ATO, 27-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA TIP FUARINDA

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI 27-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA TIP FUARINDA

Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak bu fuara iki fotoğraf sergisi ve iki panelle katkı sunacağız. Fotoğraf sergilerimizin biri ATO Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in  “Elin, Gözün ve Aklın Birleştiği Yer: CERRAHHANE”, diğeri ise ATO Onur Kurulu Üyesi Dr. Haluk Uygur’un “TOROSLARIN NADİDE ÇİÇEKLERİ”.   Panellerimizin bir tanesi Mitolojik Çağdan Günümüze  Adana Tıp Tarihi, diğeri ise Aile Hekimliği Sisteminin Sorunları. Ayrıca fuar süresince açık olan standımıza hekim arkadaşlarımızı ve misafirlerimizi bekliyoruz. Hekim arkadaşlarımızın bu fuara gelip, gezmelerini, yeni gelişen teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını istiyoruz.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

29 Eylül 2012 / CUMARTESİ AKDENİZ SALONU

Saat: 12.00 – 13.00
Konu: MİTOLOJİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ADANA TIP TARİHİ
Moderatör: Dr. Ali İhsan ÖKTEN / Adana Tabip Odası Başkanı
Konuşmacılar:
Dr. Haluk UYGUR: MİTOLOJİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE DÜNYA TIBBINA YÖN VEREN ÇUKUROVA
Dr. Mehmet KOBANER: MİTOLOJİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ÇUKUROVA TIP TARİHİ ÖYKÜLERİ

Saat: 13.00 – 14.00
Konu: AİLE HEKİMLİĞİ ve SORUNLARI
Moderatör:Dr. Halit ATİK / Adana Tabip Odası Genel Sekreteri
Konuşmacılar: Dr. Ferdi TANIR: AİLE HEKİMLİĞİNİN GETİRDİKLERİ: HALK SAĞLIĞI UZMANI GÖZÜYLE DEĞERLENDİRME
Dr. Ahmet TOHUMCU: AİLE HEKİMLİĞİNİN TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN GETİRDİKLERİ
Dr. Tamer KARAASLAN: AİLE HEKİMLİĞİ’NİN HEKİM VE SAĞLIK PERSONELİ AÇISINDAN GETİRDİKLERİ