Basın Açıklaması  (Sağlık Torba Yasası)

Basın Açıklaması (Sağlık Torba Yasası)

saglik_4

Sayın Üyemiz;

Cuma günü TBMM’de görüşülecek “Sağlık Torba Yasası” ile ilgili bugün Kamu Hastaneler Birliği önünde yapılan basın açıklamasını Adana-Osmaniye Tabip Odası, SES Adana Şubesi, Dev Sağlık İş adına Dr.Ali İhsan ÖKTEN okumuş olup basın metni aşağıda sunulmuştur.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı

Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Sağlık Çalışanları,

Meclis’in gündeminde olan Torba Yasanın, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlaması ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerini düşürmesi, yeni ek görev ve sorumluluklar yüklemesi karşısında 4 Aralık 2013 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır.
Bu eylem siyasi bir eylem değildir.

Bu eylem,
Mesleki itibarımızın korunması,
İş ve can güvenliğimizin sağlanması,
Özlük haklarımızdaki gerilemelere son verilmesi,
Aile Hekimlerine tutturulmak istenen acil nöbetlerinin iptal edilmesi,
Angaryalara son verilmesi,
Emeklilik haklarımızın iyileştirilmesi, amacıyla yapılacaktır.

Bu eylem;
Hak arama ve sorunlarımıza karşı öneri ve çözümlerimizin dikkate alınması mücadelesidir. Ücretlerimizin düşürülmesini engelleme, yeni angaryaların üzerimize yıkılmasını durdurma çabasıdır. Hastane acillerindeki nöbetlerden sonra işe giriş raporları ve mikro işletmelerde çalışanların usulsüz periyodik muayeneleri gelecektir. Kronik Hastalıkların takibi, kanser taramaları sırada beklemektedir. Katsayılardan kesilen ücreti, tekrar geri almak için daha çok çalışıp, duracağız. Pozitif performans diyerek bir aldatmaca içine giren Bakanlığımıza ARTIK YETER deme zamanı gelmiştir. Formül basit hasta başı ödenen ücret katsayılarını düşür, hekimin ücretini azalt, doktoru zora sok, gelir elde etmek istiyorsan nöbet tut, mesai sonrası iş yeri hekimliği yap , bunlarda yetmedi pozitif performans getirdik diyerek angarya işler yükle. Artık, bazılarının Sessizliğimizin güçsüzlüğümüzden kaynaklanmadığını anlaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanının “Biz Pratisyen Hekim olarak hiç kaale alınmayan yaklaşık 20.000 arkadaşımızı bugün toplumumuzun insanı ile birebir muhatap olur hale getirdik”. Cümlesini şiddetle protesto ediyoruz.

Bu daha başlangıç hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kimse Hekimler ve Sağlık emekçileri olmadan bu hizmetin sürdürülebileceğini aklının ucundan bile geçirmesin Sayın Bakanım. Kimse bizi Yunanistan’dan hekim getirmekle tehdit edebileceğini düşünmesin…
Biz aile hekimleri 4 Aralık tan sonra eskiden olduğu gibi Bebeklerimizi aşılayacak, Gebelerimizi kontrol edecek, Yaşlılarımızı muayene edip, Hastalarımızı tıbbi bilgilerimiz elverdiğince tedavi etmeye devam edeceğiz. Fakat 4 Aralıkta YOK OLMAMAK İÇİN kapalıyız…

Bizler;
Adana- Osmaniye Tabip Odası, Adana-Osmaniye Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, Adana Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası Türk Sağlık-Sen Adana Şubesi olarak ; Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerin görüş, öneri ve taleplerine kayıtsız kalarak, TBMM’ye getirdiği son torba yasayla öğretim görevlisinden, birinci basamak hekimine, hemşiresinden sağlık memuruna tüm sağlık çalışanlarının temel haklarını kısıtlayan, emeğini değersizleştiren, mesleki etkinliğini kısıtlayan, aile hekimlerine acil nöbet dayatan anlayışa karşı mücadele eden, hakkını arayan tüm sağlık çalışanlarının yapacakları eylemleri destekliyor, bu bağlamda 4 Aralık Çarşamba günü Aile Hekimlerinin yapacağı eylemde kurumsal olarak yer alacağımızı bildiriyor, üyelerimizi bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı

saglik_2

saglik_1