AİLE HEKİMLİĞİNDE MOBBİNG ve ANGARYAYA HAYIR KONULU BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR

AİLE HEKİMLİĞİNDE MOBBİNG ve ANGARYAYA HAYIR KONULU BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR

phkbsn

Değerli Meslektaşlarım,

Adana-Osmaniye Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu olarak 21 Mart 2012 tarihinde “Aile Hekimleri’nin Sorunları” ile ilgili Basın Açıklaması yapılmıştır. Basın açıklaması metni aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

           Adana Tabip Odası
Pratisyen Hekimlik Komisyonu Başkanı
        
Dr.Erhan ÖZEREN

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Öncelikle ASM’lerin fazla bilinmeyen eski sağlık ocaklarından farklarını vurgulamak istiyoruz. Artık ASM lerde tüm masraflar AH’leri tarafından karşılanmaktadır. Şöyle ki;

– Elektrik, su, internet ve telefon parasını ödüyor

ASM binasının kendisi ve içinde kullandığı masadan klimaya kadar her şeyin kirasını ödüyor,

Enjektörden pamuğa kadar bütün tıbbi sarf malzemelerin giderini ödüyor,

Tıbbi atık ücretini ödüyor,

Yanında çalışan temizlik görevlisi, tıbbi sekreter ve ek ebe-hemşirenin ücretini ödüyor,

Özetle, eskiden devletin işlettiği sağlık ocakları artık adeta AH’lerinin özel muayenesi haline gelmiştir.

Aşağıda belirttiğimiz konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz.

1 – AH sürecinde her geçen gün meslektaşlarımız artan bir şekilde hak kayıpları yaşamaktadırlar. Son çıkan ücret yönetmenliği ve ASM’lerin gruplandırılması meslektaşlarımızın maddi kayıplarının artmasına neden olmuştur.

2- Bu günlerde AH lerinden, ASM’lerde kullandığımız satışa sunulan eşyalar  ( klima, masa, oksijen tüpü vs. ) için ederinden çok daha yüksek ücretler talep edilmektedir.

3- Genellikle elektrik kesintisi, voltaj ayarları gibi teknik sorunlardan kaynaklanan aşı zararlanmalarından primer olarak AH’lerimizin sorumlu tutulması yanlış ve art niyetlidir. Bu doğrultuda AH’lerimize ceza puanı uygulanması ve zarara uğrayan aşı ücretlerinin AH’lerimizden tahsil yoluna gidilmesini haksız buluyor ve adil olmadığını düşünüyoruz.

4-AH’liği modeli hekimler arası etik yıkıma neden olmuştur. AH’leri artık bilgisayar veri giriş elemanı gibi çalışmaya başlamıştır. AH’lerimiz artık gereksiz misafir hasta angaryasından ve sürekli dayatılan anketörlük nedeniyle sorumlu olduğu nüfusa karşı görevlerini yerine getiremez hale gelmiştir.

5- Saat 08:05 ve 16:55 gibi saatlerde ASM ye gidilip AH arkadaşlarımıza mesai yerinde olmadıklarına yönelik tutanaklar tutulması ve haklarında soruşturmalar açılmasını deontolojik bulmuyoruz. AH arkadaşlarımızın en insani sebeplerden dolayı o anda orda olamamaları göz ardı edilmektedir.  Art  niyetli bulduğumuz  bu işlemlerden vaz geçilmesini istiyoruz.

6-AH’lerimizden Bakanlığımızın 13.1.2012 tarih B.10.0.TSH.0.20.00.01 sayılı yazısındaki  (Hekimlerin kullandığı AHBS yazılımı dışında herhangi bir yazılım ya da sisteme, sağlık hizmeti sunulan kişilerin kişisel bilgilerini ya da bu kişilere uygulanan aşılarla ilgili bilgilerin girilmesi söz konusu değildir ) ifadesine rağmen AŞINET kullanmaları ve REFİK SAYDAM HMB topuk kanı girmeleri gibi işlemler dayatılmaya çalışılmaktadır.

Artık ilimizde AH’lerimiz deontolojik değerlerden uzak, tavizsiz, buyurgan ve hoşgörüsüz muamelelere maruz kalmaya başlamışlardır. Artık AH’lerimiz mutsuz, geleceğe kaygılı bakan, her geçen gün ücret kaygısı duyan bir meslek gurubu haline gelmiştir.

Artık AH’lerimize yapılan ciddi mobinge ve iş yükü travması yaratılmasına bir son verilmesini istiyoruz.

Aile Hekimlerinin grevli, toplu sözleşmeli, sendikalı ve iş güvenceli olarak istihdam edilmeleri çözüm için gerekmektedir.

        Adana Tabip Odası
Pratisyen Hekimlik Komisyonu