BAŞBAKANIMIZ BUYURMUŞ.”DÖNER SERMAYEDEN ALDIKLARINI NEREYE KOYUYORSUNUZ?AMA BİRAZ DA AZ PARA KAZANMAYA ÇALIŞ.NE OLACAK Kİ!”

Değerli Meslektaşlarım,

Başbakan’ın dün Kayseri’de bir hastane açılışında yapmış olduğu konuşması;

Tam gün yasası deyince rahatsız oldular. Niye tam gün yasasından rahatsız oldular. İstiyorlar ki, yarım gün hastane yarım gün muayenehane olsun. Bu millete hizmette varsan tam gün gel çalış diyoruz.

Bu devlette mühendis olarak mimar olarak çalışanlar, tam gün yasanına tabi de sen niye part time çalışacaksın. Doktormuş. O da doktor gibi hizmet ediyor. O da bu devlete hizmet ediyor. Sende hizmet ediyorsun. Ayrımcılık olamaz. Eğer ayrımcılık varsa burada ideoloji vardır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.

Biz bu milletin evlatlarının hizmet ehli olduğunu biliyoruz. Hizmete çağırıyoruz. Az para veriliyormuş. Döner sermayeden aldıklarını nereye koyuyorsunuz. Bunları da ortaya koyun. Çok fazla para kazanırsın. Ama biraz da az para kazanmaya alış. Ne olacak ki?”

Hiç kimse güneşi balçıkla sıvamaya çalışmasın! Kimse kimseyi kandırmasın!!!!!.

AKP Hükümeti’nin ve Başbakan’ın “Tam Gün”de ısrarındaki amaç hekimlerin kamu sağlık kurumlarında daha iyi hizmet vermelerini sağlamak değildir.  AKP Hükümeti’nin “Tam Gün”deki ısrarının bütün amacının, “hekimleri özelleştirilmiş bir sağlık sisteminde ucuz işgücü olarak çalıştırmak” olduğunu hepimiz bilmekteyiz.

Eğer gerçek amaçları “Tam Gün” olsaydı; Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlayıp bizzat Sağlık Bakanı’na da sunduğu, (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/tamgun_2011.pdf ) hekim ücretlerinde emekliliğe yansıyacak kalıcı düzenlemeleri içeren Tam Gün Kanun Tasarısı Taslağı’nı TBMM’ye getirirlerdi.

Başta Sağlık Bakanı ve Başbakan olmak üzere siyasetçilerin hekimleri ve hekimlik mesleğini halkın gözünden düşürmeye yönelik çabalarının da bu amaçla yapıldığını biliyoruz.

HAKLARIMIZI GASP EDENLERE, İTİBARIMIZI YOK ETMEYE ÇALIŞIP ONURUMUZU KIRANLARA KARŞI  CEVABIMIZI   “HEP BİRLİKTE”   VERELİM.

      Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
            
Başkanı