Basın Açıklaması – Zalim İstanbul’ Dizisi, Hekimlere Şiddeti Olağan Gösteriyor

Basın Açıklaması – Zalim İstanbul’ Dizisi, Hekimlere Şiddeti Olağan Gösteriyor

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Zalim İstanbul dizisindeki hekim ve hekimlik değerlerini aşağılayan, telefonda konuştuğu hekimi tehdit eden sahneyi hangi değer, yargı ve görgü tartısına oturtursak oturtalım kabul edilemez buluyoruz.” dedi.

HEKİMLERE ZALİMLİK YAPMASINLAR

Adana Tabip Odası’nda bir araya gelen oda yöneticileri ve hekimler, hekim değerlerini aşağılayan, hekime şiddeti özendiren sahneleri içeren ‘ Zalim İstanbul’ dizisini protesto ederek açıklama yaptılar.

ŞİDDET, PATOLOJİK İLETİŞİM DİLİ HALİNE GELMİŞTİR

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve hekimler adına yatığı açıklamada “Toplumun neredeyse her kesiminde olduğu gibi, sağlık alanında da şiddet patolojik bir iletişim dili haline gelmiştir” diye konuşan Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Sağlık çalışanları bu nedenle neredeyse her gün defalarca sözlü ve fiziki şiddete uğradıkları için mesleklerini icra etmekte zorlanmakta, istemedikleri seçimler yapmak zorunda kalmakta ve yazık ki hayatlarını kaybetmektedir.” dedi.

17 NİSAN 2019’DA ‘BEYAZ EYLEM’ YAPIYORUZ

Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Toplumu bu sorun üzerinde düşünmeye ve soruna çözüm bulmaya teşvik etmesi gereken görsel medyada, maalesef şiddeti özendirici yayınlar halen pervasızca yayınlanmaya devam etmektedir. Bunun son örneği de Kanal D tarafından 01.04.2019 tarihinde yayınlanan “Zalim İstanbul” adlı dizidir. Dizinin bir bölümünde “Hekim ve hekimlik değerlerini aşağılayan, telefonda konuştuğu hekimi tehdit eden” sahneyi hangi değer, yargı ve görgü tartısına oturtursak oturtalım kabul edilemez buluyoruz. Basın yayın organları ve medyanın bir görevi de toplum sorunlarını gündeme getirerek, çözümüne yardımcı olacak bilinci yaymalarıdır, şiddeti özendirmek değildir. Bu yayın “hekimlik mesleğini aşağılamak ve bir meslek grubuna karşı şiddeti özendirmek” açısından çok çarpıcıdır. Biz Adana Tabip Odası olarak 2600 üyemiz adına  RTÜK’e başvurarak bu durumu protesto etmiş bulunuyoruz.  Ancak biliyoruz ki, sağlıkta şiddet sorununu sadece bizim çabalarımızla çözmemiz mümkün değildir. Sorunun köklü çözümü için toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesi, yeni yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve sağlık sistemindeki aksaklıklardan tek başına hekimin sorumlu olduğu izlenimi uyandıran yayınlardan derhal vazgeçilmesi lazımdır. Bu vesileyle 17 Nisan’da tüm üyelerimizi ‘Sağlık sektöründe şiddet’ konusuna dikkat çekmek adına yapacağımız ‘Beyaz Eyleme’ çağırıyor, 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddet İle Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.