AİLE HEKİMLERİNE ACİL NÖBETİ UYGULAMASI….

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Toplum Sağlığı Merkezleri Yönergesi’ni kullanarak Silopi’de görev yapan aile hekimleri ilçe devlet hastanesinde acil nöbetçisi olarak görevlendirilmiştir.

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu,  ilgili aile hekimlerine gerekli hukuksal desteği vermiştir ve süreçte bu desteği   devam edecektir. Aile hekimlerinin yürüttükleri hizmeti görmezden gelen hukuka aykırı bu uygulamanın takipçisi olmaya kararlı olan Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

     Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     
Genel Sekreteri


Aile hekimlerine acilde nöbet!  

24 Ağustos 2011

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Toplum Sağlığı Merkezleri Yönergesi’ni kullanarak Silopi’de görev yapan aile hekimleri ilçe Devlet Hastanesinde acil nöbetçisi olarak görevlendirildi.
Hastane Başhekiminin acil hizmetlerinin yürütülmesinde pratisyen hekim gereksinimi bulunduğunu ve bunun ilçedeki aile hekimleriyle karşılanmasını talep eden yazısı üzerine, Şırnak Valiliği’nin oluru ile 23 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ilçedeki aile hekimleri acil serviste nöbete dahil edildiler.
İlçedeki aile hekimleri uygulamaya itiraz etmişlerdir. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesinin dördüncü fıkrasına göre “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır” hükmünü ve ilçede entegre sağlık hizmeti sunulmadığını hatırlatarak aile hekimlerinin hastane acil servisindeki hizmeti yürütmek için ilgili birimde nöbet tutmaya zorlanmalarının hukuka uygun olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Yönerge’nin 21. maddesinin Başhekimlik tarafından olduğundan farklı biçimde sunulduğunu, bu maddede de aile hekimlerine acil serviste nöbet tutturulmasına olanak sağlayan bir hüküm olmadığı da vurgulanarak hukuka aykırı işlemin ivedilikle geri alınması talep edilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, ilgili aile hekimlerine gerekli hukuksal desteği vermiştir ve süreçte bu destek devam edecektir. Aile hekimlerinin yürüttükleri hizmeti görmezden gelen hukuka aykırı bu uygulamanın takipçisi olmaya kararlıyız.