BASIN VE KAMUOYUNA

BASIN VE KAMUOYUNA

COVID-19 enfeksiyonu dünya sağlık örgütünün açıklamış olduğu üzere, maalesef pandemiye dönüşmüş durumdadır. Beklendiği üzere, ülkemizde de an itibariyle iki Corona pozitif olgu olduğu resmi makamlarca açıklanmıştır. Bu noktada en önemli çabamız olası bir büyük salgının önüne geçmek ve böyle bir salgın durumunda ise, süreci en az zararla atlatmak olmalıdır. Bu sürecin daha da iyi yönetilmesi için açık, şeffaf ve bilimsel verilerin ortaklaşa kullanılması, kurumların birlikte çalışmasının çok önemli olduğu düşüncesindeyiz.
Virüsün yayılmasını önleyici tedbirlere vakalar çoğalmadan bir an önce başlanmalıdır. Tüm dünyada sağlık otoriteleri, mecbur kalınmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durulması ve sağlık kurumlarına gereksiz başvurulardan kaçınılması gerektiğini öğütlemektedir. Olası bir salgın durumunda tüm sağlık kurumlarının, meslek odamız da dahil olmak üzere, sağlık alanındaki tüm dernek ve kuruluşlarla birlikte hareket etmesi ve bu kurumların olası salgına bugünden itibaren, gecikmeden hazırlanması gerekmektedir. Tüm olumsuzluklara rağmen özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına daha çok iş düşeceği açıktır.
Olası salgını halkın hafife alması ne kadar tehlikeli ise, paniğe kapılması da o kadar tehlikelidir. Bu nedenle halkın sağlık otoritelerine güveninin yüksek oranda tutulması tüm gerekli önlemlere uyumu artıracaktır. Bu güvenin sağlanmasındaki en önemli nokta, farklı sağlık kurum ve kuruluşlarının ortak hareket etmesi ve halk sağlığı dışındaki her ayrıntıyı geri planda tutmasıdır. Bu salgın bizlere en hakiki yol göstericinin bilim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tüm bu uğraşılar içinde hem Adana Tabip Odası hem de Türk Tabipleri Birliği olarak, halk sağlığı için, bilimin ışığında, her türlü işbirliği ve önlem çabalarında yer almaya hazır olduğumuzu kamu oyu ve sağlık otoritelerine bildirmek isteriz.

Prof. Dr. Ahmet HİLAL
Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı