Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Emek, Barış, Demokrasi İsteyenler Yargılanamaz!

AKP kendisine muhalif her sesi, her düşünceyi baskı, şiddet ve gözaltılar ile susturma girişimlerini arttırarak sürdürüyor.
DİSK, KESK, TMMOB ve Adana Tabip Odasının çağrısıyla 06.10.2015 tarihinde “10 Ekim’deki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine Çağrı talepleriyle yürüyüş ve basın açıklaması yapılmak istenmiş, yürüyüşe katılan emek ve demokrasi güçlerine İnönü parkında emniyet güçlerine barikat kurularak, polis şiddetine ve gaz bombalarına maruz kalmışlardır. Ve sonrasında da barış çığlığını büyütmek için Ankara’da toplanan onbinlerce insan içinde patlatılan iki bombayla 101 arkadaşımız katledilmiş ve barış mitingi kana bunalmıştır. Mevcut siyasi iktidar 10 Ekim Ankara katliamı ile ilgili olarak katliamı yapanları değil katledilenleri ve bu katliamların açığa çıkması için mücadele edenleri suçlu göstermeye ve her türlü baskıyı uygulamaya devam etmektedir.

6 Ekim Polis şiddetine maruz kalan KESK, DİSK, TMMOB üye ve yöneticilerinden 13 arkadaşımız 17 Kasım 2015 tarihinde “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu” gibi bir kanun muhalefet ettikleri gerekçesiyle şafak vakti yapılan operasyonla evleri basılarak gözaltına alınmış, haklarında dava açılmış, bugün de arkadaşlarımızın davalarını takip etmek için burada toplanmış bulunmaktayız.

AKP, giderek artan ve benzer örneklerini ancak faşist rejimlerde görebileceğimiz baskıcı, anti demokratik ve yok etmeye dayalı politikalarına boyun eğmeyen ve sesini yükseltenlere karşı büyük bir tahammülsüzlük göstermekte, şafak baskınları ve gözaltı operasyonları ile bizleri sindirmeye ve tamamen susturmaya çalışmaktadır.

İntikamcı duygularla, emek ve demokrasi güçlerine cezalandırmak için açılan bu tür davaları kınıyoruz. Yaptıkları hırsızlıklarla, yolsuzluklarla bataklığa saplananların aklandığı, teşhir edenlerin ise cezalandırılmaya çalışıldığı bir süreci birlikte yaşıyoruz.

Yıllardır karşısında en küçük bir muhalif ses istemeyen siyasi iktidar, katliamın gerçekleşmesinde ağır sorumlulukları olanları ortaya koymadan hazırlanan iddianame ile sadece tetikçilerin değil azmettiren, zemin hazırlayan, kolaylaştıran ya da görmezden gelen siyasi mercilerin de açığa çıkarılarak yargılanması gerekirken barışı dillendiren bizler yargılanmaktayız.Adana’da yaşanan adli ve idari soruşturmalar tamamen haklı mücadelemizi yıpratmaya ve kamuoyunun kafasında soru işaretleri oluşturarak sendikal mücadeleyi zayıflatma yöneliktir.

Bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamaların karşısında geçmişte olduğu gibi, bugün de sessiz kalmayacağız.

Adana ve ülke genelinde açılan davaların ve soruşturmaların baskı ve yıldırma amaçlı olduğu ve tıpkı öncelikler gibi asıl amacın gözdağı olduğu açıktır nereden gelirse gelsin baskılara, tehditlere ve zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimiz bilinmelidir.

İktidarın savaş politikalarına karşı, her koşulda inatla barış mücadelesini sürdüreceğiz.

Adana Tabip Odası – TMMOB – KESK – DİSK

IMG_0216