Basın Açıklaması “Hekimlerin Çalışma Koşulları Daha da Ağırlaşıyor”

Basın Açıklaması “Hekimlerin Çalışma Koşulları Daha da Ağırlaşıyor”

Covid-19 pandemi süresince tüm meslek grupları arasında en özverili ve fazla çalışanların hekimler ve sağlık çalışanları olduğunu belirten Adana Tabip Odası Yönetimi, 657 sayılı memurlar kanununa göre hekimlerin Saat 21.00’e kadar vardiya ve Cumartesi çalıştırılması yasal değildir.” dediler.

COVİD-19’ BAĞLI HASTALANMA OLASILIĞI ARTACAKTIR

Covid -19 pandemisinin dünyada ve ülkemizde devam ettiğini ifade eden Adana Tabip Odası Yönetimi yaptığı yazılı açıklamada “Uzmanlar henüz  salgının kontrol altına alınmadığını belirttiği gibi ikinci bir dalga olasılığından söz etmekte iken tüm dünyada ekonomik gerekçeler ile normalleşme sürecine girme eğilimi başlamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.06.2020 tarihinde hastanelere ‘Covİd-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi’ gönderilmiştir. Bu rehberdeki bilgilerin çoğunluğu bizlerin de  olmasını önerdiği ve alınması gereken önlemlerdir. Ancak dün itibarıyla bazı hastanelere polikliniklerde yeni çalışma sistemi getirileceği, polikliniklerin saat 21.00’e kadar açık olacağı ve cumartesi günleri de poliklinik yapılacağına dair yazı gönderilmiş ve hekim çalışma  listelerinin buna göre yapılması istenmiştir. Hastanelerin çoğu  pandemi kapsamındayken ve temiz hastane statüsüne geçilmemişken,  cerrahi branşlar açısından henüz elektif cerrahilerin yapılması ertelenirken alınan önlemlere rağmen hastaların tekrar hastanelere yönlendirilmeleri hem hasta hem de hekimler ve sağlık çalışanları açısından uygun değildir. Bu durumun Covid-19’dan hastalanma oranlarını arttırma olasılığı da vardır.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HER AÇIDAN MAĞDUR OLMUŞTUR

“Covid-19 pandemi süresince tüm meslek grupları arasında en özverili ve fazla çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarıdır. Bu süreçte bir çok hekim ve sağlık çalışanı Covid-19 hastalığından hastalanmış veya  vefat etmiştir. Bir çok sağlık çalışanı haftalarca ailesinden uzakta kalmış, çocuklarını ve yakınlarını görememiştir. Sağlık Bakanlığı’nın söylediği döner sermaye ücretleri lafta kalmış, çoğu sağlık çalışanı daha önce aldıkları dönerden daha azını almışlardır. Covid-19’dan ölen meslektaşlarımız meslek hastalığı sayılmadığı için aileleri daha da mağdur olmuştur. Hekimler salgın sürecinde diğer mesleklerden çok daha fazla çalışmıştır. Bu kadar özverili ve yoğun çalışmanın karşılığı, hekimlere yeniden poliklinik sayılarını arttırarak, akşam 21.00’e kadar vardiya sistemine geçerek ve yaza girdiğimiz şu günlerde hafta sonu polikliniklerde çalıştırmak olmamalıdır. Sağlık Bakanlığını, hastane yönetimlerini hukuksuz olan bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyor, bu hukuksuzluğun düzeltilmesi için yasal yollara başvuracağımızı bildiriyoruz.”