ASM Nöbetleri Kaldırıldı

ASM Nöbetleri Kaldırıldı

Sayın Üyemiz;

Bugünkü resmi gazetede yayınlanan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına zorunlu olarak ayda 8 saat tutturulan Cumartesi ASM nöbetleri ( 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete Kanun / 59. Madde: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile hekimliği kanununun 3.maddesinin 5.fıkrasının 2. Cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.’’ Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı elamanlarına ihtiyaç halinde 657 sayılı kanunun ek 33. Maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir.’’ ) ifadeleri ile kaldırıldı. Yeni çıkan kanuna göre aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına artık zorunlu nöbet tutturulamayacaktır, Ancak yine aynı kanuna dayanılarak İhtiyaç halinde nöbet yazılabilecek olduğu belirtilmiş olup nöbet ihtiyacının hangi şartlarda olacağı ise yayınlanacak olan yeni nöbet genelgesiyle belirlenecek.

Bu kanunun çıkmasında gerek Cumartesi g(ö)rev’lerine katılarak veya bu konudaki hassas duruşları ile sahanın direncini bakanlığa yansıtan tüm aile hekimlerimize teşekkür ederiz.

07.09.2016 Tarihli Resmi Gazete…

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu