BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Üyelerimiz,

Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi üyesi olan arkadaşımız Dr. Yaşar ULUTAŞ’ın aile hekimliği sözleşmesi hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin feshedilmiştir. Masumiyet karinesini ihlal eden, adli süreç henüz tamamlanmadan insanları suçlu ilan eden bu anlayıştan derhal vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki haksızlıklara sesimizi çıkarmadığımız sürece bir gün bizim de canımızı yanabilir.  Bu hukuksuzluğu kınamak ve arkadaşımızın göreve iade talebi amacıyla yapacağımız basın açıklamasına varlığınızla vereceğiniz desteklerinizi bekliyoruz.

Adana Tabip Odası

Tarih: 22.11.2018 (PERŞEMBE)
Saat: 12.30
Yer: Adana İl Sağlık Müdürlüğü önü