BAYRAM KUTLAMASI

Sevgili Meslektaşlarım,

Hepinizin Kurban Bayramını Kutlar, her türlü şiddetin ve savaşın olmadığı, Barış, Kardeşlik, Demokratik ve Özgürlük içinde geçen Bayramlar dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dr.Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı