Anayasa Mahkemesi Zorunlu Hizmet Süresinin Artırılmasını İptal Etmiştir…

Değerli Meslektaşlarım,
 
Anayasa Mahkemesi, 8 Aralık 2011 tarihinde yaptığı görüşmede 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek Madde 4’ün ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümlelerini iptal etmiştir.
“Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz” 
cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı.
 
Böylece verilen karar nedeniyle; İptal edilen düzenlemeler nedeniyle devlet hizmeti yükümlülük süresi uzatılan hekimler eklenen yükümlülük sürelerinin kaldırılmasını Sağlık Bakanlığı’ndan talep edebileceklertir.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Anayasa Mahkemesi zorunlu hizmet süresinin artırılmasını iptal etti 

13 Aralık 2011
Anayasa Mahkemesi, 8 Aralık 2011 tarihinde yaptığı görüşmede 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek Madde 4’ün ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümlelerini iptal etti.
12 Aralık günü sayfasında yayınladığı karar ile “Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz” cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı.
Mardin İdare Mahkemesi’nin Anayasa’ya aykırılık itirazı üzerine ilgili fıkrayı görüşen mahkeme, geçmişte de tıp fakültesi, uzmanlık ve yan dal uzmanlığı için ayrı ayrı öngörülen yükümlülük sürelerini bitirmeden bir üst eğitime başlanması halinde kalan sürenin daha sonraki yükümlülük süresine ekleneceğine ilişkin düzenlemeyi iptal etmişti.
Ancak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeyen hekimlerin diplomalarının alıkonularak hiçbir biçimde hekimlik yapmalarına izin vermeyen düzenleme ile devlet hizmeti yükümlülüğünün özüne ilişkin iptal istemlerini ise anayasaya aykırı bulmamıştı.
İptal edilen düzenlemeler nedeniyle devlet hizmeti yükümlülük süresi uzatılan hekimler eklenen yükümlülük sürelerinin kaldırılmasını Sağlık Bakanlığı’ndan talep edebilirler.