Basın Açıklaması – “Sağlık Çalışanlarının Koruyucu Ekipmanlarındaki Eksiklikler Hızla Giderilmelidir.”

Basın Açıklaması – “Sağlık Çalışanlarının Koruyucu Ekipmanlarındaki Eksiklikler Hızla Giderilmelidir.”

Adana Tabip Odası ve SES’ten Sağlık Bakanlığı’na çağrı;

“Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarındaki eksiklikler hızla giderilmelidir.”

Adana Tabip Odası’nda bir araya gelen Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve SES Adana Adana Şube Başkanı Dr. Mürşit Enis Akyüz ile hekimler, “Sağlık Bakanlığı COVİD-19 saha rehberinde ‘olası temaslı bir hastaya derhal maske takılarak izolasyon’ önerisi doğrultusunda, öneride yer alan maske teçhizatıyla ilgili destek, tüm sağlık çalışanlarına en kısa zamanda temin edilmelidir” dediler.

COVID 19 PANDEMİSİ (SALGINI) MODERN YAŞAMI ALTÜST ETMİŞTİR
Adana Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulları adına açıklama yapan Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “COVID 19 pandemisi an itibariyle modern yaşamı altüst etmiş ve İtalya ve İran örneklerinde olduğu gibi gerekli önlemleri zamanında almayan ülkeleri derinden sarsmıştır. Bu ülkelerden elde ettiğimiz dersler; salgının çok hızlı yayıldığı ve son derece ölümcül sonuçlanabileceğidir. Türkiye’de de zamanında ve gerekli önlemler alınmaz ise tablonun bundan farklı olması için bir sebep yoktur.”

ÖNERDİĞİMİZ TEDBİRLER ACİLEN ALINMALI
Adana’da sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman verilmesinde sıkıntılar yaşandığı belirten Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Özellikle sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bu tarz sıkıntılarının en kısa zamanda giderilmesi önemlidir. Bu kritik günlerde sağlık personelininin korunması, salgının kontrolü için çok kritik bir önem taşımaktadır.  Sağlık Bakanlığı COVİD-19 saha rehberinde “olası temaslı bir hastaya derhal maske takılarak izolasyon” önerisi doğrultusunda, öneride yer alan maske teçhizatıyla ilgili destek tüm sağlık çalışanlarına en kısa zamanda temin edilmelidir. Adana Tabip Odası ve SES Adana şubesi olarak Sağlık Bakanlığını, İl Sağlık Müdürlüğünü ve ilgili bakanlıkları göreve davet ederek aşağıdaki tedbirleri acilen almaya çağırıyoruz;

-Yoğun bakım ünitesi ve solunum desteği sağlayan cihaz sayısı hızla artırılmalı, yeterli personel istihdam edilmeli, kriz anında hangi sağlık çalışanının nerede görev alacağı şimdiden netleştirilmelidir.

-Covid 19 virüsünün yayılma yolu genellikle temas yolu ile olduğu için halkın hijyen malzemelerine ücretsiz ulaşmasının yolu açılmalıdır.

-En zor koşullarda çalışan tüm sağlık emekçilerinin koruyucu ekipmanlara hızla ulaşması sağlanmalıdır.

-Adana’da Yüreğir Devlet Hastanesinin Karantina hastanesi yapılacağı belirtilmektedir. Bir hastanenin karantina hastanesi yapılması uygun bir yaklaşımdır. Bu yapılacak ise oraya normal poliklinik hastalarının başvurmasının önüne geçilmelidir.

-Adana’da sağlık çalışanlarının maske ve eldivene ulaşmasında sorun olduğu bildirilmektedir. Bunun sağlık yetkilileri tarafından hızla düzeltilmesi gerekmektedir.

-12 yaşından küçük ve/veya engelli çocuğu olan sağlık personeli ebeveynlerinden birisine ücretli izin verilmelidir.

-Dezavantajlı grupta olan (engelli, gebe, kronik hastalık vb.) sağlık personelleri ücretli izne ayrılmalıdır.

– Atama bekleyen sağlık emekçileri hızlıca istihdam edilmeli ve KHK ile işinden atılan sağlık emekçileri göreve geri dönmelidir. Gerekirse emekli sağlık emekçilerinin göreve çağrılması düşünülmelidir. İtalya örneği bunun son derece önemli olduğunu, her bir sağlık çalışanının çok kritik olduğunu göstermiştir.

-Diğer ülkelerde salgın durumunda ilk başvuru ve test yeri olarak spor kompleksleri kullanılmaktadır. Bu açıdan ilimizde de kapatılan ve atıl durumda olan hastaneler öncelikli olmak üzere, bu amaçlı merkezlerin planı ivedilikle yapılmalıdır.

-Halkın doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmesi için devlet kurumları, Tabip Odaları ve sendika temsilcilerinin de dahil olduğu bir kriz yönetim masası kurulmalıdır. Böylece alınan önlemlere güven ve dolayısı ile uyum da artacaktır. Covid 19 virüsü bizlere bir kez daha göstermiştir ki bütün dünya halklarının kaderi ortaktır. Sağlık kamusal olmalı ve sağlığa daha çok bütçe ayrılmalıdır.” diye konuştu.