteğini açıklamıştır.
· Sağlık Bakanlığı’nın medyada açıkça ifade ettiği gibi, Kamu Hastane Birliği Yasa Taslağı gereği, özel, kamu ve üniversite hastanelerini tek elden yönetilmesi istenmektedir. Sağlıkta piyasalaşma dönemi tekelleşme ile devam etmektedir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ