AİLE HEKİMLERİ VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SORUNLARI ‘NIN YAPILDIĞI TOPLANTININ ÖZETİ

AİLE HEKİMLERİ VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SORUNLARI ‘NIN YAPILDIĞI TOPLANTININ ÖZETİ

a.h.1

 

Değerli Meslektaşlarım,
Adana Tabip Odası ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin Sorunları” ile ilgili interaktif toplantının ikincisi 30.11.2010 tarihinde Adana Hekimevi’nde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr.Aytekin Kemik, Aile Hekimliği Şubesi Müdürü Sayın Dr.Yakup Yılancıoğlu, ATO Başkanı Dr.Rıza Mete, bazı Şube Müdürleri ve TSM sorumlu hekimleri katılmışlardır.
Toplantının özeti aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
          
        Dr. Ömer Eşki
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Pratisyen Hekim Komisyonu Başkanı

Adana Tabip Odası  ile  Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün   ortaklaşa olarak 2. sini  düzenledikleri “Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin sorunları” ile ilgili interaktif toplantı 30.11.2010 Salı günü Adana Hekimevi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.Toplantıya 300’ e yakın aile hekimi de katılmıştır.

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Sayın Dr.Aytekin Kemik, bu toplantıda amaçlarının sorunları dinleyerek yerelde çözülebilecek olanlara çözüm üreteceğini  diğer sorunlarında gerekirse Sağlık Bakanlığı’na yazı yazarak görüş alınacağını ve çözüm üretmek için  çalışacağını  belirtmiştir.

Dr.Rıza Mete ise, her zaman hekimlerin yanında olacaklarını amaçlarının yerel idare ile kavga etmek değil, birlikte çözüm üretmek olduğunu  ve  bu ortamı hazırlayarak hekimleri bir araya getirip hem dayanışmayı arttırmak hem de sorunları birinci ağızdan tespit ederek çözüm üretmek ve Tabip  Odası’ndan beklentilerinin neler olduğunu anlamanın önemli olduğunu belirtmiştir.

Daha sonra söz  alan Aile Hekimliği Şubesi Başkanı Sayın  Dr.Yakup YILANCIOĞLU,
-Gezici hizmet bölge tanımlamasının yeniden yapılacağını,
-İkinci basamak eğitimlerin başlayacağını,
-1 Aralık 2010 tarihinden itibaren 3 TSM’ nin kapatıldığını, bunların 5 Ocak TSM, Seyhan TSM ve Kışla TSM olduğunu,
-Ayrıca 1. Basamakta rapor düzenlemenin Aile Hekimlerinin görevleri arasında olduğunu ve raporları geri çeviren hekimlerin eğitime alınacağını,
-Gebe-bebek tespiti ve izlemlerinde eksiklikler yaşandığını tespit edildiğini,
-Yeni personele yapılacak ödemeler yönetmeliği ile ilgili de kısa bilgiler verdiği konuşmasının devamında,
-Yeni yönetmeliğin 2010 yılı sonuna kadar çıkacağını belirten Yılancıoğlu bu yönetmelikle ASM’lerin gider ödemelerinin A sınıfında %100 ünün (şu an itibariyle 2.700 TL), B sınıfında %85 inin, C sınıfında %70, D sınıfında %60’ ının olacağını belirtti. Hiçbir gruba giremeyen ASM lerin, E sınıfı olarak kabul edileceğini ve mevcut gider parası olarak verilen paranın %50 sinin ödeneceğini,
-Ayrıca ASM’ lerin yeni bir Bakanlık yazısı gelmez ise 1.1.2011 tarihine kadar Aile Hekimliği Yönetmeliğinde belirtilen fiziki koşullara uygun hale getirilmesi gerektiğini,
-ASM sınıf değişikliklerinin başlangıçta ASM’lerdeki hekimlere sorulacağını  ve 6 ayda bir sınıfların başvuru halinde değiştirilebileceğini,Hiç başvuru yapmayanın E sınıfı kabul edileceğini belirti.Hiç başvuru yapmayanın E sınıfı kabul edileceğini,
-Ayrıca kişi başına yapılan ödeme katsayılarında değişiklik yapılacağını bebek ve gebeler ile cezaevindekilerin katsayısının yaklaşık 3 olacağını, normal kayıtlı kişilerin katsayılarının ise, 0.77 olacağını,
-Sözleşme sürelerinin de 2 yıla çıkarılacağını,
-2 yıllık sözleşme süresinde yeni dönemde ceza puanı uygulamasına geçileceğini ve yaklaşık 43 maddeden oluşan ceza puanı olacağını (işe geç gelme 5 puan, ilaç firması temsilcisinin mesai saatleri içinde doktoru ziyaret etmesi 10 puan, performans değerlerinin tutturulamaması 15 puanı vs.) ve bu 2 yıllık süre içinde  100 ceza puanı alan aile hekiminin sözleşmesinin fesh edileceğini belirterek konuşmasını bitirmiştir.

Bu bilgilendirmelerden sonra, salonda soru ve cevaplara geçildi.

-Aile hekimlerinden gelen 2. aile sağlığı elemanı ile ilgili soruya Sağlık Müdürü, “Aile hekimlerinin tek aile sağlığı elemanı ile bu kadar yoğun işleri yapmalarının güç ve zor olduğunu bildiklerini ve bunu başarabildiklerini görmelerinden mutlu olduğunu ancak 2. aile sağlığı elemanının temininde şu anki yönetmelikle ve yetersiz personel ile karşılayamayabileceklerini ancak Aile Hekimlerinin 2. bir aile sağlığı elemanını ücretlerini hekimlerin kendilerinin  ödemek şartıyla karşılayabileceklerini” belirtmiştir.
-Ceyhan’daki Aile Hekimlerinin bir takım sorunları ile ilgili olarak, sordukları sorulara ise, Kaymakamla görüşebileceğini ve oradaki sorumlu TSM hekimleri ile görüşerek çözüm üreteceğini belirtti.
-Bu konu ile ilgili Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete’de Ceyhan Kaymakamı ile randevu alarak görüşeceklerini gerekirse konuyu Vali ile de görüşebileceğini söylemiştir.
-ASM’lerin fiziki koşulları ile ilgili sorulan sorulara da, Aile Hekimlerinin uzun süre bu işi yapacaklarını varsaydıklarından dolayı kendi binalarını yapmalarını ve fiziki koşullarını yönetmeliklere göre düzenlemelerinin iyi olacağını ifade etmiştir. Bu işler için de gider ödemesi adı altında bir ödeme yapıldığını belirtmiştir.
-Adana Tabip odası Başkanı Dr.Rıza Mete’ye sorulan gelinen bu aşamada “Aile Hekimliği ve Aile Hekimleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise;  Dr.Mete, “Aile Hekimlerine hiçbir zaman karşı olmadıklarını ve olmayacaklarını ama sistem olarak da Aile Hekimliği sistemine karşı olduklarını” ifade etmiştir. Salonda memnuniyetsizlik ifade eden soruların  sık sorulmasının da bu sistemin zaten tasvip edilen bir sistem olmadığını ama zorlama yöntemle yaşama geçirildiğini belirtmiştir.
-Toplantının sonunda, Adana Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu Başkanı Dr.Ömer Eşki,  daha önce yapılan 1. toplantıda  sorulan soruların 15 tanesini yazılı olarak Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiklerini ve resmi olarak cevap aldıklarını bu toplantıda sorulan soruların da yazılı olarak Tabip Odasına bildirilmesi halinde resmi yazı olarak Sağlık Müdürlüğü’ne iletileceğini ayrıca yeni yönetmelikten de anlaşılacağı üzere Aile Hekimliğinde balayı döneminin bittiğini Aile Hekimlerinin daha çok Tabip Odasına gelerek ve faaliyetlere katılarak örgütlü mücadelenin sürdürülmesi ve yükseltilmesi gerektiğini söylemiştir.
Tabip Odamıza sahip çıkmanın bu dönemde çok daha anlamlı ve önemli olduğunu belirterek,katılımcılara teşekkür etmiş  ve 2 ay sonra yeni bir toplantının yapılacağının duyurusu ile toplantı bitirilmiştir.

 

a.h.2

a.h.3

a.h.4