Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Prof. Dr. Hilal, “Amaçları yüreklere korku salmak mı?”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında, bağımsız medya üzerindeki baskıları kınamak adına yürüttükleri temsili bir dayanışma faaliyeti gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanmalarına tepkiler sürüyor.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve yönetim kurulu üyeleri Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelerek Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tek başına bir hücrede tecrit edildiğini bunun kabul edilemez olduğunu söylediler.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın dünyaca tanınan bir adli tıp profesörü, dünya ölçüsünde bir insan hakları savunucusu, Türkiye İnsan Hakları Vakfının başkanı ve Evrensel gazetesinin bir yazarı olduğunu hatırlatarak basın metnini okuyan Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Ahmet Nesin ise ülkemizin, toplumsal gelişmelere karşı duyarlı, demokratik bir Türkiye için mücadele eden bir yazarımızdır. Erol Önderoğlu ise 20 yıllık gazeteci ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün Türkiye temsilcisidir. Yani Türkiye’de ve dünyanın her yerinde soruşturmaya uğrayan, işten kovdurulan ve dünyanın her yerinde soruşturmaya uğrayan, tutuklanan gazetecileri ve basın özgürlüğünü savunmayı görev edinmiş gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisidir. Faşizm, gerçeklerin önüne perde çekerek, yalanlar söyleyerek, gerçekleri saptırarak daha çok sindirmek, daha çok korkutmak için yaşama dair ne varsa her şeyi yok etmek ister. Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu’nu da susturmak için tutukladılar, yıldırmak için tutukladılar, dayanışmamızı yok etmek için tutukladılar, yüreklerimize korku salmak için tutukladılar. Ancak onlar sanmasınlar ki bizler susacağız, yılacağız, korkacağız. Bizler tüm ülkede uygulanmakta olan faşizme karşı dayanışmayı “ezilenlerin, baskı görenlerin, ötekileştirilenlerin, tutuklananların, işkence görenlerin, tecrit edilenlerin inceliği” olarak kabul ettik. Bunun için daha çok yazacağız, daha çok mücadele edeceğiz, daha çok gerçekleri anlatacağız. Bu iktidardan hak, hukuk, adalet ve vicdan beklemiyoruz. Bizler yine hak, hukuk, adalet, vicdan arayışımızı yanı başımızda olan dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla birlikte yapacağız. Ancak tarih daha önce yapılanlar gibi bugün yapılan haksızlıkları da yine yazacaktır. Demokratik, bağımsız, hukukun ve insan haklarının, özgür basının hakim olacağı yeni bir Türkiye’de birlikte mücadele etmekten onur duyacağımız, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu’nun tutuklanmalarını ve tek kişilik tecrit hücrelerine konmalarını kınıyor, kendileri ile dayanışma içinde olduğumuzu belirterek bir an önce serbest bırakılmaları için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.”

1