Amniotik bant haberi ile ilgili TTB başvurusu üzerine, haber yapan kanallara Uyarı cezası verilmiştir.

Amniotik bant haberi ile ilgili TTB başvurusu üzerine, haber yapan kanallara Uyarı cezası verilmiştir.

Sayın Üyemiz;

Hekimler ile ilgili, hekim görüşü almadan, sadece düşmanlık oluşturan (kamuoyunda amniyotik bant olarak bilinen) habere TTB’nin başvurusu üzerine uyarı cezası verilmiştir.. Umarız basın kuruluşları uzman görüşü almadan doğruluğunu araştırmadan haber yapmaya devam etmez, rating uğruna hekimlerin itibarını zedelemez. Haber içeriğini bilgilerinize sunuyoruz, hekim haklarını korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi belirtir, siz değerli üyelerimizin katkılarını bekler iyi çalışmalar dileriz.

“…haberin araştırılmadan, haberin muhatabı olarak suçlanan doktorların açıklamalarına başvurulmadan, bütün doktorların zan altında bırakıldığı, böyle bir haber içeriğinin vatandaşların doktorlara ve hastanelere olan güvenini zedeleyecek, hekimlik mesleğinin itibarına zarar verecek nitelikte olduğu… yayıncı kuruluşun haber yaparken uzman görüşü almadığı, Türk Tabipler Birliğinin 04.12.2018 tarihli yazısı ile konuyla ilgili yapılan açıklamaları da birlikte değerlendirildiğinde, mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin ihlal edildiği kanaatine varılmıştır…. bir defaya mahsus olmak üzere UYARILMASINA,

Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükümleri uyarınca işlem tesis edileceği“…

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=8cc53296-2dea-11e9-a443-f423d0abe98e&fbclid=IwAR1B7mMRlqC83u6E1SWKZTeDZVwP6uIwytJRzkeIm9QSai452A84QTowp3I

Adana Tabip Odası